КТЖ Музыка 2-сынып күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау

2-сынып

«Музыка» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау
«Музыка» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі аптасына 1 сағат,
оқу жылына 34 сағатты құрайды

Ортақ тақырып Сабақтың тақырыбы
Бөлімше Оқу мақсаттары Сағат саны Өтілу мерзімі

1 тоқсан

Өзім туралы Музыкалық қоржын 1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.1-
музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау 1
2.1 Музыкалық шығармашылық 2.2.1.2 — қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану;
1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет
2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтапорындау;
Ойыншығыма арналған бесік жыры Музыка тыңдау және оны талдау
2.1.1.2 — әуенді ажырату және анықтау;
1
2.2 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.2 — музыкалық көркемдеуші құралдарды қолданып қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды жасау;

Сүйікті әуендерім
1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау
1
1.3 Музыкалық сауат 2.1.3.3 -нотамен қарапайым әуендер оқу
1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.2.2 — ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғықпенсүйемелдеп орындау;
Ақылды ойыншықтар 2.1 Музыкалық шығармашылық 2.2.1.2 -қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану; 1
1.2 Музыкалық орындаушылық іс-әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтапорындау

Менің отбасым және достарым Өзім туралы 1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау;
2.1.2.2 -ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпенсүйемелдеп орындау;
1.3 Музыкалық сауат
2.1.3.1 -музыкалық шығармадағы негізгі әуенді, музыкалық фраза, музыкалық сөйлемді анықтау;
2.1.3.3 -нотамен қарапайым әуендер оқу;
Мен және менің достарым 1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.3.1 -музыкалық шығармадағы негізгі әуенді, музыкалық фраза, музыкалық сөйлемді анықтау;
2.1.3.3 -нотамен қарапайым әуендер оқу;
1.3 Музыкалық
сауат

2.1.3.1 -музыкалық шығармадағы негізгі әуенді, музыкалық фраза, музыкалық сөйлемді анықтау;
2.1.3.3 -нотамен қарапайым әуендер оқу;
Мен және менің отбасым.

2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.1 -музыкалық шығармашылық жұмыс арқылы шығарманың сипатын жеткізу; 1
1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтапорындау

Менің отбасымның музыкалық оқиғасы

1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.2 -әуеннің вокалдық, аспаптық түрін ажырату және анықтау; 1
2.1 Музыкалық шығармашылық 2.2.1.1 -музыкалық шығармашылық жұмыс арқылы шығарманың сипатын жеткізу
3.1 Музыканы бағалау және көрсету 2.3.1.1 — шығармашылық жұмысын көрсету және бағалай білу;
Бір отбасы оқиғасы 1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау
1
1.3 Музыкалық сауат
2.1.3.2 -ұлттық және классикалық аспаптардың дыбысталуын салыстыру;

3.1 Музыканы бағалау және көрсету 2.3.1.1 — шығармашылық жұмысын көрсету және бағалай білу;

2 тоқсан

Менің мектебім Сыңғырлаған қоңырау!
1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.1- музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
1.2 Музыкалық-орындаушылықіс-әрекет 2.1.2.2 -ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпен сүйемелдеп орындау;
Мектептегі бір күнім 1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау 1
2.1 Музыкалық шығармашылық .2.1.1 — музыкалық шығармашылық жұмыс арқылы шығарманың сипатын жеткізу, музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен орындау;
3.1 Музыканы көрсету және бағалау
2.3.1.1 — шығармашылық жұмысын көрсету және бағалай білу
Менің ұстазым 1.2Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.2 1- түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау; 1
1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.2 -әуеннің вокалдық, аспаптық түрін ажырату және анықтау;
Көңілд үзіліс 1.2 Музыкалық-орындаушы лық іс- әрекет 2.1.2.2 — ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпенсүйемелдеп орындау; 1
1.3 Музыкалық сауат 2.1.3.1 — музыкалық шығармадағы негізгі әуенді, музыкалық фраза, музыкалық сөйлемді анықтау;
Менің туған өлкем

Менің туған -Өлкем

лкем Туған өлкем табиғаты.Қыс
1.2 Музыкалық-орындаушы лық іс- әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау; 1
1.2 Музыкалық сауат
2.1.3.2 -ұлттық және классикалық аспаптардың дыбысталуын салыстыру;
1.3 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.2.2 -ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпен сүйемелдеп орындау;
Қарлы тау әуені 1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
1.2 Музыкалық-орындаушы лық іс-әрекет
2.1.2.2 -ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғықпен сүйемелдеп орындау;
2.1 Музыкалық шығармашылық 2.2.1.1 -музыкалық шығармашылық жұмыс арқылы шығарманың сипатын жеткізу;

Менің Отаным -Қазақстан 1.2 Музыкалық-орындаушы лық іс- әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау;
1
1.2 Музыкалық сауат
2.1.3.2 -ұлттық және классикалық аспаптардың дыбысталуын салыстыру;
1.3 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет

2.1.2.2 -ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпен сүйемелдеп орындау;

3 тоқсан
Дені саудың-жаны сау! Кел ,билейік !
1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
2.1 Музыкалық шығармашылық 2.2.1.1 -музыкалық шығармашылық жұмыс арқылы шығарманың сипатын жеткізу;
Қысқы спорт түрі 1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау 1
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.2 -қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану;
Музыкалық-орын-даушылық іс-әрекет
2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау;
Пинг-понг

1.2.Музыкалық-орындау-шылықіс-әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау; 1
1.1 Музыка тыңдау және талда 2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау
Ас – адамның арқауы

2.1. Музыкалық шығармашылық
2.2.1.2 — қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану; 1
1.1 Музыка тыңдау және талдау, анализ жасау. 2.1.1.1 — музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау
Стадион үні
1.3 Музыкалық сауат
2.1.3.1 — музыкалық шығармадағы негізгі әуенді, музыкалық фраза, музыкалық сөйлемді анықтау; 1
1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтапорындау;
2.1 Музыкалық шығармашылық 2.2.1.2 — қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану;
Салт-дәстүр және фольклор Халық әуені және ырғақтар
1.3 Музыкалық сауат
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
Музыкалық-орын-даушылық іс-әрекет 2.1.2.2 -ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпенсүйемелдеп орындау;
3.1 Музыканы көрсету және бағалау 2.3.1.1 -шығармашылық жұмысын көрсете және бағалай білу;
«Ортеке»

1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.1 — музыкалық шығармашылық жұмыс арқылы шығарманың сипатын жеткізу;

1.3 Музыкалық сауат
2.1.3.2 — ұлттық және классикалық аспаптардың дыбысталуын салыстыру;

Күй тартыс 1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау;

1
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.2 -қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану;

Сыбызғымен жеткен көне аңыз
1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
1.2Музыкалық-орындаушы лық іс-әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтапорындау;

Қош келдің, Наурыз!
1.1 Музыка тыңдау және талдау 2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау

1
3.1 Музыканы бағалау және көрсету
2.3.1.1-шығармашылық жұмысын көрсету және бағалай білу;

4 тоқсан

Қоршаған орта Көктем әуендері
1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканыңсипатын анықтау;

1
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.1.2.2 -ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпенсүйемелдеп орындау
2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау;

Көктем жаңбыры
1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау;

1
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.1 -музыкалық шығармашылық жұмыс арқылы шығарманың сипатын жеткізу;
Музыкадағы құстарды бейнесі
1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау;
1
1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет
2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау;
Музыкадағы төлдер бейнесі
1.3 Музыкалық сауаттылық
2.1.3.2 — ұлттық және классикалық аспаптардың дыбысталуын салыстыру
1
1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет
2.1.2 1- түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау;
2.1.2.2 — ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғақпен сүйемелдеп орындау

Саяхат Бұлақ сылдыры
1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
1.3 Музыкалық сауат
2.1.3.2 — ұлттық және классикалық аспаптардың дыбысталуын салыстыру;
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.2 -қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану;
Жайлау әуені 1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1-музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау; 1
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.2 -қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану;

1.2 Музыкалық-орындаушылық
іс-әрекет 2.1.2 1-түрлі сипатты әндерді ән айту ережесін сақтап орындау;
2.1.2.2 -ансамбльде музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғықпен сүйемелдеп орындау;
Дала әуені
1.1 Музыка тыңдау және талдау
2.1.1.1- музыканың көркемдеуші құралдарын және
музыканың сипатын анықтау;
1
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.1 — музыкалық шығармашылық жұмыс арқылы шығарманың сипатын жеткізу;

Қала үні 1.3 Музыкалық сауат
2.1.3.2 -ұлттық және классикалық аспаптардың дыбысталуын салыстыру; 1
2.1 Музыкалық шығармашылық
2.2.1.2 — қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару үшін музыкалық көркемдеуші құралдарды қолдану;

3.1 Музыканы көрсету және бағалау 2.3.1.1 — шығармашылық жұмысын көрсету және бағалай білу;

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *