ҚМЖ Қазақ тілі мен әдебиет 10-сынып қысқа мерзімді сабақ жоспар КСП Казахский язык и литература 10-класс

Қазақ тілі мен әдебиет қысқа мерзімді сабақ жоспар
Жылдық жүктеме 170 сағат, аптасына 5 сағат.

(Казахский язык и литература 170 часов)

Мектеп

Мұғалімнің аты – жөні
Уақыты
Сынып: 10 Т2 Қатысқаноқушылар саны: Қатыспағандар:
Сабақ бөлімі мен тақырыбы Еңбек нарығы және сұраныс
Белгілі біроқытумақсаты 10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
Бағалау критерийі
Оқушылардың барлығы:
Оқылым мәтінінің мазмұнын түсінеді,негізгі ақпаратты анықтайды;
Оқушылардың көбісі:
Автор мақсатын айқындайды;
Оқушылардың кейбірі:
Экспресивті-эмоционалды сөзді тауып, қоланылу мақсатына талдау жасайды.
Құндылықтарды
игерту «Мәңгілік ел» құндылығы:
Тілжәнемәдениет
НЗМ құндылықтары:
Өзінежәнеайналадағыадамдарғақұрмет;
Ынтымақтастық;
Жауапкершілік;
Отбасымүшелеріне, құндылықтарғадегенқұрмет.
Пәнаралық
байланыс Тарих, география
АКТ –ны
қолдану
дағдылары Таныстырылым
Тілдік
міндеттер Пәндік лексика мен терминология:
Оқушылартүсінедіжәнесипаттайды…
Диалог жәнежазылымғапайдалытіркестер:
Меніңойымша,… Мен оған мынадай дәлелдер кетіре аламын,…
Алдыңғыбілім
7,8-сыныптарда өтілген шешендік сөздер мен халық ауыз әдебиеті шығармаларын еске түсіру
Жоспар
Сабақкезеңдері Жоспарланғаніс — әрекеттер Ресурстар
Сабақтың басы
5 минут

Қызығушылықты ояту кезеңі.
Оқушыларға нақыл сөздер ұсынылады. Оқушылар нақыл сөдерге қатысты өзіндік көзқарасын білдіреді.
Еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады.
Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады.
Еңбегің сайлы болса, ішің майлы болар.
Еңбегің өнімді болса, көңілің сенімді болар. Еңбек адамның екінші анасы. https://www.zharar.com/kz/shygarma/6591-enbek_bereke.html

Сабақтың ортасы

10 минут

15 минут

5 минут

«Мағынаны тану» кезеңі
Оқылымалды тапсырмасы.
«Еңбекқорлық» сөзіне ассоциация жасайды.
Оқылым тапсырмасы. Топтық жұмыс.
«Мәтінді кешенді талдау» стратегиясы.
1-оқушы: Шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселесін анықтайды;
Осы мәселенің қазіргі таңдағы өзектілігін талдайды;
2-оқушы Мәтіннің мақсатты аудиториясын және автордың астарлы, тұспалды ойын анықтайды;
3-оқушы:Шығарма кейіпкерлерінің бойындағы құндылыққа қатысты фактілер мен көзқарастарды ажыратады;
4-оқушы Шығарма кейіпкерлерін шынайы өмірмен салыстырып бағалайды

Бағалау дескрипторы:
Шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені 2,3 сөйлеммен анықтайды;
Осы мәселенің қазіргі таңдағы өзектілігін 3,4 сөйлеммен талдайды;
Мәтіннің мақсатты аудиториясын және автордың астарлы, тұспалды ойын 4,5 сөйлеммен анықтайды;
Шығарма кейіпкерлерінің бойындағы құндылыққа қатысты фактілер мен көзқарастарды 5,6 сөйлеммен ажыратады;
Шығарма кейіпкерлерін шынайы өмірмен салыстырып,
7,8 сөйлеммен бағалайды

Оқылымнан кейінгі тапсырма.
Оқушылар қазіргі таңдағы ең мықты еңбекқор адамның бойындағы қасиеттерді сипаттайды.

Сабақтың соңы

5 минут

Кері байланыс «3-2-1»
1. Мен үшін 3 жаңа ақпарат…
2. Бұрыннан білетін ақпарат…
3. 1 қиындық келтірген тапсырма не сұрақ…
Қосымша ақпарат
Дифференциациялап оқыту – Оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғарыоқушыларғақандайміндеттерқоюдыжоспарлайсыз? Бағалау – Оқушылардыңбілімінқалайтексересіз? Пәнаралықбайланыс
Қауіпсіздікережелері
АКТ-нықолдану
Құндылықтарменбайланыс
(тәрбиеэлементі)

Рефлексия

Сабақмақсаты/оқумақсатықаншалықтыжүзегеасты? Бүгіноқушыларненіүйренді? Оқытуортасықандайболды? Дифференциациялапоқытуөзмәніндежүзегеастыма? Өзуақытымдыұтымдыпайдаланаалдымба? Жоспарымақандайөзгерістеренгіздімжәненеліктен?
Төмендеберілгенбосорындыөзсабағыңызғарефлексияжүргізуүшінпайдаланыңыз. Сабағыңызғақатыстысолжақбағандакелтірілгенсұрақтарғажауапберіңіз.

Қорытындыбағалау
Қорытындыбағалау
Еңжақсыөткенекінәрсеніатапкөрсетіңіз (оқытуғажәнеүйренугеқатысты)
1:

2:
Қандайекінәрсенемесетапсырмасабақтыңодандажақсыөтуінеықпалынтигізеді (оқытуғажәнеүйренугеқатысты)?
1:

2:
Осысабақтыңбарысындабарлықсыныпнемесежекелегеноқушылартуралыкелесісабағымақажетболуымүмкінқандайақпараттыбілдім?

Мектеп

Мұғалімнің аты – жөні
Уақыты
Сынып: 10 Т2 Қатысқаноқушылар саны: Қатыспағандар:
Сабақ бөлімі мен тақырыбы Еңбек нарығы және сұраныс
Белгілі біроқытумақсаты 10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
Бағалау критерийі
Оқушылардың барлығы:
Оқылым мәтінінің мазмұнын түсінеді,негізгі ақпаратты анықтайды;
Оқушылардың көбісі:
Автор мақсатын айқындайды;
Оқушылардың кейбірі:
Экспресивті-эмоционалды сөзді тауып, қоланылу мақсатына талдау жасайды.
Құндылықтарды
игерту «Мәңгілік ел» құндылығы:
Тілжәнемәдениет
НЗМ құндылықтары:
Өзінежәнеайналадағыадамдарғақұрмет;
Ынтымақтастық;
Жауапкершілік;
Отбасымүшелеріне, құндылықтарғадегенқұрмет.
Пәнаралық
байланыс Тарих, география
АКТ –ны
қолдану
дағдылары Таныстырылым
Тілдік
міндеттер Пәндік лексика мен терминология:
Оқушылартүсінедіжәнесипаттайды…
Диалог жәнежазылымғапайдалытіркестер:
Меніңойымша,… Мен оған мынадай дәлелдер кетіре аламын,…
Алдыңғыбілім
7,8-сыныптарда өтілген шешендік сөздер мен халық ауыз әдебиеті шығармаларын еске түсіру
Жоспар
Сабақкезеңдері Жоспарланғаніс — әрекеттер Ресурстар
Сабақтың басы
5 минут

Қызығушылықты ояту кезеңі.
Оқушыларға нақыл сөздер ұсынылады. Оқушылар нақыл сөдерге қатысты өзіндік көзқарасын білдіреді.
1)Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді.
Леонардо да Винчи
2)Адалеңбекпен мал іздемек — оларлыадамныңісі.
Абай Құнанбаев
3) Өмір үшін тамақ қандай қажет болса, денсаулық үшін еңбек те соншалық керек, ал дырдумен күн кешіру түбінде адамға ауру болып жабысады… Еңбек өмірдің шырағына май құяды, ал қиял оны тұтандырады.
Джон Беллерс
https://www.zharar.com/kz/shygarma/6591-enbek_bereke.html

Сабақтың ортасы

10 минут

15 минут

5 минут

«Мағынаны тану» кезеңі
Оқылымалды тапсырмасы.
Оқушылар «Теміржолшы» әңгімесінің екінші бөлігін оқып болған соң, бас кейіпкердің атынан басынан өткен оқиғаны сипаттап, кестені толтырады.

Оқылым тапсырмасы. Топтық жұмыс.

Талаптар Дәлел Қолданылу себебі
Көтерілген мәселе
Мақсаты
Стилі
Жанры
Экспресивті-эмоционалды сөздер
Бағалау дескрипторы:
1.Оқылым мазмұнын, мақсатын анықтайды;
2.Автордың тілдік қолданысына дәлел келтіре отырып, талдайды.
Оқылымнан кейінгі тапсырма.
Оқушылар арасында олардың еңбекқорлық қасиетін дамыту үшін қандай шаралар ұйымдастыруды ұсынар едің? Сұраққа жауап беріңіз.

Сабақтың соңы

5 минут

Кері байланыс «3-2-1»
1. Мен үшін 3 жаңа ақпарат…
2. Бұрыннан білетін ақпарат…
3. 1 қиындық келтірген тапсырма не сұрақ…
Қосымша ақпарат
Дифференциациялап оқыту – Оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғарыоқушыларғақандайміндеттерқоюдыжоспарлайсыз? Бағалау – Оқушылардыңбілімінқалайтексересіз? Пәнаралықбайланыс
Қауіпсіздікережелері
АКТ-нықолдану
Құндылықтарменбайланыс
(тәрбиеэлементі)

Рефлексия

Сабақмақсаты/оқумақсатықаншалықтыжүзегеасты? Бүгіноқушыларненіүйренді? Оқытуортасықандайболды? Дифференциациялапоқытуөзмәніндежүзегеастыма? Өзуақытымдыұтымдыпайдаланаалдымба? Жоспарымақандайөзгерістеренгіздімжәненеліктен?
Төмендеберілгенбосорындыөзсабағыңызғарефлексияжүргізуүшінпайдаланыңыз. Сабағыңызғақатыстысолжақбағандакелтірілгенсұрақтарғажауапберіңіз.

Қорытындыбағалау
Қорытындыбағалау
Еңжақсыөткенекінәрсеніатапкөрсетіңіз (оқытуғажәнеүйренугеқатысты)
1:

2:
Қандайекінәрсенемесетапсырмасабақтыңодандажақсыөтуінеықпалынтигізеді (оқытуғажәнеүйренугеқатысты)?
1:

2:
Осысабақтыңбарысындабарлықсыныпнемесежекелегеноқушылартуралыкелесісабағымақажетболуымүмкінқандайақпараттыбілдім?


УРОКИ В СЕРЕДИНИЕ:
(ортасынан 1 сабақ)

Бөлім: 3-тарау. Ұлттық таным және мерекелер. Мектеп:

Күні: 2-сабақ
Мұғалімніңаты-жөні:
Сынып: 10 Қатысқандарсаны: Қатыспағандарсаны:
Сабақтыңтақырыбы Ұлттық таным
Сабақтаіскеасатыноқумақсаты (оқубағдараламасынансілтеме) Т4. Көркем шығармаларды тыңдау
Сабақтыңмақсаты 10.1.4.1 прозалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
Бағалаукритерийі

 прозалық шығарманы тыңдап, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
1

2

3

4

5 Түсіндірме сөздікке сүйене отыра, тапсырма орындалады;
Берілген сөздердің мағынасын анықтайды.
Мәтінге сәйкес екі тұжырымды белгілейді.
Бос орынға қажетті сөздерді қойып, сұрақтарға жауап алынады.
Мәтінде кездесетін сөздер мен сөз тіркесінің мағынасына тоқталып, әр сөзге екі мысал келтіреді.

Тілдікмақсаттар Жала- Жалған тағылған айып, өсек-аяңмен нақақ жабылған іс.
Жезтаңдай — Суырып салма, шешен, әнші.
Құдірет- Керемет күш, ғажайып қасиет.
Құндылықтар Құрмет, ынтымақстастық, өмір бойы оқу, азаматтық жауапкершілік, ашықтыққа тәрбиелеу
Жаһандықазаматтыққатәрбиелеу XX ғасырдың 20-30 жылдары қазақ зиялылары көбінесе орыс және татар ұлтының қыздарына үйленді. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің әйелі – Валентина Николайқызы, Ахмет Байтұрсыновтың әйелі – Бәдрисафа Иванқызы, Жүсіпбек Аймауытовтың әйелі – Евгения Кириллқызы т.б.-лар. Қазақ зиялыларының орыс қыздарына үйленуіне ішкі және сыртқы эстетикалық мәдениеті мол қазақ қыздарының жоқ болуы себеп болса керек. Ол заманда халқымыз үшін білім бірінші орында емес-ті. Ал мұның астарында Кеңес өкіметінің жымысқы саясаты жатыр.

АКТ дағдысынқолдану Осы сабақ барысында оқушылар Power Point бағдарламасынан тақырыпқа қатысты көрнекі құралдарды пайдаланып, интербелсенді тақтаны қолданады.
Өмірменбайланыс Кешегі және бүгінгі өмірмен сабақтастыру
Пәнаралықбайланыс Әдебиет, тарих, өнер
Алдыңғыбілім
Сабақбарысы
Жоспарланғанкезеңдері Жоспарланғаніс-әрекеттер
Дереккөздер

Сабақтың басы
5 минут

Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық жағымды ахуал қалыптастыру
«Сені көргеніме қуаныштымын…» жаттығуы
Мақсаты: оқушылардың жағымды жақтарын анықтау
Әрбір қатысушы өз көршісіне келесі сөздерді айтады: «Мен сені көргеніме қуаныштымын, себебі,….» бұл сөйлемді адамның сыртқы келбетіне байланысты емес, мінезіне, қабілетіне, өзіндік бойындағы ерекшелігіне байланысты айту керек.
Бұл жаттығуды орындау сізге қиын болды ма? Көршіңіз «Мен сізді көруге қуаныштымын» деген сөзді айтқан кезде қандай сезімде болдыңыз.
Ой шақыру
Оқушылар сабақ тақырыбын сурет арқылы анықтайды.
— Балалар, бұл суреттен нені байқадыңыздар?
— Суреттегі тұлғалар қай өнер түрімен айналысады?
— Бүгінгі сабаққа қандай қатысы бар?

Сабақтың тақырыбы мен мақсаты таныстырылады.

Слайд
Сабақтың ортасы
30 минут

Мағынаны тану кезеңі
-Балалар, әнші деген кім?

Әнші — әнді нақышына келтіріп, шебер орындайтын адам.
Шағын параққа өз ойларын жазып, ортаға салады.

ХХ ғасырдағы қазақтың аса көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетінің алтын қорына көркем шығармалар қосқан сан қырлы дарынды ақын 1889 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген. Бірнеше газеттерде редакторлық қызмет атқарған. Көркем проза шебері. Жүсіпбек Аймауытов әңгімелер, күрделі шығармалар жазған ақын. Әкесінің шын аты — Оймауыт. Ж. Аймауытов әдеби шығармашылығын өлең жазудан бастаса да, кезінде жинақ бастырмаған. Оның өлеңдері күнделікті баспасөз бетінде сақталған.

Жүсіпбек Аймауытов кім?

Ақын, жазушы
ағартушы-ұстаз публицист
драмматург
сыншы аудармашы
Сызба бойынша жұмыс жасау.

Тыңдалымалды тапсырмасы:
Жаңа сөздермен жұмыс: оқушылар берілген сөздерді түсіндірме сөздікпен жұмыс жасай отырып, кестеге орналастырады.

Сөздер: Түсіндірме сөздікпен жұмыс
1. Жала А.
2. жезтаңдай Ә.
3. құдірет Б.
А.Жалған тағылған айып, өсек-аяңмен нақақ жабылған іс.
Ә.Суырып салма, шешен, әнші.
Б. Керемет күш, ғажайып қасиет.
Кері байланыс. « » арқылы жүргізіледі.

Тыңдалым тапсырмасы:
Жүсіпбек Аймауытұлы (1889-1931) – қазақтың көрнекті жазушысы, ақын, драматург, ғалым, сыншы, аудармашы. Туып-өскен жері — Павлодар облысының Баянауыл ауданы. 1929 жылғы саяси қуғын-сүргін кезінде «Қазақстандағы ұлтшылдық ұйыммен байланысы бар» деген жаламен тұтқындалып, ұзақ тергеуден кейін 1931 ж. атылған. Ж.Аймауытұлының классикалық әңгімелерінің бірі — «Әнші». Әңгіме өмірде болған, тарихи тұлғаның өмірінен алынған. Әңгіменің басты кейіпкері – Әмірқан. Әмірқанның прототипі – қазақтың жезтаңдай әншісі, тума талант – Әміре Қашаубаев. Ол 1925 ж. Парижде өткен дүниежүзілік этнографиялық концертте бүкіл әлем жұртшылығына қазақ ән өнерінің құдіретін мойындатқан әнші. Шығармада Әмірқан нәзік жанды, ашық, өнер үшін жаралған, өнерге, махаббатқа адал, ер мінезді адам ретінде суреттеледі. Әңгіменің өтетін жері – Жетішатыр (Семей) қаласы. Оқиға желісі баяндаушы мен Әмірқан арасындағы сырласудан басталады. Әңгімеде Әмірқан мен сұлу қыз Ақтамақтың арасындағы ғашықтық хикаясы, жігіттің қызды алып қашуы, орта жолда қолға түсіп, сүйгенінен көз жазып қалуы, әншінің көз жасы баяндалады. Шығарманың басты тақырыбы – өнер, адамгершілік, достық, ізгілік, салт-дәстүр. Негізгі идеясы – әншілік өнерді жоғары бағалауға, өнерді құрметтеуге үндеу.
ЖЖ
Сынып оқушылары түрлі түсті қима қағаздарының көмегімен жұпқа топтастырылды
1-тапсырма: берілген сөздердің мағынасын анықтаңыздар.
Нәзік- ………………………. (сезімтал, жаны жұмсақ)
Тұтқындалу – …………….. (қолға түсу, қамалу)

2-тапсырма: Мәтінге сәйкес екі тұжырымды белгілеңіз.
Тұжырымдар Шын/жалған
А Әңгіменің өтетін жері –Семей қаласы. шын
В Англияда өткен дүниежүзілік этнографиялық концертте бүкіл әлем жұртшылығына қазақ ән өнерінің құдіретін мойындатқан әнші. жалған
С Әмірқан мен Ақтамақтың арасындағы ғашықтық хикая баяндалады. шын

3-тапсырма: Бос орынға қажетті сөзді қойыңыз.
(өмірде болған, әншілік, қызды алып қашуы, өмірінен алынған, қолға түсуі, құрметтеуге)
1.Әңгіме_______________ _________, тарихи тұлғаның __________ ____________.
2. Әңгімедежігіттің ______________ _____________ _____ , орта жолда __________ ________ баяндалады.
3.Шығарманың идеясы __________ өнерді бағалауға, өнерді ______________ үндеу.

Ж
4-тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Ж. Аймауытов қандай тұлға?
__________________________________________________________________________________
2. Прототип дегеніміз не? Қай тілден енген? Анықтама беріңіз.
__________________________________________________________________________________
Кері байланыс:Не қиын болды? Неліктен?
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма
Топтық жұмыс
Тапсырма: тобыңмен ақылдаса отырып, мәтінде кездесетін сөздер мен сөз тіркесінің мағынасын ашып түсіндір, әр сөзге екі мысал келтіреді.
1-топ
Қашаба– қос ат жегілген жұмсақ арба
Бержобай– арбакеш
2-топ
Боқша– сөмкенің бір түрі
Кемеш – қабырғасы биік ыдыс
3-топ
Әупілдек– кекірген сияқты дыбыс шығарып құрқылдайтын құс
Шерік– ширек, бір нәрсеніңтөрттенбірбөлігі

Кері байланыс. «1 жұлдыз, 1 тілек» топтар бірін-бірі бағалайды.
Жаһандық азаматтыққа тәрбиелеу
XX ғасырдың 20-30 жылдары қазақ зиялылары көбінесе орыс және татар ұлтының қыздарына үйленді. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің әйелі – Валентина Николайқызы, Ахмет Байтұрсыновтың әйелі – Бәдрисафа Иванқызы, Жүсіпбек Аймауытовтың әйелі – Евгения Кириллқызы т.б.-лар. Қазақ зиялыларының орыс қыздарына үйленуіне ішкі және сыртқы эстетикалық мәдениеті мол қазақ қыздарының жоқ болуы себеп болса керек. Ол заманда халқымыз үшін білім бірінші орында емес-ті. Ал мұның астарында Кеңес өкіметінің жымысқы саясаты жатыр.

Бағалау критерийлері:
Т
№ Дескрипторлар
Оқушы
 прозалық шығарманы тыңдап, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
1

2

3

4

5
Түсіндірме сөздікке сүйене отыра, тапсырма орындалады;
Берілген сөздердің мағынасын анықтайды.
Мәтінге сәйкес екі тұжырымды белгілейді.
Бос орынға қажетті сөздерді қойып, сұрақтарға жауап алынады.
Мәтінде кездесетін сөздер мен сөз тіркесінің мағынасына тоқталып, әр сөзге екі мысал келтіреді.

Кері байланыс
Қай тапсырма қиын болды? Неге?
Тапсырмалардың қандай пайдасы болды?
Слайд

үлестірме материал

Мәтінді алдын ала
жазып аласыз.

үлестірме материал

слайд

Сабақтың соңы
5 минут Рефлексия.

Бағалау
Бағалау критерийлері бойынша
Үй тапсырмасы
Ж.Аймауытовтың шығармасын оқып, мазмұнымен танысып келу, жаңа сөздерді жаттау. Слайд
Сабақта саралау тапсырмалары болды ма? Қалайша қолдау көрсете аламын? Қабілетті оқушыларды оқытуда алдыма қандай міндеттер қоямын? Оқушылардың материалды қаншалықты игергенін қалай бағалаймын? Денсаулық пен қауіпсіздік техникасын сақтау

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ/ оқыту мақсаттары шыншыл ма?
Барлық оқушылар ОМ жетті ме?
Егер жоқ болса, неге?
Сабақтағы саралау дұрыс өтті ме?
Сабақтағы кезеңдер сақталды ма? Жоспардан тыс не жасалды? Неге?

Жалпыбағалау

Қандайекіаспектжақсыөтті? (оқыту мен білім беру туралыойланыңыз)
1:

2:

Сабақтыжақсартуға не себепболатынеді? (оқыту мен білім беру туралыойланыңыз)
1:

2:

Сабақбарысындасыныптыңжетістігітуралы не ойладым/ жекеоқушылардыңқиындығы, келесісабақтарда неге назараударуқажет?

УРОКИ В конце:
(соңынан 1 сабақ)

Сабақ жоспары
Пән: қазақ тілі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Күні:
Сынып: 10 T2 Мектеп:
Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Заң және қылмыс. Жасөспірімдердің қылмысы
Шешендік сөздер

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары 10.5.2.2 құрмалас сөйлемдердің (аралас) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану
Бағалау критерийлері — құрмалас сөйлемдердің (аралас) жасалу жолдарын біледі;
— тақырыпқа сай сөздермен танысады, жазылым жұмыстарында орынды қолданады.
Тілдік мақсаттар
Пән лексикасы және терминология:
Тақырыпқа сәйкес терминдер мен кәсіби сөздер.

Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестер:
Менің ойымша; пікіріме мынадай дәлелдер келтіремін; оның мынадай себептері бар; себебін былай түсіндіремін;
Құндылықтарды дарыту • Өзіне және айналадағы адамдарға құрмет;
• Ынтымақтастық;
• Жауапты азаматтық позиция;
• Өмір бойы білім алу.
Аталған құндылықтар сабақ тақырыбы арқылы оқушылардың жеке және топтаса отырып жұмыс жасаулары, сын тұрғысынан ойлай білу, қажетті ақпаратты қолдана алу, мәтінді өңдей білу,бағалау дағдылары негізінде жүзеге асады.
Пәнаралықбайланыстар Тарих, құқық, экономика
АКТ қолданудағдылары Ғаламтор материалдары
Бастапқы білім Конституция туралы ақпараттар
Сабақбарысы
Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет
Ресурстар
Сабақтыңбасы
Суреттер арқылы сабақтың тақырыбын болжаңыз.
«Жасөспірімдер арасындағы қылмыс /бопсалау, қорқытып алу/» тақырыбындағы бейнематериалдың алғашқы екі жарым минутын көріп, «Әрі қарай не болуы мүмкін?» деген болжам жасаңыз.
Топта талқылаңыздар.
Сабақтың тақырыбын анықтау. Оқу мақсатымен таныстыру
Суреттер арқылы сабақтың мақсатын анықтайды.

Сабақтыңортасы
С.Грамматикалық түсінік:
Аралас құрмалас сөйлем туралы анықтаманы өз беттеріңізше анықтау үшін, сынып ішін аралап жүріп ақпарат жинаңыздар. Бұл үшін әр оқушының жанына барып, сұрақ қойып, жауаптарын түртіп жазып алыңыздар. Соңында өз орныңызға отырып жинаған ақпарттарыңызды саралап, қорытынды шығарасыз.

ТЖ.Грамматикалық тапсырма:
1-тапсырма. Жағдаятты оқы. Аралас құрмалас сөйлемдерге айналдырып жазыңыз.
Екі жасөспірім Алматы бағытындағы таксиге отырғалы тұр еді. Қастарына ересек адам келді. Ораулы қорапты ала кетулерін өтінді. Барған кезде бір адам қарсы алатынын айтты. Балалар еш ойланбастан келісе кетті. Жасөспірімдер Алматыға жетті. Осы кезде қастарына құқық қорғаушылар жақындады. Олар тексеріс жүргізді.Ораулы қораптан есірткі тапты. Екі баланы полиция бөлімшесіне апарды.
2-тапсырма. Төменде берілген иллюстрацияны пайдаланып, оқиғаның соңын болжаңыз, ақпаратты талқылап, негізгі ойды анықтаңыз.

3-тапсырма. «Фишбоун» стратегиясы. Балық қаңқасына оқыған ақпараттарды жазады. Мәселені балықтың басына, денесіне себептерін, дәлелдер, құйрығына қорытынды жазады.Жазған ақпараттарын қолданып, сыныпқа өз жауаптарын ұсынады.

Дескриптор:
 Оқиғаның соңын болжайды;
 Графиктік мәтіндердегі ақпаратты қолданады;
 Мәселенің себептерін анықтап, дәлелдейді.
 Мәтіннің негізгі идеясын түсіндіреді.
Топтар бір-бірінің жауаптарын тыңдап, дескриптор бойынша бағалайды.

Сабақтың соңы Кері байланыс. Оқушылар тапсырмаға кері байланыс береді.
• Тапсырманы орындау қиын болды ма? Неліктен?
• Кім қолдау көрсетті?
Мұғалімнің оқушылардың жауаптарына кері байланысы, сабақтың тақырыбына қатысты қорытынды сөзі.
Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз оқушыларға көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма беруді көздеп отырсыз? Бағалау – Оқушылардың ақпаратты қаншалықты меңгергенін қалай тексересіз? Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)
Дифференциацияны берілетін тапсырма, күтілетін нәтиже, қолдау көрсету, бөлінетін уақыт, қолданылатын дереккөздер арқылы жүзеге асыруға болады.
Дифференциация сабақтың кез келген бөлімінде қолданылады. Бұл бөлімді оқушылардың сабақ барысында алған білімдерін бағалау үшін қолданылатын әдіс-тәсілдеріңізді жазу үшін пайдаланыңыз. Сабақ жоспарын құру үшін сізге өзге пән мұғалімдерінің көмегі керек пе?
Берілген тапсырмалардың қайсыбірі оқушылардың қауіпсіздігіне немесе денсаулығына қауіп төндіре ме?
Оқушылар сабақ барысында өздерінің АКТ дағдыларын дамыта ала ма?
Осы сабақ барысында НЗМ құндылықтарын дамытуға қандай мүмкіндік бар?
Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары жүзеге асырымды болды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді? Сыныптағы оқу атмосферасы қандай болды? Дифференциацияны жүзеге асыру қолымнан келді ме? Мен жоспарланғануақытымды ұстандым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен? Төменде берілген бөлімді осы сабақ туралы ойларыңызды жазу үшін пайдаланыңыз. Сол жақ бағанда берілген сабағыңызға қатысты ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.

Жалпы баға

Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1:

2:

Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1:

2:

Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма дайындалу үшін қажет болуы мүмкін қандай ақпарат алдым?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *