ЖБ БЖБ ТЖБ СОР СОЧ Ақпараттық коммуникациялық технология 4-сынып АКТ Информатика Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Ақпараттық коммуникациялық технология

4-сынып

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 4-сынып білім алушыларына «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

2

МАЗМҰНЫ
1- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 4
«Бағдарламалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 4
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 7
2- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 13
«Робототехника» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 13
3- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 22
«Бейне жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 22
«Презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 25
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 28
4- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 35
«Электрондық пошта» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 35
4- тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 38

3

1- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Бағдарламалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше Айнымалы. Кейіпкердің костюмін ауыстыру.
Өз ойынының сценариію Логикалық операторлар. Салыстыру операторлар.
Оқу мақсаты 4.4.2.1 Айнымалыларды пайдалану
4.4.1.1 Цикл ішіндегі циклді іске асыру
4.2.1.1 Мәтінде қарапайым кестелерді жасау
Логикалық операторларды пайдалану
Салыстыру операторларын пайдалану
Бағалау критерийлері Білім алушы:
• Айнымалыларды анықтайды, олардың мақсатын түсіндіреді, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін түсінеді
• Кестемен жұмыс командаларын сипаттайды
• Сыртқы және ішкі циклдары, құрамдас шарты бар бағдарламалық кодты талдайды
Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма

1. Амир еліміздің астанасы бойынша саяхат-ойынын құрды. Суретте оның бағдарламасындағы сахнаның бірі бейнеленген. Ол қолданған екі айнымалының атауын жазыңыз.

1)

2)

Бағдарламаларда айнымалылардың не үшін қолданылатынын түсіндіріңіз.

Дұрыс жауапты  белгісімен белгіле.
◻ айнымалының мәні бағдарламада өзгертілмейді;
◻ айнымалылар тек сандық мәндерді ғана қабылдай бермейді;
◻ тек бір айнымалыны жасауға болады.

2. Мәтіндегі түсіп қалған сөздерді жазыңыз.
Өз ойыны үшін Амир сценарийді ойластырып, оны мәтіндік редактор түрінде рәсімдеді. Бұл
1) бірнеше жолдар мен бағандардан тұрды. Кестені бетке қосу үшін ол мәзірдің ішіндегі команданы қолданды. 2) . Жұмыс кезінде оған бір жол жетпеді. Айым жетпеген жолды қосу үшін келесі әрекеттерді жасады: 3)

3. Елдар ұлттық ою-өрнектің суретін бағдарламалауды ойлады. Ол алдымен қарапайым өрнектер үшін бағдарламалар жасауды үйренді. Суретте оның бірінші бағдарламасы берілген. Мысық келіп, көптеген сұрақтар қоя бастады. Мысыққа бағдарламалық кодты түсінуге көмектесіңіз, оның сұрақтарына жауап

4

жазыңыз.

Бұл бағдарламаны орындауға жіберу үшін не істеу керек?

Елдар неліктен «егер» блогын пайдаланды

Өрнек қандай жағдайда салынады?
Цикл ішіндегі циклде қандай пішін салынады?
Фигура қанша рет салынады?
Елдар бағдарлаған өрнекті салыңыз.

Бағалау критерийлері Тапсырма
№ Дескриптор Балл
Білім алушы
Айнымалыларды анықтайды, олардың мақсатын түсіндіреді, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін
түсінеді
1 бірінші айнымалыны атайды; 1
екінші айнымалыны атайды; 1
айнымалылардың тағайындалуын түсіндіреді; 1
бір дұрыс жауапты таңдайды; 1

Кестемен жұмыс командаларын сипаттайды
2 объектінің атауын жазады; 1
мәтінге кесте қосу командасымен мәзір қойындысының атауын жазады; 1
кестеге жолды енгізу алгоритмін сипаттайды
(+1б толық сипаттама); 2

Сыртқы және ішкі циклдары, құрамдас шарты бар бағдарламалық кодты талдайды.
3 бағдарлама іске қосылатын әрекетті
анықтайды; 1
«егер» болгының мақсатын сипаттайды; 1
өрнекті салу шартын жазады; 1
фигура атауын жазады; 1
фигуралардың санын жазады; 1
бағдарламаны орындау нәтижесін салады. 1
Барлығы: 14

5

«Бағдарламалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:

Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Айнымалыларды анықтайды, олардың мақсатын түсіндіреді, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін түсінеді Айнымалыларды анықтау, олардың мақсатын түсіндіру, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін бөлу қиынға соғады. Бірінші/екінші айнымалыны анықтау, айнымалылардың мақсатын түсіндіру, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін анықтау кезінде қателер жібереді Айнымалыларды дұрыс анықтайды, олардың мақсатын түсіндіреді, айнымалылармен жұмыс істеу ерекшеліктерін түсінеді
Кестемен жұмыс командаларын сипаттайды Кестемен жұмыс командаларын сипаттау кезінде қиындықтар тудырады Объекті атауын анықтау, мәзір қойындысын сипаттау, кестеге жолды енгізу кезінде қателерге жол береді Кестемен жұмыс командаларын дұрыс сипаттайды
сыртқы және ішкі циклдары, құрамдас шарты бар бағдарламалық кодты талдайды. Сыртқы және ішкі циклдері, құрамдас шарты бар бағдарламалық кодты талдау кезінде қиналады. Бағдарламаны іске қосу үшін іс-әрекетті анықтау кезінде / «егер» блогының мақсатын сипаттау кезінде / құрамдас шартты жазу кезінде / фигураны / фигуралардың санын / бағдарламаны орындау нәтижесін анықтау кезінде қателер жібереді. Сыртқы және ішкі циклдары, құрамдас шарты бар бағдарламалық кодты дұрыс талдайды.

6

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 4-сыныпта «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1-4-сыныптар) (қазақ тілінде оқыту).
3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 18

Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

7

1 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім
Тексерілетін мақсат Ойлау дағдысының
деңгейі Тапсырмал ар саны* тапсырм а №* Тапсыр ма түрі* Орындау уақыты, мин*
Балл* Бөлім үшін
балл
4.4.2.1 Айнымалыларды пайдалану Білу және түсіну 1 1 ҚЖ 9 2

Бағдарламалау (ортақ тақырыптар:
«Менің отаным – Қазақстан»,
«Азаматтық құндылықтар») 4.4.1.1 Салынған циклді іске асыру Білу және түсіну Қолдану
2 2бв 3а КЖ ҚЖ
7
4
18
4.2.1.1 Мәтінде қарапайым кестелерді
жасау Білу және түсіну 1 4 ҚЖ 5 2
4.4.1.2 Логикалық операторларды пайдалану Қолдану Жоғары
деңгейдегі дағдылар
1
3б ҚЖ ТЖ
5
2
4.4.1.3 Салыстыру операторларын пайдалану
Қолдану
2 2а 3в КЖ ҚЖ ТЖ
6
3
4.4.2.2 Өз сценарий бойынша ойын Білу және түсіну 1 5 ҚЖ 8 5
құрастыру Қолдану
Барлығы: 8 40 18 18
Ескертпе: * — өзгерістер енгізуге болатын бөлімдер

8

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

«Ақпараттық коммуникациялық технология» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Амир тіктөртбұрыштың ауданы мен периметрін есептеу үшін бағдарлама жасағысы келді. Қандай айнымалыларды пайдалануға болады және не үшін?

Айнымалылардың атауы
Мақсаты

2. Тест сұрақтарына жауап беріңіз.
Салыстыру блоктары командалар тобын табыңыз. а) қозғалыс;
б) келбет; в) бақылау;
г) сенсорлар; д) операторлар
Шарттар мен цикл блоктары командалар тобын табыңыз. а) қозғалыс;
б) келбет; в) бақылау;
г) сенсорлар; д) операторлар.
Спрайт костюмін ауыстыруға арналған блогы командалар тобын табыңыз. а) қозғалыс;
б) келбет; в) бақылау;
г) сенсорлар; д) операторлар.
[2]

[3]

3. Амирдің ағасы Елдар да бағдарламаға қызығушылық танытты. Амир оған көмектескісі келіп, сұрақтары бар бірнеше карточканы дайындады. Сіз де жауап беруге тырысыңыз.

Сыртқы цикл қанша рет орындалады? Спрайт костюмін қанша рет ауыстырады? Спрайт «Сәлем!» сөзін қанша рет айтады?
[2]
Логикалық өрнектерді қарастыр. Олардың ақиқат немесе жалған екенін анықта. Дұрыс жауапты сызыңыз және оны негіздеңіз.

Өрнек шынайы / жалған Өйткені…

9

[2]

Бағдарламаның фрагментін қарастырайық.

Егер 10 санын енгізсе, спрайт қандай сөз айтады?
Сөз Жауабыңызды дәлелдеңіз

Егер 49 санын енгізсе?
Сөз Жауабыңызды дәлелдеңіз

Егер 74 санын енгізсе?
Сөз Жауабыңызды дәлелдеңіз
[2]
4. Елдар өте білімқұмар бала. Ол Амирдың кестемен әртүрлі операцияларды орындағанын көрді. Оның да үйренгісі келді. Оған аздаған кеңестеріңізді дайындаңыз. Дұрыс жауапты жазыңыз немесе белгілеңіз.

Мәтінге кестені қосу мәзірінде

Кестедегі бағанды қосу үшін:
1) Тышқанның меңзерін кестеге дейін алып келу
;
2) Пайда болған белгіге басу .
[1]

[1]

5. Амир өрнек суретін салу экспериментін жалғастырды. Суретте оның бағдарламасының бірі және оның орындалу нәтижесі көрсетілген.

Енді Амир басқа сурет алғысы келеді. Амирға бағдарламаға өзгерістер енгізуге көмектес. Қажетті
мәндерді жазыңыз.

[5]

10

Балл қою схемасының үлгісі

тапсырм а № Жауап Балл Қосымша ақпарат

1 Айнымалылардың атауы: а жақ, b жақ
Мақсаты: тіктөртбұрыштың ұзындық мәндерін сақтау үшін
2 Атауы үшін 1б , Мақсаты үшін 1б

2 д
в б
3 Әр дұрыс жауап үшін 1б

3 5
15
5
2 1 – 2 дұрыс жауаптар үшін 1б
3 дұрыс жауап үшін — 2 б
5 саны шынымен 7-ден аз болғандықтан шынайы Жалған, себебі 5=5 өрнегі шынайы, ал (шындық) – өтірік емес.
Шынайы, себебі 7>6 – шынайы, ал операция кезіндегі НЕМЕСЕ ақиқат үшін кем дегенде бір өрнек шынайы болу үшін жеткілікті.
Жалған, себебі 7<2-жалған, ал операция кезіндегі ЖӘНЕ егер бір өрнек жалған болса, онда барлық өрнек жалған. 2 1 – 2 дұрыс жауап үшін 1б 3 – 4 дұрыс жауап үшін 2б Шарын Өйткені (1+10)*2<100 шарты шынайы, сондықтан шартты блокта бірінші әрекет орындалады Оқжетпес Өйткені (1+49)*2<100 шарты жалған, сондықтан шартты блокта екінші әрекет орындалады Оқжетпес Өйткені (1+74)*2<100 шарты жалған, сондықтан шартты блокта екінші әрекет орындалады 2 Дәлелімен 1 – 2 дұрыс жауап үшін 1б Дәлелімен 3 дұрыс жауап үшін 2б 4 Қою мәзірі 1 Кестедегі бағанды қосу үшін: 1. Жаңа бағанды қосуда бағандар шекарасына кесте үстінен тышқан меңзерін қою; 2. Пайда болған белгіге басу +. 1 MS WORD нұсқасын қолдансаңыз, онда бұл әдіске қолдау көрсетілмейді, мәселені мәтінмәндік мәзірмен немесе макет қойындысының командасымен ауыстыруға болады.. 5 5 Барлығы: 18 11 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 12 2- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Робототехника» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Түс датчигі. Робот-бағдаршам. Ультрадыбыстық датчик. Лабиринттен шығу. Кегль-ринг. Оқу мақсаты Түс датчигін қолдану Ультрадыбыстық датчикті қолдану Бағалау критерийлері Білім алушы • Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктің мүмкіндіктерін ажыратады • Роботтың қозғалуына қажет блоктардың парамертлерін анықтайды • Бағдарлама блоктарының қолдану мақсатын түсіндіреді • Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчигі бар бағдарламаны сипаттайды Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну Қолдану Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 20 минут Тапсырма 1. Суретке қараңыз. Кестеде берілген әрбір мүмкіндіктерге сай датчик атауларын жазыңыз. Мүмкіндіктері Датчик Әртүрлі 7 түсті ажыратады Жарықтандырудың деңгейі мен ара- қашықтығын өлшейді Жарықтандырудың деңгейін өлшейді, диффузиялық жарық және шағылысқан жарық Объектілердің бар-жоғын анықтайды 2. Лабиритті өту бағдарламасын қарастырыңыз. Роботтың міндеті кедергі кездескенге дейін алдыға жүру, тоқтау, оңға бұрылу және әрі қарай қозғалысты жалғастыру болып табылады. Әр блокты қажетті деректермен толтырыңыз. 3. Амир робот арналған заттардың түсін анықтайтын бағдарлама жазды. Бағдарламада қолданылған әрбір блоктардың қолданылу мақсатын сипаттаңыз. 13 4. Амир жарысқа арналған робот жасады. Бағдарламаны қарастырыңыз және оны орындау кезіндегі роботтың әрекетін сипаттаңыз. Бағалау критерийлері Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктің мүмкіндіктерін ажыратады. 1 түс датчигінің бірінші мүмкіндігін анықтайды; 1 түс датчигінің екінші мүмкіндігін анықтайды; 1 ультрадыбыстық датчиктің бірінші мүмкіндігін анықтайды; 1 ультрадыбыстық датчиктің екінші мүмкіндігін анықтайды; 1 Роботтың қозғалуына қажет блоктардың парамертлерін анықтайды. 2 ультрадыбыстық датчиктің деректерін анықтайды; 1 қозғалыс деректерін анықтайды; 1 бұрылыс деректерін анықтайды; 1 Бағдарлама блоктарының қолдану мақсатын түсіндіреді. 3 бірінші блокты сипаттайды; 1 екінші блокты сипаттайды; 1 үшінші блокты сипаттайды; 1 Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчигі бар бағдарламаны сипаттайды. 4 түс датчигінің әрекетін сипаттайды; 1 ультрадыбыстық датчиктің әрекетін сипаттайды; 1 робот қозғалысының ретін сипаттайды. 1 Барлығы: 13 14 «Робототехника» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні: Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Төмен Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктің мүмкіндіктерін ажыратады. Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктің қолданылу мақсатын анықтауға қиналады. Түс датчигінің бірінші/екінші мүмкіндігі мен ультрадыбыстық датчиктің бірінші/екінші мүмкіндігін анықтауда қателік жібереді. Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктің қолданылу мақсатын дұрыс анықтайды. Роботтың қозғалуына қажет блоктардың парамертлерін анықтайды. Роботтың қозғалуына қажет блоктардың параметрлерін анықтауға қиналады. Роботтың қозғалуына қажет блоктардың бірінші / екінші / үшінші деректерін анықтауда қателік жібереді. Роботтың қозғалуына қажет блоктардың парамертлерін дұрыс анықтайды. Бағдарлама блоктарының қолдану мақсатын түсіндіреді. Бағдарламаның блоктарының қолдану міндетін түсіндіруге қиналады. Бағдарламаның блоктарының бірінші / екінші / үшінші қолдану міндетін түсіндіруде қателік жібереді. Блоктардың міндеттерін дұрыс түсіндіреді. Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчигі бар бағдарламаны сипаттайды. Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктары бар бағдарламаны сипаттауға қиналады. Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктары бар бағдарламаны сипаттау кезінде қателік жібереді. Түс датчигі мен ультрадыбыстық датчиктары бар бағдарламаны дұрыс сипаттайды. 15 2- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 4-сыныпта «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) негізгі мектепке арналған оқу бағдарламасы (3-4-сыныптар) (қазақ тілінде оқыту). 3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 18 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. 16 1 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы № Бөлім Бөлімшелер Оқу мақсаттары Тапсырмала р саны Тапсырма № Тапсырма түрі* Орындау уақыты мин* Балл Бөлім бойынша балл 1 2-бөлім – Робототехника Түс датчигі 4.5.1.1 Түс датчигін қолдану 1 1 ҚЖ 5 3 18 Робот- бағдаршам 4.5.1.1 Түс датчигін қолдану 2 2,3 ҚЖ 10 4 Ультрадыбысты қ датчик 4.5.1.2 Ультрадыбыстық датчикті қолдану 1 4 ТЖ 7 2 Лабиринттен шығу 4.5.1.2 Ультрадыбыстық датчикті қолдану 1 5 ТЖ 8 3 Кегль-ринг Түс датчигін қолдану Ультрадыбыстық датчикті қолдану 1 6 ТЖ 10 6 Барлығы: 6 40 18 18 Ескертпе: * - өзгерістер енгізуге болатын бөлімдер 17 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәнінен 2 тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары 1. Берілген суретті мұқият қарастырыңыз. Датчик түрін анықтаңыз және берілген датчиктің әртүрлі үш жұмыс жасау режимін жазыңыз. Датчик түрі 1 режим 2 режим 3 режим [3] 2. Келесі бағдарламаны орындайтын блоктарды таңдаңыз және реті бойынша нөмірлеңіз: қосылу; моторының қуаттылығы 40 болатын қозғалыс; робот қызыл түс көргенде тоқтату. [1] 3. Көліктің жолында бағдаршам көрінді. Суретте көлік қозғалысының бағдарламасы берілген. Оны бағдаршам жұмысын ескере отырып қажетті деректермен толықтырыңыз. қызыл түске түскен кезде көлік 3 секундқа тоқтауы тиіс; сары түске тұскен кезде көлік 1 секундқа тоқтауы тиіс; жасыл түсте – алға қозғалу. . [3] 4. Суретке мұқият назар аударыңыз. Егер дельфин робот болғанда, ол қай датчикті қолданушы еді. Жауабыңызды негіздеңіз 18 [2] 5. Роботтың қозғалыс бағдарламасын қарастырыңыз. Бағдарламаны орындау барындағы робот әрекетін сипаттаңыз. [3] 6. Суретке мұқият назар аударыңыз. Амир кегельринг бойынша жарысқа қатысқысы келеді. Амирге роботты жарысқа құрастыруға көмектесіңіз. Амирдің роботы нені жасай алуы қажет және ол неден тұру керек. Жауаптарыңызды негіздеңіз. Амирдің роботы келесілерді орындай алуы тиіс: [3] Роботты құрастыру үшін Амирге келесі элементтер қажет: [3] 19 Балл қою сызбасы Сұрақ № Жауабы Балл Қосымша ақпарат 1 Түс датчигі «Түс» режимі «Шағылысқан жарық» режимі «Сыртқы жарықтандыру» режимі 3 әрбір дұрыс баллдан жауапқа 1 2 1 әрбір дұрыс баллдан жауапқа 1 3 3 әрбір дұрыс баллдан жауапқа 1 4 ультрадыбыстық, дыбыстық толқынды жібереді және ара-қашықтық пен объектінің қозғалысын анықтайды 2 әрбір дұрыс жауапқа 1 баллдан 5 Роботтың бағыты (роботтың түзусызықты қозғалысы) Роботтың тоқтауын анықтау (кедергілер, қабырға және т.б.) Роботтың әрекеті (1 айналым артқа жүреді, повернуть және келесі кедергіге дейін қозғалысын жалғастырады). 3 әрбір дұрыс жауапқа 1 баллдан 6 өз осі бойымен бір орында тұрып айналу/ түзусызықты қозғалыс/ қашықтықтан заттарды табу/ өрістің шектерін табу екі үлкен мотор және айналатын тірек (робот- арбаша)/ кегльді табу үшін келесі датчиктердің болуы: инфрақызыл немесе ультрадыбыстық/ өріс шектерін анықтау үшін түс датчигі қажет. 6 әрбір дұрыс жауапқа 1 баллдан Барлығы: 18 20 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 21 3- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Бейне жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырыбы Бейнежазба Бейне өңдеу Оқу мақсаты 4.2.4.1 Бейнелер жасау Бағалау критерийлері Білім алушы • Бейнемен жұмыс істеу үшін қажетті құрылғылардың мысалын келтіреді. • Бейнені өңдейтін бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттайды. • Бейне жасайтын құрылғылардың құралдарын сипаттайды. • Бейне жасауға және өзгертуге арналған бейнені өңдейтін бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттайды. Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну Қолдану Орындау уақыты 20 минут Тапсырма 1. Амир сабаққа «Табиғи құбылыстар» тақырыбындағы жобаға бейне слайд-шоу жасау қажет. Амирге жобаны жасауға қажетті бағдарламалар мен жабдықтардың атауларын жазып көмектесіңіз. Аппараттық жабдықтама Бағдарламалық жабдықтама 2. Бейнені өңдейтін бағдарлама әртүрлі тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді, соның ішінде: • сандық бейнекамерадан бейнені алу; • тақырыптар мен жазуларды қосу; • үзінділер арасында ауысу жасау. Бейнені өңдейтін бағдарламаның басқа тағы екі функциясын көрсетіңіз. 1) 2) 3. Суретте белгіленген батырмалардың қолдану мақсатын сипаттаңыз. 4. Төменде бейненің үзінділерін өңдеуге арналған құралдар берілген. Олардың әрқайсысының қолданылу мақсаттарын жазыңыз. 22 Бағалау критерийлері Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Бейнемен жұмыс істеу үшін қажетті құрылғылардың мысалын келтіреді. 1 бейнені жасауға арналған аппараттық жабдықтаманы атайды; 1 бейнені жасауға арналған бағдарламалық жабдықтаманы атайды; 1 Бейнені өңдейтін бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттайды. 2 бейнені өңдейтін бағдарламаның бір мүмкіндігін сипаттайды; 1 бейнені өңдейтін бағдарламаның екі мүмкіндігін сипаттайды; 1 Бейне жасайтын құрылғылардың құралдарын сипаттайды. 3 бірінші белгіленген құралдың қолдану мақсатын сипаттайды; 1 екінші белгіленген құралдың қолдану мақсатын сипаттайды; 1 Бейне жасауға және өзгертуге арналған бейнені өңдейтін бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттайды. 4 бейнені өңдеуге арналған құралдардың бірінші тобының қолдану мақсатын сипаттайды; 1 бейнені өңдеуге арналған құралдардың екінші тобының қолдану мақсатын сипаттайды; 1 бейнені өңдеуге арналған құралдардың үшінші тобының қолдану мақсатын сипаттайды; 1 бейнені өңдеуге арналған құралдардың төртінші тобының қолдану мақсатын сипаттайды; 1 бейнені өңдеуге арналған құралдардың бесінші тобының қолдану мақсатын сипаттайды; 1 бейнені өңдеуге арналған құралдардың алтыншы тобының қолдану мақсатын сипаттайды. 1 Барлығы: 12 23 «Бейне жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика. Білім алушының аты-жөні: Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары Бейнемен жұмыс істеу үшін қажетті құрылғылардың мысалын келтіреді Бейнемен жұмыс істеуге қажет құрылғыларды анықтауға қиналады Бейнемен жұмыс істеуге арналған аппараттық жабдықтаманы/ бағдарламалық жабдықтаманы анықтауда қате жібереді Бейнемен жұмыс жасауға арналған құрылғыларды дұрыс анықтайды Бейнені өңдейтін бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттайды Бейнені бағдарламалардың мүмкіндіктерін қиналады өңдейтін анықтауда Бейнені өңдейтін бағдарламаның бірінші/екінші мүмкіндікті сипаттауда қате жібереді Бейнені өңдейтін бағдарламаның мүмкіндіктерін дұрыс анықтайды Бейне жасайтын құрылғылардың құралдарын сипаттайды Бейне жасайтын құрылғылардың құралдарының қолданылу мақсатын сипаттауда қиналады Бейне жасайтын құрылғылардың бірінші/екінші құралын сипаттауда қате жібереді Бейне жасайтын құрылғылардың құралдарын дұрыс сипаттайды Бейне жасауға және өзгертуге арналған бейнені өңдейтін бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттайды Бейненің үзінділерін өңдеуге арналған құралдарын сипаттауға қиналады 1-6 құралдарын жібереді сипаттауда қате Бейненің арналған сипаттайды үзінділерін құралдарын өңдеуге дұрыс 24 «Презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырыбы Презентацияға арналған ақпарат. Презентациядағы дыбыстар. Перезентациядағы бейне. Презентациядағы анимация. Оқу мақсаты 4.2.3.1 Слайдқа макет таңдау Ақпаратты іздеуді жүзеге асыру (компьютердегі файлдар мен бумалар) Браузер баптауларын қолдану (бетбелгілер жасау, тарих пен жүктемелерді қарау) 4.2.4.2 Презентация жасау барысында сурет, дыбыс пен бейнені қолдану 4.2.3.2 Презентациядағы нысандарының анимациясын баптау. Бағалау критерийлері Білім алушы • Презентация жасау кезінде қажетті макет таңдайды • Презентацияға қажет ақпаратты табады • Бетбелгінің командаларын анықтайды және браузердің тарихы мен жүктемелерін қарайды • Презентация құру редакторының құралдарын сипаттайды • Презентация нысандарына анимацияның баптау командаларын қолданады Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну Қолдану Орындау уақыты 20 минут Тапсырма 1. Амир «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына презентация жасады. Ол слайд құруға арналған макеттердің қайсысын қолданғанын көрсетіңіз. 2. Суретке мұқият қараңыз. Ақпаратты компьютерден және Интернет желісінен іздеудің бір-бірінен екі айырмашылығын жазыңыз. 25 3. Аслан – Интернет желісін жаңа қолданушысы. Оған браузердің мүмкіндіктерін анықтауға көмектесіңіз. Асланға бетбелгі жасау және браузер тарихын қарау қажет. Осы командаларды суретте белгілеңіз. Олардың қолданылу мақсатын сипаттаңыз. 4. Кестені толтырыңыз. Көрсетілім редакторының құралдарының қолданылу мақсатын сипаттаңыз. Құралдар Қолданылу мақсаты 5. Амир сурет салуға арналған анимациялық әсерлерге баптауды қалады. Ең алдымен ол суретті белгіледі, содан соң Анимация қойындысына өтті. Келесі командалардың қолданылу мақсатын жазыңыз. Бағалау критерийлері Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Презентация жасау кезінде қажетті макет таңдайды. 1 бірінші слайд жасау үшін макетті анықтайды; 1 екінші слайд жасау үшін макетті анықтайды; 1 Көрсетілімге қажет ақпаратты табады. 2 ақпаратты іздеудің бірінші айырмашылығын анықтайды; 1 ақпаратты іздеудің екінші айырмашылығын анықтайды; 1 Бетбелгінің командаларын анықтайды және браузердің тарихы мен жүктемелерін қарайды. 3 бетбелгіні жасау және браузердің тарихы мен жүктемелерін қарау командаларын анықтайды; 1 бетбелгіні жасау және браузердің тарихы мен жүктемелерін қарау командаларының қолдану мақсатын сипаттайды; 1 Көрсетілім редакторының құралдарын сипаттайды 4 бірінші құралдың қолдану мақсатын сипаттайды; 1 екінші құралдың қолдану мақсатын сипаттайды; 1 Көрсетілім объектілеріне анимацияның баптау командаларын қолданады. 5 «Анимацию қосу» командасының мүмкіндіктерін сипаттайды; 1 «Анимации аймағы» командасының мүмкіндіктерін сипаттайды. 1 Барлығы: 10 26 «Көрсетілім» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні: Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары Презентация жасау кезінде қажетті макет таңдайды Көрсетілім жасау кезінде қажет макетті қолдануға қиналады Макетті анықтауда қате жібереді Көрсетілім жасау кезінде қажет макетті дұрыс қолданады Көрсетілімге қажет ақпаратты табады Үзінділерді іздеуде қиналады Ақпаратты компьютерден / Интернет желісінен іздеуде қиналады Ақпаратты іздеудің айырмашылығын дұрыс анықтайды Бетбелгінің командаларын анықтайды және браузердің тарихы мен жүктемелерін қарайды Бетбелгіні жасау мен браузердің тарихы мен жүктемелерін қарау командаларын анықтауда қиналады Бетбелгіні жасау мен браузердің тарихы мен жүктемелерін қарау командаларының қолдану мақсатын анықтауда қате жібереді Бетбелгіні жасау мен браузердің тарихы мен жүктемелерін қарау командаларының қолдану мақсатын дұрыс анықтайды Көрсетілім редакторының құралдарын сипаттайды Көрсетілім жасаудағы құралдардың қолдану мақсатын анықтауда қиналады Көрсетілім жасау кезіндегі құралдардың қолдану мақсатын анықтауда қате жібереді Көрсетілім жасаудағы құралдардың қолдану мақсатын дұрыс анықтайды Көрсетілім объектілеріне анимацияның баптау командаларын қолданады Объектілерге анимация қолдануға қиналады Анимация/объектілерді енгізу параметрлерін баптауларды қолдану кезінде қате жібереді Объектілерге анимацияны дұрыс қолданады 27 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 4-сыныпта «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) негізгі мектепке арналған оқу бағдарламасы (3-4-сыныптар) (қазақ тілінде оқыту). 3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 18 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. 28 2 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы № Бөлім Бөлімшелер Оқу мақсаттары Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсыр малар саны* Тапс ырма №* Тапсырма түрі* Орындау уақыты мин* Балл* Бөлім бойынш а балл 1 3-бөлім – «Бейне жасау» (өтпелі тақырып: «Табиғи құбылыстар») Бейнежазба 4.2.4.1 Бейнелер жасау Білу және түсіну Қолдану 3 1,2,3 ҚЖ, ТЖ 7 5 8 Бейне өңдеу 4.2.4.1 Бейнелер жасау Білу және түсіну Қолдану 1 4 ҚЖ 5 3 2 4-бөлім – «Көрсетілім» (өтпелі тақырып: «Қоршаған ортаны қорғау») Көрсетілімге арналған ақпарат 4.2.3.1 Слайдқа макет таңдау Білу және түсіну 1 5 ҚЖ 4 1 10 4.3.1.1 Ақпаратты іздеуді жүзеге асыру (компьютердегі файлдар мен бумалар) Қолдану Жоғары деңгей дағдылары 1 6 ТЖ 4 1 Көрсетілімдегі дыбыстар 4.2.4.2 Көрсетілім жасау барысында сурет, дыбыс пен бейнені қолдану Білу және түсіну Қолдану 1 7 ТЖ 7 2 Көрсетілімдегі бейне 4.2.3.3 Көрсетілімге дыбыс пен бейнені енгізу Қолдану Жоғары деңгей дағдылары 1 8 ТЖ 7 2 Көрсетілімдегі анимация 4.2.3.2 көрсетілімдегі объектілердің анимациясын баптау. Білу және түсіну Қолдану 1 9 ҚЖ 6 4 Барлығы: 9 40 18 18 Ескертпе: * - өзгерістер енгізуге болатын бөлімдер 29 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ)» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1. Құрылғыны, оның қолдану мақсатын анықтаңыз. Суретте бейне жазу режимін көрсетіңіз. Құрылғы [1] 2. Бағдарламаның аты мен бейнежазбаларды жазуға және өңдеуге арналған қолданбалы бағдарламалардың мүмкіндіктерін жазыңыз. Бағдарлама 1) 3. Суретке қарап, келесілерге мүмкіндік беретін құралдарды белгілеңіз: - нақты уақыт режимінде түсірілген бейне кірістіру. - әлеуметтік желіде жариялау. [2] 4. Қолдану мақсаты мен оның графикалық бейнесін сәйкестендіріңіз. бейненің үзінділеріне әртүрлі әсерлерді қосу, мысалы реңктің немесе жарықтықтың өзгеруі, бұрмалау, бұрылыс дереу суреттерді қосу таңдалған анимацияны қосу, барлығына қолдану мәтіндік ақпаратты қосу жақтауды қозғалыс анимациясын және кадрларды ауыстыруды қосу веб-камерадағы бейнені қосу 5. Ақапараттың келесі слайд түрінде көрсетілуіне сәйкес макетті таңдаңыз. [2] [3] 30 [1] 6. Амирге көрсетілімге «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына сәйкес суреттер қосу керек. Алайда Амир өзінің суреттер қай бумада сақтағанын ұмытып тұр. Амир тек буманың атын ғана біледі. Ол қажет ақпаратты қалай таба алады? Компьютерден ақпаратты іздеу тәсілін жазыңыз. [1] 7. Берілген құралдарды қолдана отырып көрсетілімде қандай әрекеттер жасауға болады? Құралдардың қолдану мақсатын сипаттаңыз. [2] 8. Амир көрсетілімде «Табиғатты қорғау туралы мультфильмдерді» көрсеткісі келді. Көрсетілімдерге мультфильмдерді бірден слайдтарға енгізуге болады. Көрсетілімге мультфильмді енгізу алгоритмін сипаттаңыз. [2] 9. Осы қойындыдағы құралдардың қолдану мақсаттарын көрсетіңіз. [4] 31 Балл қою сызбасы Сұрақ № Жауабы Балл Қосымша ақпарат 1 Фотоаппарат 1 дұрыс жауапқа 1 балл 2 Киностудия/Windows Live (басқа да бағдарлама болады) Музыка мен бейнені өңдеу Тақырыптарды және соңына мәтіндерді қосу Үзінділер арасында көшу Фрагменттерді жою және т.б. 2 бағдарламаны дұрыс анықтағанға 1 балл әрбір дұрыс жауапқа 1 баллдан 3 Әлеуметтік желілерде жасалған бейнелерді орналастыруға мүмкіндік береді, алдымен YooTube пен Facebook. 2 әрбір дұрыс анықталған құралға 1 баллдан 4 жақтауды қозғалыс анимациясын және кадрларды ауыстыруды қосу 3 әрбір дұрыс жауапқа 1 баллдан бейненің үзінділеріне әртүрлі әсерлерді қосу, мысалы реңктің немесе жарықтықтың өзгеруі, бұрмалау, бұрылыс мәтіндік ақпаратты қосу 5 1 әрбір дұрыс жауапқа 1 баллдан 6 Кірістіру+ Суреттер+ Диалогтік терезе шығады. Жолақта іздеу сұрауын енгізу. Нәтижесі диалогтік терезеде көрсетіледі. Қажет суретті табу және таңдау, содан соң «Кірістіруді» басу. 1 іздеуді дұрыс анықтағанға 1 балл 7 Интернеттегі немесе компьютердегі әртүрлі көздерден дыбысты орнатады. Микрофон арқылы да дыбыс жазуға болады. 2 әрбір дұрыс жауапқа 1 баллдан 8 1. Кірістіру 2. Бейне 3. Компьютердегі бейне. 4. Бейнені енгізу 5. Кірістіру 2 бейнені дұрыс енгізуді анықтағанға 1 балл енгізудің дұрыс ретінанықтағанына 1 балл 32 9 Кездейсоқ тәртіпте объектілерді анимациялауды бастауға мүмкіндік береді. 4 әрбір дұрыс жауапқа 1 баллдан Объекті анимациясының көрсетілу ұзақтығы анықталады Тышқанды басу арқылы немесе автоматты түрде объектілер анимацияланады Көрсетілімнің барлық слайдтарына слайдты ауыстыру кезінде әсерді қолдану Барлығы: 18 33 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 34 4- ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Электрондық пошта» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып Деректерді Интернетке жіберу Құпиясөздердің сенімділігі Болашақтың компьютерлері Оқу мақсаты Тіркелген файлдары бар хабарламаларды электрондық пошта арқылы алу және жіберу Браузерді баптауды қолдану (бетбелгілерді жасау, оқиғалар мен жүктеуді қарау). 4.1.3.1 Сенімді құпия сөзді белгілеу 4.3.1.1 Ақпаратты іздеуді жүзеге асыру (компьютердегі файлдар мен қалталар) 4.2.4.2 Презентацияны жасау кезінде фотосуреттерді, дыбыстарды және бейнелерді пайдалану Бағалау критерийі Білім алушы • Файлдарды электрондық пошта арқылы алады және жібереді. • Бетбелгілерді жасайды, оқиғалар мен жүктеуді қарайды. • Сенімді құпия сөз критерийлерін белгілейді. • Компьютерде ақпаратты табады. • Презентацияда суреттер мен бейнелерді пайдаланады. Ойлау дағдысының деңгейі Қолдану Орындау уақыты 20 минут Практикалық жұмыс 1. «Ғарыш» атты папканы құрастырыңыз. [1] 2. «Құпия» сөзге қатысы бар суретті интернетте табыңыз және жүктеңіз. [1] 3. Бетбелгілерге пайдаланылған бетті қосыңыз. [1] 4. Көрілген оқиғалардан барлық жазбаларды өшіріңіз. [1] 5. Электрондық поштаны ашыңыз. Мұғалімнен келген хатқа тіркелген (1 презентация, 1 сурет, 1 видео) барлық файлдарды жүктеп алыңыз [1] 6. Бұл файлдар мен жүктелген суретті «Ғарыш» папкасына жылжытыңыз. [1] 7. Жүктелген презентацияны ашыңыз. Оған өз атыңызды жазыңыз. Оған барлық суреттер мен видеоларды салыңыз. [1] 8. Белгіленген 4 слайдқа сенімді құпия сөзді жазыңыз. Мысал келтіріңіз. [3] 9. Презентацияны сақтаңыз. Презентацияны тіркеп, мұғалімнің электронды поштасына хат жіберіңіз. [2] 35 Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Компьютерде ақпаратты табады 1, 2, 6 «Ғарыш» атты папканы құрастыру 1 Интернеттегі суретті сақтайды 1 жүктеудегі файлдарды тауып, «Ғарыш» пакасына көшіреді 1 Файлдарды электрондық пошта арқылы алады және жібереді 5, 9 хаттан файлдарды жүктейді 1 файлды хатқа тіркейді 1 электрондық хат жібереді 1 Бетбелгілерді жасайды және оқиғалар мен жүктеулерді қарайды 3, 4 бетбелгілерге бетті қосады 1 оқиғаны тазартады 1 Сенімді құпия сөз критерийлерін белгілейді 8 сенімді құпия сөздің 1-2 критерийін жазады 1 сенімді құпия сөздің 3-4 критерийін жазады 1 сенімді құпия сөз үлгісіне мысал келтіреді. 1 Презентацияда суреттер мен видеоларды пайдаланады 7 суреттер мен видеоларды презентацияға орналастырады. 1 Барлығы: 12 36 «Электрондық пошта» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні: Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары Компьютерде ақпаратты табады Компьютерде ақпарат іздеу кезінде қиындықтар туындайды Папка жасау кезінде/суретті интернеттен сақтағанда/жүктелген файлдарды іздегенде/жүктеудегі файлдарды жасалған папкаға көшіргенде қателіктер жібереді Компьютерде ақпаратты таба алады Файлдарды электрондық пошта арқылы алады және жібереді Электрондық пошта арқылы файлдарды алу және жіберу кезінде қиындықтар туындайды. Хаттан файлдарды жүктеу кезінде, жіберілетін хатқа файлды тіркеу кезінде, хатты жіберу кезінде қате жібереді . Файлдарды электрондық пошта арқылы дұрыс жібереді және алады. Бетбелгілерді жасайды және оқиғалар мен жүктеулерді қарайды Бетбелгілерді жасау, оқиғаларды қарау және жүктеу кезінде қиындықтар туындайды Бетбелгіге бет қосқан кезде/ оқиғадан жазбаларды жойғанда қателер жібереді Бетбелгілерді дұрыс жасайды және оқиға мен жүктеулерді қарайды Сенімді құпия сөз критерийлерін белгілейді. Сенімді құпия сөз критерийлерін бөлу қиынға соғады Сенімді парольдің бірінші / екінші / үшінші / төртінші критериясын анықтау кезінде, сенімді парольдің үлгісін мысалға келтіру кезінде қателер жібереді. Сенімді құпия сөз критерийлерін дұрыс белгілейді Использует картинки и видео в презентации Затрудняется при вставке картинок и видео в презентацию Презентацияға суреттер/ видеоларды енгізу кезінде қателер жібереді Презентацияда суреттер мен видеоларды қолдана алады. 37 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 4-сыныпта «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) негізгі мектепке арналған оқу бағдарламасы (3-4-сыныптар) (қазақ тілінде оқыту). 3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 18 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. 38 3 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдысының деңгейі Тапсырмал ар саны* тапсырм а №* Тапсыр ма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім үшін балл Электрондық пошта (ортақ тақырыптар: «Ғарышқа саяхат», «Болашаққа саяхат») 4.3.2.1 Тіркелген файлдары бар хабарламаларды электрондық пошта арқылы алу және жіберу Білу және түсіну 2 1, 2 ҚЖ 9 5 18 4.3.2.2 Браузерді баптауды қолдану (бетбелгілерді жасау, оқиғалар мен жүктеуді қарау). Білу және түсіну 1 4 КЖ 7 2 4.1.3.1 Сенімді құпия сөз критериін белгілеу Білу және түсіну 1 3 ҚЖ 5 3 4.1.1.1 Компьютерлік және мобильді техниканың ескіруі ғылыми- техникалық прогреспен байланысты екенін түсіндіру Жоғары деңгейдегі дағдылар 1 6 ТЖ 5 2 4.3.1.1 Ақпаратты іздеуді жүзеге асыру (компьютердегі файлдар мен папкалар) Қолдану 1 5 ҚЖ ТЖ 6 3 4.2.4.2 Презентацияны жасау кезінде фотосуреттерді, дыбыстарды және бейнелерді пайдалану Білу және түсіну Қолдану 1 7 ТЖ 8 3 Барлығы: 7 40 18 18 Ескертпе: * - өзгерістер енгізуге болатын бөлімдер 39 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ) пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары 1. Амир дос қызына хат жазып, оған екі файлды тіркеп қойды. Суретке қара және сұрақтарға жауап бер. Дос қызының электрондық мекен-жайын және хат тақырыбын көрсетіңіз [1] Суреттегі файлды бекітуге арналған құралдың астын сызыңыз. [1] Амир осы хатты тапқан бума атауын жазыңыз [1] 2. Сабақта Сен бірнеше электрондық хатты жібердің және алдың. Алдағы уақытта саған тағы да іскерлік және жеке сипаттағы хат жазуға тура келеді. Электрондық поштаның жасырын этикеті бар. Электрондық поштаны жазудың 4 ережесін жазыңыз. 1. 2. 3. 4. [2] 3. Интернетте қауіпсіз жұмыс істеу тәсілдерінің бірі құпия сөзді пайдалану. Сенімді құпиясөздің төрт критерийін жазып, сенімді құпиясөздің бір үлгісін мысалға келтіріңіз. Сенімді құпия сөздің критерийі 1. 2. 3. 4. Сенімді құпия сөздің мысалы [3] 4. Интернет пайдаланушылары жиі браузер ұсынатын мүмкіндіктерді пайдаланады, мысалы, кіру тарихын қарау, жүктеу және бетбелгі жасау. Браузерді басқару функциялары мен олардың сипаттамалары арасында сәйкестікті (сызықтармен қосыңыз) орнатыңыз. Браузер командалары Қызметі 40 Бетбелгі Жүктеулер Тарих Браузердің баптау терезесін ашады Қажетті сайттарды есте сақтайды Жасырын режимде жаңа веб-бет ашады Қолданушының соңғы кірген сайттарының тізімін көрсетеді Интернеттен жүктелген файлдарды сақтайды [2] 5. Интернет-бұл түрлі ресурстардың үлкен кітапханасы. Оның көптеген пайдаланушылары ақпаратты одан әрі пайдалану үшін жүктейді. Интернеттен жүктелген барлық файлдар сақталатын буманың атауын жазыңыз. [1] Амир сайттан «құттықтау» әнін жүктеді. Компьютерде жүктелген файлды табу үшін екі әдісті жазыңыз. 1 әдіс (өткізгіш арқылы) «Пуск» батырмасы – 2 әдіс (браузер арқылы) [2] 6. Қазіргі уақытта түрлі құрылғылардың, соның ішінде компьютерлер мен ұялы телефондардың техникалық мүмкіндіктері өте тез өсуде. Сұрақтарға жауап беріңіз. Мұндай өсу неге әкеледі? Бұл өсудің себебі? [2] 7. Жақындағы сабақтарда сіз «Болашақтың компьютері» тақырыбындағы шағын жобамен жұмыс жасадыңыз. Сіз суреттерді, дыбыстарды және бейнелерді пайдаланған презентацияны дайындадыңыз. Сол туралы шағын эссе жазыңыз. Сіздің әңгімеңіз сұрақтарға жауап беруі керек:  сіз презентацияға қосқан ақпаратты қайдан алдыңыз;  қандай операциялар, командалар, әрекеттер, батырмалар пайдаландыңыз. [3] 41 Балл қою схемасы Сұрақ № Ответы Балл Қосымша ақпарат 1а muratova_a@gmail.com, Құттықтау 1 1б 1 1в Кіріс 1 2  Электрондық хатты ресімдеу кезінде міндетті түрде барлық алаңдарды толтырыңыз.  Жіберушінің мекен-жайы мен аты танылуға тиіс.  Міндетті түрде «Хат тақырыбы» бағанын толтырыңыз.  Алдын ала жөнелтуді болдырмау үшін алушының мекен-жайын хат жазылып, тексерілген және жөнелтуге дайын болған кезде ғана кірістіріңіз.  Міндетті түрде сәлемдесуді жазыңыз.  Хатыңызды дұрыс құрылымдаңыз  Қысқаша және мәні бойынша ой білдіріңіз.  Хат жазуға кіріспес бұрын, тіркемені қосыңыз.  Электрондық пошта арқылы құпия ақпаратты ешқашан хабарламаңыз.  Хаттың соңында міндетті түрде өз қолыңызды қойыңыз. 2 Кез келген 2 дұрыс жауап үшін 1б Максимум – 2б Басқа да нұсқалары болуы мүмкін 3  8 символдан кем емес  Жеке ақпарат жоқ (аты, туған күні, мекен-жайы және т.б)  Толық сөз жоқ  Жоғарғы регистрдегі әріптер, төменгі регистрдегі әріптер, сандар мен символдар бар  ZXcv56&* 3 Кез келген 2 дұрыс критерий үшін 1б Максимум – 2б Сенімді құпия сөз мысалы үшін 1б 4 2 1 дұрыс жауап үшін 1б Барлық дұрыс жауаптар үшін 2б 5 Жүктеулер 1 әдіс: Пуск батырмасы – Компьютер – Таңдаулылар – Жүктеулер – Құттықтау 2 әдіс: браузерді ашу – Кнопка «Күйге келтіру мен басқару» батырмасы - Жүктеулер – Құттықтаулар – Папкада көрсету 1 2 6 Техниканың ескіруінен Ғылыми-техникалық прогресс 2 Басқа жауаптар болуы мүмкін 7 Эссеге арналған кілт сөздер: Жүктеулер, Кірістірме, Видео, Дыбыс, файлдан 3 Толық сипатталмағаны 42 видеолар, файлдан дыбыстар, Сурет (немесе көшіру, қою) үшін 1б Толық сипатталғаны үшін 2б Академиялық тіл мен логикалық құрылым үшін 3б Барлығы: 18 43 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 44

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *