Обновленка English Plus Grade 8 КТП КТЖ Mid-termplan

Mid-termplan Календарно-тематическое планированиепо английскому языку для 8 класса по обновленной программе (на основе УМК EnglishPlusKZ) 2018 -2019учебныйгод № Theme Hours Date Learning objectives Home task I term Our world(Unit 1 p.8) (12 hours) 1 Everyday objectsp.8-9 1 8.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular…

Обновленка English Plus Grade 6 КТП КТЖ Mid-term plan

Mid-term plan Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 6 класса по обновленной программе (на основе УМК English Plus) 2018 — 2019 учебный год ( 102 часа) № Theme Hours Date Learning objectives Home task I term – 24 hours Our class ( Unit 1 p. 4 — p.19) 1 My class’s hobbies and interests. Describing…

Обновленка English Plus Grade 8 класс КСП КМЖ

Short term plan 1 Term 1 Unit 1 «Our world» School: Date:______.09.2018 Teacher’s name: Grade 8 __ Number present: Number absent: Theme of the lesson: Vocabulary and language focus: Everyday objects Learning objectives(s) that this lesson is contributing to 8.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and…

Обновленка English Plus Grade 6 класс КСП КМЖ

Short — term plans Lesson plan Unit 1 LESSON: Unit 1 Lesson 1 My class’s hobbies and interests. School: Date: Teacher name: CLASS: 6 Number present: absent: Learning objectives(s) that this lesson is contributing to С9 L1 S1 S6 S7 W8 Lesson objectives All learners will be able to: identify some specific information from the…

Жаңа бағдарлама Химия 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ХИМИЯ» ПӘНІНЕН 8-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 68 сағат, аптасына 2 рет Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып \ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан 8.1ААтомдағы электрондардың қозғалысы (5 с.) Атомда электрондардың таралуы 8.1.3.1 -атомда электрондарядродан арақашықтығы артқан сайын біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатынын түсіну 1 Энергетикалық деңгейлер. № 1зертханалық тәжірибе «Атомдар модельдерін жасау»…

Жаңа бағдарлама Физика 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ФИЗИКА» ПӘНІНЕН 8-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 68 сағат, аптасына 2 рет Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан 8.1AЖылу құбылыстары(11 с) Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия 8.3.1.1 – молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау 1 Температура, оны өлшеу тәсілдері, температураның шкалалары 8.3.1.3 – температураны…

Жаңа бағдарлама Қазақстан тарихы 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 8 (7)-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ жылына 68 с, аптасына 2 c. Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары Cағат саны 1-тоқсан (16 с.) 7.1А Қазақ-жоңғар соғыстары Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы Зерттеу сұрағы: Не себепті «Елім-ай» бүкілхалықтық әнге айналды? 7.1.1.1 – жоңғар шапқыншылығы кезіндегі демографиялық өзгерістерді және миграциялық…

Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Қазақтілі (оқыту тілі қазақ тілінде)» пәнібойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып «Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра…

Жаңа бағдарлама Қазақ тілі мен әдебиеті Орыс мектеп 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Қазақтілі мен әдебиеті (оқыту тілі қазақ тілі емес мектептерде)» пәнібойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын…

Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Қазақтілі (оқыту тілі қазақ тілінде)» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін…

Жаңа бағдарлама Информатика 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Күнтізбелік-тақырыптықжоспар Пән: Информатика 8 сынып Апта Сабақтыңтақырыбы Оқумақсаты 1 тоқсан 8.1А- бөлім.Компьютер мен желілердіңтехникалықсипаттамалары 1 Ақпараттыөлшеу 8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану 2-3 Процессор жәнеоныңсипаттамалары 8.1.1.1-қарапайымдеңгейіндепроцессордыңқызметінжәнеоныңнегізгісипаттамасынтүсіндіру 4-5 Компьютерлікжүйелер 8.1.3.1-желілің өткізуқабілетінанықтау 8.1В-бөлім. Денсаулық және қауіпсіздік 6 Компьютер пайдаланудыңкеріаспектілері 8.4.1.1 -адамағзасынатүрліэлектрондықұрылғылардыңәсерітуралымысалкелтіружәнеқорғанутәсілдерінтиімдіқолдану 7 Желідегіқауіпсіздік 8.4.2.1-желіқолданушыларыныңқауіпсіздігінқамтамасызетуережелерінсақтау 8 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 2 тоқсан 8.2А бөлім. Ақпараттыэлектрондыкестелердеөңдеу 9 Статистикалықмәліметтер…

Жаңа бағдарлама Дүниежүзі тарихы 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Жаңартылған оқу бағдарлама (7 сынып бағдарламасы) негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 8 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары Бөлімдер Тақырыптыр Сағат саны Оқу мақсаттары I тоқсан (8сағат) 1-бөлім Жаңа заманның басталуы Курсқа кіріспе. XVII ғасырдың ортасындағы Ағылшын бұржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды? 2 7.4.2.3 дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін «жаңа заман» ұғымын қолдану; 7.3.2.1…

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып жылына 102 сағат, аптасына 3 cағат Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптарыт Оқу мақсаты Білім алушылар білуі тиіс Сағат саны 1-тоқсан 24 сағат 1-бөлім Жеңіл атлетика арқылы денсаулық пен фитнес (13 сағат) Қауіпсіздік ережесі Төменгі сөре және сөрелік екпін 8.3.4.1 ¬ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ…

Жаңа бағдарлама Геометрия 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспар 8-сынып Аптасына 2 сағат Оқу жылында 68 сағат Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан (16сағ) 7-сыныптағы геометрия курсын қайталау 2 Көпбұрыштар. Төртбұрыштарды зерттеу (13 сағ) Көпбұрыш. Дөңес көпбұрыш 8.1.1.1 көпбұрыш, дөңес көпбұрыш, көпбұрыш элементтері анықтамаларынбілу; 8.1.1.2 көпбұрыштың ішкі бұрыштарының…

Жаңа бағдарлама География 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Үлгі «География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар 8сынып аптасына 2 сағат, жылдық 68 сағат Тақырыптар Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан Бөлім 1. Географиялық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер География ғылымының салалары 8.1.1.1- география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді 1 8.1.1.2 -география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды 1 Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері 8.1.1.3…