Жаңа бағдарлама Жаратылыстану 6 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Үлгі Күнтізбелік-тақырыптық жоспар Жаратылыстану 6 сынып Оқу жүктемесі аптасына 2сағат, жылына 68 сағат Тақырып Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан Бөлім 6.1АҒылым әлемі Ғылым рөлі 6.1.1.1 жаратылыстану ғылымдарының зерттеу нысандарын тізіп атау 1 Зерттеу сұрағы 6.1.2.1 тәуелді, тәуелсіз және бақыланатын айнымалыларды анықтау 1 Зерттеуді жоспарлау 6.1.3.1 жоспар бойынша зерттеу жұмысын жүргізу 1 Деректерді жинау және тіркеу…

Обновленка Естествознание 6 класс КТП календарно-тематический план 2018-2019

Календарно-тематическое планирование предмет Естествознание 6 класс 2 раза в неделю, 68 часов в год Темы Цели обучения Количество часов 1-я четверть Раздел 6.1A Мир науки Роль науки 6.1.1.1 перечислять объекты исследований естественных наук 1 Вопрос исследования 6.1.2.1 определять независимые, зависимые и контролируемые переменные 1 Планирование исследования 6.1.3.1 проводить исследование по плану 1 6.1.3.2 определять условия…

Обновленка Естествознание 6 класс КСП краткосрочный план 2018-2019

Краткосрочный план урока № 1 Школа: Дата:«____»____________20___г. ФИО учителя: Класс: 6 «____» класс. Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока: Роль науки. Объекты исследований естественных наук о природе . Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу): 6.1.1.1 перечислять объекты исследований естественных наук Цели урока Все учащиеся смогут: объяснять необходимость изучения явлений, процессов и…

Обновленка Естествознание 6 класс ДСП долгосрочный план 2018-2019

Долгосрочный план 6 класса Раздел долгосрочного плана Содержание раздела долгосрочного плана Цели обучения 1 четверть 6.1A Мир науки • Роль науки • Вопрос исследования • Планирование исследования • Сбор и запись данных • Анализ данных • Вывод и обсуждение 6.1.1.1 перечислять объекты исследований естественных наук 6.1.2.1 определять независимые, зависимые и контролируемые переменные 6.1.3.1 определять категории…

Сборник заданий формативного оценивания Естествознание 6 класс

Сборник заданий формативного оценивания Естествознание 6 класс ПРОЕКТ Данный сборник заданий составлен в помощь учителю при планировании, организации и проведении формативного оценивания по предмету «Естествознание» для обучающихся в 6 классах. Сборник подготовлен на основе учебной программы. Задания с критериями оценивания и дескрипторами являются образцами, которые помогут учителю предоставлять обучающимся конструктивную обратную связь по достижению целей…

Жаратылыстану пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 6-сынып

«Жаратылыстану» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 6-сынып 0 ПРОЕКТ 1 ПРОЕКТ Мазмұны 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты …… Ошибка! Закладка не определена. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар ……………………. 3 3. Күтілетін нәтижелер …………………………………………….. Ошибка! Закладка не определена. 4. Ойлау дағдыларының деңгейі …………………………………………………………………………………….. 3 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты Тексерілетін оқу…

СОЧ Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету Естествознание 6 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Естествознание» 6 класс ПРОЕКТ 1 ПРОЕКТ Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть ……………………………………………………………………… 3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть ………………….. 3 3. Ожидаемые результаты ……………………………………………………………………………………………………. 3 4. Уровни мыслительных навыков ………………………………………………………………………………………. 4 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей 5…

СОР Методические рекомендации по суммативному оцениванию Естествознание 6 класс

Методические рекомендации по суммативному оцениванию Естествознание 6 класс 1 ПРОЕКТ Методические рекомендации составлены в помощь учителю при планировании, организации и проведении суммативного оценивания по предмету «Естествознание» для обучающихся 6 классов. Методические рекомендации подготовлены на основе учебной программы. Задания для суммативного оценивания за раздел позволят учителю определить уровень достижения обучающимися целей обучения, запланированных на четверть. Для…

Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Жаратылыстану 6-сынып

Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Жаратылыстану 6-сынып ЖОБА Құрметті мұғалім! Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі…

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Жаратылыстану 6-сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Жаратылыстану 6- сынып ЖОБА Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 6-сынып Білім алушыларына «Жаратылыстану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) 6-сыныптың «Жаратылыстану» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге Білім алушылардың тоқсан бойынша…