Информатика 9 сынып КМЖ ҚМЖ КТЖ Қысқа мерзімдік жоспарлау Күнтізбелік тақырыптық жоспары

Ұзақ мерзімді жоспар Бөлімдер Тақырыптар Сағат саны Ақпаратпен жұмыс жасау §1 §1.1. Ақпараттың сипаттары 1 §2 §1.2. Құжаттармен бірлесіп жұмыс жасау 1 §3 §1.3. Google drive-та құжатты бірлесіп жұмыс істеу қызметін пайдалану 1 §4 §1.4. Желілік этикет 1 Компьютер таңдаймыз §5 §2.1. Компьютердің конфигурациясы 1 §6 § 2.2. Программалық қамтамасыз етуді таңдау 1 §7 §2.3….

Информатика 10 сынып КМЖ ҚМЖ КТЖ Қысқа мерзімдік жоспарлау Күнтізбелік тақырыптық жоспары

Жаратылыстану-математика бағытында жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған «Информатика» оқулығының мазмұны негізінде дайындалған ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ЖОСПАР Бөлімдер Тақырыптар Саны Компьютерлік желілер мен ақпараттық қауіпсіздік §1.1 Компьютерлік желілердің жұмыс жасау қағидалары 1 §1.2 Желі. Желілік компоненттер 1 §1.3 ІР-адрестер 1 §1.4 Домен жүйесі 1 §1.5 Желіде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары 1 §1.6 Ақпаратты қорғау әдістері…

ДСП Русский язык и литература 9 класс Долгосрочный план

Годовое планирование по предмету «Русский язык и литература» 9 класс на основе содержания учебника (в неделю — 3 часа, всего — 102 часа)     № урока Тема урока Кол- во часов Цели обучения, виды речевой деятельности из содержания раздела долгосрочного плана   (24 часа) 1 раздел Русский язык в диалоге культур 1 Слушание: 9.1.1.1…

Обновленка ДСП Информатика 3 класс ИКТ Долгосрочные планы

Обновленка ДСП Информатика 3 класс ИКТ Долгосрочные планы Долгосрочное планирование Разделы Урок Наименование темы Учебные цели Кол- во часов I четверть 8 Раздел 1. 1 Информация вокруг нас. 1 Компьютер и 2 Устройство компьютера. 3.1.1.1, 3.1.2.1 , 3.1.3.1 1 программы (сквозная тема: 3 Файлы и папки. 3.1.2.2 , 3.1.2.3 1 «Живая 4 Окна программ. 3.1.1.1,…

Обновленка Математика 4 сынып ҰМЖ ҚМЖ КТЖ Ұзақ мерзімдік жоспарлау Қысқа мерзімдік жоспарлау Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Жаңа бағдарлама бойынша мазмұны

Обновленка Математика 4 сынып ҰМЖ ҚМЖ КТЖ Ұзақ мерзімдік жоспарлау Қысқа мерзімдік жоспарлау Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Жаңа бағдарлама бойынша мазмұны «МАТЕМАТИКА» ПӘНІ БОЙЫНША ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ЖОСПАР І тоқсан № Сабақтың тақырыбы/ Лексикалық тақырып Негізгі ұғымдар және амалдар тәсілдері Мақсаттар 1(А) — бөлім. Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау. Ортақ тақырып: «Менің Отаным – Қазақстан»…

Обновленка Әдебиеттік оқу 4 сынып ҰМЖ ҚМЖ КТЖ Ұзақ мерзімдік жоспарлау Қысқа мерзімдік жоспарлау Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Жаңа бағдарлама бойынша мазмұны

Обновленка Әдебиеттік оқу 4 сынып ҰМЖ ҚМЖ КТЖ Ұзақ мерзімдік жоспарлау Қысқа мерзімдік жоспарлау Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Жаңа бағдарлама бойынша мазмұны ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ЖОСПАР (Барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағат) Р\с Сабақтың тақырыбы Сағат саны 1-тоқсан I ортақ тақырып. Менің Отаным – Қазақстан 1 Отаным – бақыт ордасы 1 2 Мен Қазақстан азаматымын 1 3…

ДСП Химия 10 класс ОГН Long-term plan Chemistry Grade 10 Долгосрочный план ҰМЖ

ДСП Химия 10 класс ОГН Long-term plan Chemistry Grade 10 Долгосрочный план ҰМЖ Long term plan Grade: 10 Long term plan unit Topics/content of long-term plan unit Learning objectives Term 1 10.1A Atomic structure. (6 hours) Modern theories on atomic structure. Atomic state and motion of electrons in atom. Demonstration №1 Models of atomic structure…

ДСП Химия 10 класс ЕМН Long-term plan Chemistry Grade 10 Долгосрочный план ҰМЖ

ДСП Химия 10 класс ЕМН Long-term plan Chemistry Grade 10 Долгосрочный план ҰМЖ Long-term plan Chemistry, Grade 10 Long-term plan unit Long-term plan themes/content Learning objectives Term 1 10.1A Atom structure (12 h) Atom is a complex particle. Solving problems on the topic: ‘Calculating the average relative atomic mass’ 10.1.2.1 explain the physical meaning of…

Обновленка ДСП Русский язык 10 класс ЕМН Естественно-математическое направление Долгосрочный план по новой программе обновленному содержанию

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по реализации Типовой учебной программы по учебному предмету «Русский язык» для 10 класса уровня общего среднего образования по обновленному содержанию Естественно-математическое направление ЕМН Тема Виды речевой деятельности Цели обучения I четверть Слушание и го- 10.1.1 — понимать основную и детальную инфор- Толерант- ворение мацию текстов разных жанров (лекция, интервью, ность и диспут, дискуссия),…

Обновленка ДСП Русский язык 9 класс Долгосрочный план по новой программе обновленному содержанию

ДСП Русский язык 9 класс ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Тема. Раздел Виды речевой деятельности Лексико- грамматический материал Цели обучения 1-я четверть Конфликты и миротвор- чество. Синтаксис. Морфология и орфография Аудирование и говорение Синтаксис. Орфография. Виды сложных предложений. Морфология. Союзы (сочи- нительные и подчи- нительные). Правописание союзов 9.1.1.1 понимать основную и детальную информацию текста, высказывая критическое отношение к…

Обновленка Русская литература 9 класс ДСП Долгосрочный план по обновленному содержанию

ПРИМЕРНОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету «Русская литература» в школах с русским языком обучения 9 класс (102 ч.) Изучаемые произведения Количество часов Навыки Цели обучения 1-я четверть Р азд ел І. СТРАННОСТИ ЛЮБВИ (24 ч.) 1. Вводное занятие. 2. «Люблю тебя, законченность сонета…» Краткая история сонета 3. Вечные загадки сонетов У. Шекспира 4. Любовный треугольник в…

Обновленка ДСП Русская литература 9 класс Долгосрочный план по обновленному содержанию

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» Для 9 класса уровня основного среднего образования по обновленному содержанию (с русским языком обучения) Г л а в а 1. Общие положения 1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа…

ҰМЖ «Қазақ тілі» 10-11-сыныптарына қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы Жалпы орта білім беру деңгейінің арналған пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 1-тарау. Жалпы ережелер 2. Жалпы орта білім беретін мектептерде «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, сондай-ақ қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету….

ҰМЖ «Қазақ тілі» 10-11-сыныптарына жаратылыстану-математикалық бағыттағы Жалпы орта білім беру деңгейінің арналған пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 1-тарау. Жалпы ережелер 2. Жалпы орта білім беретін мектептерде «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, сондай-ақ қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету….

ҰМЖ ДСП «Физическая культура» для 10-11 классов (общественно-гуманитарное направление, естественно-математическое направление) Типовая учебная программа по учебному предмету уровня общего среднего образования по обновленному содержанию

Типовая учебная программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 классов уровня общего среднего образования по обновленному содержанию (общественно-гуманитарное направление, естественно-математическое направление) Глава 1. Общие положения 2. Физическая культура как учебная дисциплина в общеобразовательной школе способствует формированию личности, готовой к активной творческой самореализации в сфере общечеловеческой культуры. 3. Цель учебного предмета – формирование у школьников…