КТЖ Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 11 сынып

Бөлім Бөлімше 11-сынып білім алушыларының білім нәтижесі Сағат саны Күні Оқулықтағы сабақтың № Стартап акселератор (1) 1.1 Питчинг 11.1.1.1 кәсіпкер (стартапер) үшін питчингтің 1 мәні мен мағынасын түсінеді; 11.1.1.2 оқу-ойын жағдайында өз идеяла- 2 2 рын іске асыру үшін питчинг дағдыларын қолданады. 1.2 Команда 11.1.2.1 команда мүшелері арасындағы рөл- 3 құру және дерді анықтайды; кәсіпкерлік…

Қазақ тілі мен әдебиеті 11 сынып Орыс мектеп үшін Күнтізбелік тақырыптық жоспары Казахский язык и литература 11 класс для русской школы Календарно-тематическое планирование

Қазақ тілі мен әдебиеті 11 сынып Орыс мектеп үшін Күнтізбелік тақырыптық жоспары Казахский язык и литература 11 класс для русской школы Календарно-тематическое планирование Жалпы сабақ реті Тоқсандық сабақ реті Сабақтың тақырыбы Сағат саны Күні Оқу мақсаттары І тоқсан І.Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік. Ерболат Әбікенұлы «Пәтер іздеп жүр едік» әңгімесі 1-2 1-2 Отбасы құндылық 2 11.1.1.1…

Русский язык и литература 11 класс Календарный план (68 часов)

Русский язык и литература 11 класс Календарный план (68 часов) № Тема урока Грамматическая тема/литературное произведение/изучаемые темы Коли- чест- во часов Дата про- веде- ния Цели. Ссылка на п.п. программы Художест- венная литература 1 2 3 4 5 6 7 I четверть 16 ч I. ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ЭКОЛОГИЯ, БИОРЕСУРСЫ 9 ч С.11.1.1 понимать детально…

9 сыныптарға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар Календарно-тематический план для 9 класса в рамках обновления содержания среднего образования Calendar Thematic Plan for the 9th grade within the framework of updating the secondary education content

9 сыныптарға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар Календарно-тематический план для 9 класса в рамках обновления содержания среднего образования Calendar Thematic Plan for the 9th grade within the framework of updating the secondary education content 2020-2021 оқу жылы/учебный год/academic year № Date Theme Hours Learning objectives Notes 1st term 24 hours Unit 1: Hobbies and qualities(12 hours) 1…

2 сыныптарға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар Календарно-тематическое планирование для 2 класса в рамках обновления содержания среднего образования Calendar Thematic Plan for the 2d grade within the framework of updating the secondary education content

2 сыныптарға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар Календарно-тематическое планирование для 2 класса в рамках обновления содержания среднего образования Calendar Thematic Plan for the 2d grade within the framework of updating the secondary education content 2020-2021 оқу жылы/учебный год/academic year № Date Theme Hours Learning objectives Notes 1st term 16 hours Unit 1: All about me (8 hours)…

КТЖ ҰМЖ ҚМЖ Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 10 сынып

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-сыныптарға арналған «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар (қоғамдық гуманитарлық бағыт, жаратылыстану-математикалық бағыт) 10-сынып: Бөлімдер Тақырыптар, мазмұны Оқыту мақсаттары 1-тоқсан. Экономикалық құбылыс ретіндегі кәсіпкерлік 1.1 Кәсіпкерлікке кіріспе Тұжырымдама «Кәсіпкерлік, бизнес және мен» 10.1.1.1 «жеке кәсіпкер», «бизнесмен», «қажеттілік», «игілік» түсініктерін түсінеді;…

КТП Macmillan Gateway Grade 10 General Science Lesson plans ЕМН

10-сыныптарға арналған күнтізбелік—тақырыптық жоспар Календарно—тематический план 10 класса (ЕМН) Calendar Thematic Plan for the 10thgrade (Science) 2019-2020 оқу жылы/учебныйгод/academic year       № Мерзімі/ Дата/ Date Тақырып/Тема/Theme Сағат саны/ Кол-во часов/ Hours Оқумақсаты/Целиурока/Learning objectives Module 1. Science and scientific phenomenon   1 Welcome to Gateway. Unit 1. Study helpline Gateway to life skills: Organisation: managing study…

КТЖ ҚМЖ «ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 10-СЫНЫПТЫҢ Қысқа мерзім жоспары КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 10 -СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт) жылына 68 с, аптасына 2 c. Бөлім Тарау Тақырыптар Оқыту мақсаттары Cағат саны 1-тоқсан (16 с.) Өркениет: даму ерекшеліктері Орталық Азия өркениеттері: саналуандылығы және мәдени ортақтығы(6 с.) Орталық Азия: ұғымының тарихи және географиялық аспектілері 10.1.1. 1-«Орталық Азия» түсінігін аймақтың тарихи және географиялық ерекшеліктерін сипаттау…

КТЖ ҚМЖ Дүние жүзі тарихы 10 сынып Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі пәні бойынша (ҚГБ) арналған қысқа мерзім жоспары күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 10-сыныпқа (ҚГБ) арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары Бөлімдер Тақырыптыр Сағат саны Оқу мақсаттары Iтоқсан (16с.) 1-бөлім. Өркениет: даму ерекшелік тері 1.1. бөлімше Өркениет: зерттеудің теориялары мен әдістері «Өркениет» түсінігі 1 10.1.1.1 тарихи оқиғаларды, процестер мен құбылыстарды түсіндіру үшін «өркениет», «өркениет типі» терминдерін қолдану; 10.1.1.2 «Өркениет» түсінігін зерттеудің негізгі…

«Қазақ тілі мен әдебиеті» 10-сынып пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 10-сынып Жылдық жүктеме 170 сағат, аптасына 5 сағат. Жалпы сабақ реті Тоқсан дық сабақ реті Сабақтың тақырыбы Сағат саны Күні Оқу мақсаттары І тоқсан 40 сағат І.Еңбек нарығы және сұраныс 1-2. 1-2. Еңбек нарығы 2 10.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру; 10.1.3.1…

КТП КСП Физика 10 класс Краткосрочный план Календарный план

10 класс (ЕМН) Предмет: Физика Количество часов в неделю: 4 ч Всего 102 часов Разделдолгосрочногоплана Темы/Содержание раздела долгосрочного плана Целиобучения Количество часов 1 четверть (8 недель*4 часа =32 часов=30 часа+2 резерв) Введение Роль физики в современном мире 10.1.1.1 — высказывать суждения о роли физики в современном мире и аргументировать собственное мнение; 1 Физические измерения Погрешности…

КТП КСП Всемирная История 10 класс Календарные планы Краткосрочные планы

Календарно-тематическое планирование по предмету «Всемирная история» для 10 класса ОГН по обновленному содержанию Разделы Темы Кол-во часов Цели обучения I четверть (16 ч.) Раздел 1. Цивилизация: особенности развития Подраздел 1.1. Цивилизация: теории и подходы к изучению Понятие «цивилизация» 1 10.1.1.1 использовать термины «цивилизация», «тип цивилизации» для объяснения исторических событий, процессов и явлений; 10.1.1.2 объяснять основные…

КТП КСП Всемирная История 9 класс Календарные планы Краткосрочные планы

9 класс Раздел Темы, содержание Цели обучения 1 четверть (9 ч.) 1A — Мир в начале ХХ века Понятие о Новейшим времени и его особенности 9.3.1.1 анализировать влияние общественно-политических течений (социальный либерализм и консерватизм, марксизм и социал-демократия), на жизнь общества Территориальный раздел мира и политическое устроиство стран к началу ХХ века 9.3.2.5 характеризовать территориальный раздел…

КТП КСП География 10 класс Календарные планы Краткосрочные планы

Календарно – тематическое планирование по предмету «География» 10-класс (естественно-математическое направление) в неделю по 4 часа, в год 136 часов Темы Целиобучения Количествочасов 1-четверть Раздел 1.Методы географическихисследований 1.1 Общегеографические методы Виды методов исследования 10.1.1.1 применять элементы метода географического мониторингасогласно теме исследования 2 10.1.1.2 применять сравнительные методы согласно теме исследования 2 10.1.1.3 применять количественные методы согласно теме…

Футбол 5 6 7 8 9 10 11 сынып ҚМЖ ЖОСПАР-КОНСПЕКТІСІ

5-11-СЫНЫПТАРҒА АРНАЛҒАН ОҚУ-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАР 5-7-СЫНЫПТАРҒА АРНАЛҒАН ОҚУ-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР Оның ішінде Бөлім № Тақырып атауы Сағат саны теория-лық сабақ практи-калық сабақ 1 Футбол ойынының сипаттамасы, пайда болу және даму тарихы 1 1 2 Футбол ойнау кезіндегі қауіпсіздік ережелері және спорттық киімге, аяқ киім мен спорт жабдықтарына қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар 1 1 3 Жарыстың негізгі ережелері 1…