КТЖ Музыка 5 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар Жаңа бағдарлама бойынша

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 5-сынып жылына — 34 сағат, аптасына — 1 cағат
№ Сабақ Ортақ
тақырып Сабақтың тақырыбы Бөлімше Оқу мақсаты Cағат
саны Өтілу мерзімі
1-жартыжылдық (5 сынып)

1

1

Қазақ халқының музыкалық мұрасы

Қазақ халқы әнінің әуенділігі 1.2 Музыкалық сауаттылық 5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау; 3
1.1 Музыканы тыңдау және талдау 5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыка-ның жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;
1.3 Музыкалық орындаушылық іс-әрекет 5.1.2.3 – қазақ халқының және әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау;
1.3.(ән орындау, шағын шығармаларды аспапта сүйемелдеу) 5.1.3.1 ¬ түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу
2

3

Айтыс өнері
2.2 Музыка шығару және өңдеу әрекет (ән орындау, шағын шығармаларды аспапта сүйемелдеу) 5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау; 2

2.2 Музыка шығару және өңдеу 5.1.2.2 ¬ — дәстүрлі әншілік мектептердің және халық композиторларының шығармаларын салыстыру;
5.1.3.1 ¬– түрлі әндерді орындау барысында музыканың көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;
5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
1.2 Музыкалық сауаттылық 5.1.1.1 ¬ — музыканың түрін, стилі менжанрын, музыкалықкөркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау;
1.1 Музыканы тыңдау және талдау 5.1.2.1 – дәстүрлі халық әндері мен аспаптық музыканың жанры мен стилін, айтыстың түрлерін анықтау;
2.2 Музыка шығару және өңдеу 5.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
Күй
құдіреті 2.1 Идеялар мен материалдарды жинақтау 5.2.1.1 ¬музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау; 2
1.1 Музыканы тыңдау және талдау 5.2.2.1 ¬ -музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау;
2.2 Музыка шығару және өңдеу 5.1.2.4 – ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану
4 4 Жобаны жоспарлау және
құрастыру 3.1 Музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру және бағалау
1.2 Музыкалық сауаттылық 5.3.1.1 ¬өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу 1
5 Жобаның нәтижесін таныстыру 3.1 Музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру және бағалау
1.2 Музыкалық сауаттылық 5.3.1.1 ¬өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу
1

1
6
Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндері және заманауи музыкасы (7сағат) Қазақ халқының тұрмыс-салт әндері

1.2 Музыкалық сауаттылық

5.1.1.1 ¬ музыканың түрін, стилі менжанрын, музыкалықкөркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау; 2
1.1 Музыканы тыңдау және талдау 5.1.3.1 – түрлі әндерді орындау барысында музыканын көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізу;
1.3 Музыкалық орындаушылық іс-әрекет 5.1.3.2 – қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндерінің орындау тәсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру;
2 7 Жаңғырған салт-дәстүр әндері

1.2 Музыкалық сауаттылық 5.1.1.1 ¬ музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау; 1
1.1 Музыкалық шығарманы тыңдау және талдау,аналыз жасау. 5.1.3.2 – қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндерінің орындау тәсілдерін заманауи интепретациясымен салыстыру;
1.3 Музыкалық орындаушылық іс-әрекет, сүйемелдеу. 5.2.2.2 ¬ компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау
3 8 Халық музыкасы-ның интерпрета- циясы 1.2 Музыкалық сауаттылық 5.2.2.1 –музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау; 1
1.1 Музыкалық шығарманы тыңдау және талдау,аналыз жасау. 5.2.2.2 ¬ компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау
3.1 Музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру және бағалау 5.2.1.1 – музыкалық шығармашық жұмыстарды жасау үшін идеялар ұсыну, жоспарлау және материал жинақтау;
4
Халық музыкасын өндеу 1.3 Музыкалық орындаушылық іс-әрекет, сүйемелдеу. 5.2.2.2 – компьютерлік бағдарламаларды (Audacity, Soundation, Windows Movie Maker, Киностудия) қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау 1
1.2 Музыкалық сауаттылық
5.1.3.2 ¬ -музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау
5 Жобаны жоспарлау және құрастыру 3.1 Музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру және бағалау 5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу; 1
1.2 Музыкалық сауаттылық жаттығулары 5.1.3.2 ¬ -музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау;
6
Жобаның нәтижесін таныстыру 3.1 Музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру және бағалау 5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу; 1
1.2 Музыкалық сауаттылық жүргізу
5.3.1.1 өз жұмысын шығармашылықпен көрсету, критерияларға сәйкес бағалау және өзінің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар енгізу

ІІ жартыжылдық (5 сынып)

1

2

3

4

5

Әлем халықтарының музыкалық дәстүрі
(10 сағат)

Түркі халықтардың музыкалық дәстүрі
1.2 Музыкалық сауаттылық
5.1.1.1 – музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, шығарманы талдау; 3
1.1 Музыканы тыңдау және талдау
5.1.1.2 – әлем халықтары музыкалық аспаптарын жасалуы мен дыбысталуына қарай топтастыру, түрлі контекстерде салыстыру;

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *