ҚМЖ Дүниежүзі тарихы 7 8 сынып қысқа мерзім жоспары

«Бекітемін»: Директордың орынбасары: ……………………………………… «…….»………………..20……ж. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР №1 ҰМЖ 1 — бөлімі: Жаңа заманның басталуы Мектебі: Сынып: 8 Мұғалімнің аты-жөні: Күні: Қатысқандар — Қатыспағандар — Сабақ тақырыбы Курсқа кіріспе. XVII ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды? Оқу мақсаттары 7.4.2.3 дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін «жаңа заман» ұғымын қолдану; 7.3.2.1 —…

ҚМЖ Қазақстан тарихы 7 8 сынып қысқа мерзім жоспары

Қысқа мерзімді жоспар 8-сынып Жылына 68 с, аптасына 2 c. Сабақ : № 1 Мектеп: Күні: Мұғалім: Сынып: 8 Қатысқан оқушылар саны: Қатыспағандар: Сабақтың тақырыбы: Қазақстан тарихы туралы Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: 8.1.1.2 – XV-XVII ғасырлардағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау Сабақтың мақсаты Қазақ жеріндегі алғашқы ерте ортағасырлық…

КТЖ ҚМЖ «ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 10-СЫНЫПТЫҢ Қысқа мерзім жоспары КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 10 -СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт) жылына 68 с, аптасына 2 c. Бөлім Тарау Тақырыптар Оқыту мақсаттары Cағат саны 1-тоқсан (16 с.) Өркениет: даму ерекшеліктері Орталық Азия өркениеттері: саналуандылығы және мәдени ортақтығы(6 с.) Орталық Азия: ұғымының тарихи және географиялық аспектілері 10.1.1. 1-«Орталық Азия» түсінігін аймақтың тарихи және географиялық ерекшеліктерін сипаттау…

КТЖ ҚМЖ Дүние жүзі тарихы 10 сынып Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі пәні бойынша (ҚГБ) арналған қысқа мерзім жоспары күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 10-сыныпқа (ҚГБ) арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары Бөлімдер Тақырыптыр Сағат саны Оқу мақсаттары Iтоқсан (16с.) 1-бөлім. Өркениет: даму ерекшелік тері 1.1. бөлімше Өркениет: зерттеудің теориялары мен әдістері «Өркениет» түсінігі 1 10.1.1.1 тарихи оқиғаларды, процестер мен құбылыстарды түсіндіру үшін «өркениет», «өркениет типі» терминдерін қолдану; 10.1.1.2 «Өркениет» түсінігін зерттеудің негізгі…

ҚМЖ Қазақ тілі мен әдебиет 10-сынып қысқа мерзімді сабақ жоспар КСП Казахский язык и литература 10-класс

Қазақ тілі мен әдебиет қысқа мерзімді сабақ жоспар Жылдық жүктеме 170 сағат, аптасына 5 сағат. (Казахский язык и литература 170 часов) Мектеп Мұғалімнің аты – жөні Уақыты Сынып: 10 Т2 Қатысқаноқушылар саны: Қатыспағандар: Сабақ бөлімі мен тақырыбы Еңбек нарығы және сұраныс Белгілі біроқытумақсаты 10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық…

«Қазақ тілі мен әдебиеті» 10-сынып пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 10-сынып Жылдық жүктеме 170 сағат, аптасына 5 сағат. Жалпы сабақ реті Тоқсан дық сабақ реті Сабақтың тақырыбы Сағат саны Күні Оқу мақсаттары І тоқсан 40 сағат І.Еңбек нарығы және сұраныс 1-2. 1-2. Еңбек нарығы 2 10.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру; 10.1.3.1…

КСП Самопознание 9 класс Краткосрочные планы

Школа________________________________________________________________________ Класс____9____________________________________________________________________ Кол-во уч-ся___________________________________________________________________ Педагог_______________________________________________________________________ Дата_________________________________________________________________________ Тема__ВЫБОР ПУТИ__ Ценность______________________________________________________________________ Качества______________________________________________________________________ Цель: углубление представлений учащихся об общечеловеческой ценности «любовь» через раскрытие важности познания себя при выборе пути, как одного из проявлений любви к труду. Задачи: — раскрыть значение понятий «призвание человека», «предназначение человека», показать многообразие путей реализации своего призвания; — развивать потребность в служении обществу; —…

КСП Самопознание 4 класс Краткосрочные планы

Самопазнание 4 класс Школа________________________________________________________________________ Класс____4____________________________________________________________________ Кол-во уч-ся___________________________________________________________________ Педагог_______________________________________________________________________ Дата_________________________________________________________________________ Тема:__ МИР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Ценность______________________________________________________________________ Качества______________________________________________________________________ Цель: углубление представления учащихся об общечело-веческой ценности Праведное поведение через постижение мудрости духовно-нравственной культуры человечества. Задачи: — раскрыть понятие «добродетель»; – развивать потребность быть честным и великодушным; – воспитывать в детях скромность, доброе отношение к окружающим. Ресурсы: материалы, источники…

КСП Физра Физкультура 9 класс Краткосрочные планы

Раздел долгосрочного плана: Школа: Дата: ФИО учителя: Класс:9 Количество присутствующих: Количество отсутствующих: Тема урока: Техника безопасности. Совершенствование спринтерского бега Цели обучения: 9.3.4.1 — понимать и детально описывать сложные вопросы здоровья, техники безопасности, а также способы снижения потенциальных угроз здоровью Цели урока: — научить учащихсясоблюдать техникубезопасности для снижения травматизма; — научить учащихся сохранять иукреплятьфизическое здоровье; Критерии…

КТП КСП Физика 10 класс Краткосрочный план Календарный план

10 класс (ЕМН) Предмет: Физика Количество часов в неделю: 4 ч Всего 102 часов Разделдолгосрочногоплана Темы/Содержание раздела долгосрочного плана Целиобучения Количество часов 1 четверть (8 недель*4 часа =32 часов=30 часа+2 резерв) Введение Роль физики в современном мире 10.1.1.1 — высказывать суждения о роли физики в современном мире и аргументировать собственное мнение; 1 Физические измерения Погрешности…

КТП КСП Всемирная История 10 класс Календарные планы Краткосрочные планы

Календарно-тематическое планирование по предмету «Всемирная история» для 10 класса ОГН по обновленному содержанию Разделы Темы Кол-во часов Цели обучения I четверть (16 ч.) Раздел 1. Цивилизация: особенности развития Подраздел 1.1. Цивилизация: теории и подходы к изучению Понятие «цивилизация» 1 10.1.1.1 использовать термины «цивилизация», «тип цивилизации» для объяснения исторических событий, процессов и явлений; 10.1.1.2 объяснять основные…

КТП КСП Всемирная История 9 класс Календарные планы Краткосрочные планы

9 класс Раздел Темы, содержание Цели обучения 1 четверть (9 ч.) 1A — Мир в начале ХХ века Понятие о Новейшим времени и его особенности 9.3.1.1 анализировать влияние общественно-политических течений (социальный либерализм и консерватизм, марксизм и социал-демократия), на жизнь общества Территориальный раздел мира и политическое устроиство стран к началу ХХ века 9.3.2.5 характеризовать территориальный раздел…

КТП КСП География 10 класс Календарные планы Краткосрочные планы

Календарно – тематическое планирование по предмету «География» 10-класс (естественно-математическое направление) в неделю по 4 часа, в год 136 часов Темы Целиобучения Количествочасов 1-четверть Раздел 1.Методы географическихисследований 1.1 Общегеографические методы Виды методов исследования 10.1.1.1 применять элементы метода географического мониторингасогласно теме исследования 2 10.1.1.2 применять сравнительные методы согласно теме исследования 2 10.1.1.3 применять количественные методы согласно теме…

Футбол 5 6 7 8 9 10 11 сынып ҚМЖ ЖОСПАР-КОНСПЕКТІСІ

5-11-СЫНЫПТАРҒА АРНАЛҒАН ОҚУ-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАР 5-7-СЫНЫПТАРҒА АРНАЛҒАН ОҚУ-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР Оның ішінде Бөлім № Тақырып атауы Сағат саны теория-лық сабақ практи-калық сабақ 1 Футбол ойынының сипаттамасы, пайда болу және даму тарихы 1 1 2 Футбол ойнау кезіндегі қауіпсіздік ережелері және спорттық киімге, аяқ киім мен спорт жабдықтарына қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар 1 1 3 Жарыстың негізгі ережелері 1…