Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Дене шынықтыру 3-сынып

Қалыптастырушы бағалауға арналған

тапсырмалар жинағы

Дене шынықтыру

3-сынып

1
ЖОБА

Құрметті мұғалім!

Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге
көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды
өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу
мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып
табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге Білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін
есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге,
бейімдеуіңізге мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша
өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық
емес мақсатта құрастырылған.

2
ЖОБА

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …… 4

1-бөлім «Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері»….. …………….. Ошибка! Закладка не

определена.

2-бөлім «Қозғалыс және спорт ойындар» ………………… Ошибка! Закладка не определена.1

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …. 17

3-бөлім «Акробатика негіздерінде гимнастика». ……… Ошибка! Закладка не определена.7

4-бөлім «Қазақ ұлттық қозғалыс ойындары» …………… Ошибка! Закладка не определена.4

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …. 28

5-бөлім «Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері».. ……………………………………………….. 28

6-бөлім «Қозғалыс және спорт ойындар» …………………………………………………………………….. 34

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …. 42

7-бөлім «Акробатика негіздерінде гимнастика». …………………………………………………………… 42

8-бөлім «Қазақ ұлттық қозғалыс ойындары» …………………………………………………………………. 49

3
ЖОБА

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

1-бөлім «Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері»

ауіпсіздік ережесі. Денсаулық туралы негізгі түсініктер
Тақырып Қ

енсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
Оқу мақсаты 3.3.4.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап қайтарып,
қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру керек екендігін
түсінеді және көрсетеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денсаулықты нығайтып, шынықтыру үшін
жаттығулар орындайды

• Жаттығуда кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Суретте бейнеленген дене жаттығуларын орында. Кездесетін қиындықтар мен
тәуекелдерді анықта.

лім алушы
Дескриптор Бі
— жаттығуларды ретімен, белсенді орындайды;
— жаттығуларды орындау барысында қиындықтарды
анықтайды;
— жаттығуларды орындауда кездесетін тәуекелдерді
айтады;
— құралдарды орынды пайдаланады.

4
ЖОБА
ауіпсіздік ережесі. Денсаулық туралы негізгі түсініктер
Тақырып Қ

ене жаттығуларының сауықтыру пайдасы
Оқу мақсаты 3.3.1.1 Д
денсаулықты нығайтуға ықпал ететін көрсете білу және
түсіну

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойындар арқылы дене қимыл-қозғалыс әрекеттерін
орындайды

• Қимыл-қозғалыс әрекеттерінің сауықтыру пайдасын
сипаттайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Үшіншісі артық» ойынын ойна.
Ойын шарты: Команда ойыншылары алаңның ішінде жұппен орналасады. Жетекші
және ойыншылардың бірі сызықтан тыс тұрады. Жетекші қашушыны ұстауға
ұмтылады, ал қашушы жұптардың бірінің алдына тұра алады, онда жұптың соңғы
ойыншысы «үшінші артық» болады және жетекшіден қашады. Егер жетекші бос
ойыншыны ұстап алса, олар рөлдерімен ауысады.
Ескерту: Ойын ережесін сақта, денсаулыққа пайдалы әрекеттерді қолдан.

• Ойынның денсаулықты сауықтыруға тигізетін пайдасы туралы әңгімеле.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынға белсенді қатысады;
— ойындағы сауықтыру қозғалыстарының пайдасын
анықтайды;
— ойын барысында денсаулыққа пайдалы әрекеттерді
қолданады.

5
ЖОБА
үрлі іс-әрекетке бағытталған жаттығулар
Тақырып Т

ене қызметімен айналысқанда денені қыздыру және
Оқу мақсаты 3.3.2.1 Д
босаңсыту маңызын түсіндіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денені ширату, қыздыру әрекеттерінің кешенін
орындайды

• Демді ретке келтіру, босаңсудың денсаулыққа пайдасын
сипаттайды

Қолдану
Ойлау
дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Әртүрлі қарқынмен жүгіру арқылы денені қыздыру, демді ретке келтіру
жаттығулар топтамасын орында. Олардың денсаулыққа тигізетін пайдасы туралы айт.

Сабақ соңында денені, ағзаны қалпына келтіру жаттығуларын жаса.

бір орында жүру созылу секіру терең дем алу

лім алушы
Дескриптор Бі
— денені қыздыру, ширату жаттығулар топтамасын
орындайды;
— жаттығулар кешенінің денсаулыққа келтіретін пайдасын
түсіндіреді;
— босаңсу, демді ретке келтіру жаттығуларын көрсетеді.

6
ЖОБА
үрлі іс-әрекетке бағытталған жаттығулар
Тақырып Т

ене жаттығуларын орындау кезінде физикалық
Оқу мақсаты 3.3.3.1 Д
өзгерістерді анықтау үшін бірқатар бақылау стратегияларын
көрсетеді және түсіндіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Физикалық өзгерістерді анықтап, бірқатар
стратегияларды қолданып, көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Топтық іс-әрекеттерді орында. Стратегияларды дұрыс қолдан.

Ойын шарты:Бірінші қатысушы допты алып жүгіріп, шеңберде қалдырады. Қайта

келіп, тағы бір допты алып, оны да шеңбердің қасына қалдырады. Ол өз командасына

оралған соң, келесі ойыншы осы доптарды бір-бірден алып келеді. Ойын осылай

жалғасады.

лім алушы
Дескриптор Бі
— физикалық өзгерістерді анықтайды;
— жүгіру, тоқтау дағдыларын орындағанда
стратегияларды пайдаланады;
— қатесіз орындауды көрсетеді.

7
ЖОБА
ақтыру, секіру және жүгірудің түрлері
Тақырып Л

ене дамуы үшін қарастырылған түрлі дене
Оқу мақсаты 3.1.2.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде қозғалыстарды қалай
орындау керек екендігін біледі және түсінеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денеге ықпал ететін қарапайым жаттығуларды
орындайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Тапсырманы жеке және жұппен орында. Сызық бойына тұрып (бормен
сызылған сызық немесе секірмектің керілген жібі) 30 секунд бойы сызыққа
тимей секір. Жеке, және жұппен секіру жаттығуларының айырмашылығын
анықта.
2. Қарғымақпен еркін секіру жаттығуларын көрсет.

лім алушы
Дескриптор Бі
— түрлі секіру әдістерін орындайды;
— жеке, жұппен қарапайым секіру жаттығуларының
айырмашылығын анықтайды;
— секіру дағдыларының үйлесімді орындалуын
көрсетеді.

8
ЖОБА
стафета элементтері бар жеңіл атлетика
Тақырып Э

егізгі дене жаттығуларын орындау кезінде қозғалыс
Оқу мақсаты 3.1.1.1 Н
машықтарын біледі, түсінеді және жақсартып жалғастырады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жаттығуларға негізделген қарапайым қимыл-қозғалыс
әрекеттерін орындайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Командаға бөлініп қарғымақпен, гимнастикалық орындықтан секіру, допты
қабырғаға лақтырып, қағып алу дағдыларын жарыс түрінде өткіз.

лім алушы
Дескриптор Бі
— секіру жаттығуларының түрлі дағдыларын қолданады;
— секірулерді үйлесімді орындайды;
— допты лақтыру дағдыларын тиімді пайдаланады;
— допты лақтыру дағдыларын үйлесімді көрсетеді.

9
ЖОБА
стафета элементтері бар жеңіл атлетика
Тақырып Э

үрлі дене қызметтеріне қатысу мүмкіндігін қалай
Оқу мақсаты 3.3.5.1 Т
алу керектігін қарайды және түсіндіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Түрлі дене қимыл-қозғалыстарына қатысу
мүмкіндігін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Өткел» ойынын ойна.
Ойын шарты: Сынып екі командаға бөлінеді. Сөре сызығынан 15-20 метр қашықтықта
гимнастикалық шеңбер қойылады. Қатысушылар белгі бойынша қол ұстасып, шеңберге
дейін жүгіреді. Қатысушының біреуі шеңберде қалады, екіншісі тағы бір қатысушыны
алып келеді. Барлық қатысушылар шеңберге келгеннен кейін, сол әдіспен жұптасып
кері қайтады.

• Кеңістік пен ресурстарды басқалармен бөлісу мүмкіндігін сипатта.

лім алушы
Дескриптор Бі
— кеңістікте тепе-теңдікті сақтап жүгіреді;
— жеке, жұппен қарапайым тасымалдау әдістерін
қолданады;
— кеңістік пен ресурстарды басқалармен бөлісу
мүмкіндігін сипаттайды.

10
ЖОБА

2-бөлім «Қозғалыс және спорт ойындар»

озғалмалы ойындарындағы қозғалыс дағдылары
Тақырып Қ

үрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде
Оқу мақсаты 3.2.8.1 Т
басқаларының рөлін түсінеді және көрсетеді, олардың
айырмашылықтарын ұғынады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қарапайым қозғалыс әрекеттерін орындауда
рөлдердің маңыздылығын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
«Барлығы бір себетте» ойынын ойна.
Ойын шарты: Ойыншылар екі командаға бөлінеді. Әр ойыншының қолында доп
болады. Олар алаңның орта сызығының бойына дейін белгі бойынша әрқайсысы өз
нысанасына қарай допты алып жүреді. Допты нысанға тигізгенше 3 рет лақтырады.
Тигізген немесе барлық әрекетін орындаған жағдайда, допты алып жүріп, өз орнына
қайта оралады. Мәреге бірінші жеткен команда жеңеді.
Ескерту:Түрлі бастапқы жағдайдан допты алып жүруді бастауға болады: отырып,
тізерлеп, арқасына жатып және т.с.с. Тоқтағаннан кейін немесе қозғалыс кезінде
лақтыруға болады.

Жеңіске жету үшін қатысушылардың рөлі қандай септігін тигізеді?

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойында әділ бәсекелесті, келісімді әрекеттерді
ұстанады;
— қозғалыс қызметінде қатысушылар рөлінің
маңыздылығын сипаттайды.

11
ЖОБА
озғалыс координациясына бағытталған қозғалмалы
Тақырып Қ
ойындар

ене дамуы үшін қарастырылған түрлі дене
Оқу мақсаты 3.1.2.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде қозғалыстарды қалай
орындау керек екендігін біледі және түсінеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денеге ықпал ететін қарапайым жаттығудағы
қозғалыстарды орындайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Ойыншылар шеңберде тұрып, допты түсіріп алмай, көршісіне жылдам беруге
тырысады. Барынша жылдам қарқынмен бір-біріне доп лақтыруға немесе шеңберге
арқасымен тұрып және қолды арқаға ұстап беруге болады. Жаттығуда балалар көздерін
жұмып немесе ойынды бір уақытта бірнеше доппен ойнаулары арқылы күрделендіруге
болады.

лім алушы
Дескриптор Бі
— іс-әрекеттердің қозғалыс қарқынын көрсетеді;
— біркелкі қозғалыстың маңызыдылығын айтады.

12
ЖОБА
озғалыс координациясына бағытталған қозғалмалы ойындар
Тақырып Қ

рекет мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған
Оқу мақсаты 3.2.2.1 Ә
жұмыс барысында өзіндік және командалық жұмыстың
мағынасын түсінеді. Көшбасшылық рөлдерімен алмасып,
жұмыс істей бастайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Мақсатқа жету үшін жеке дара, командалық іс-
әрекеттерді ұтымды пайдаланады

• Тапсырмалар барысында рөлдерін анықтайды,
көшбасшылық дағдыларын қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Суретке мұқият қара. «Қазан» ойынының шарттық ережесін анықта. Ойындағы

рөлдерді анықтап, көшбасшылық дағдыны қолдан.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның шарттық маңызыдылығын анықтайды;
— жеке дара, командалық рөлдерін анықтайды;
— ойынында көшбасшылық дағдысын қолданады.

13
ЖОБА
апшаңдыққа бағытталған қозғалмалы ойындар
Тақырып Ш

рқатар қозғалыс идеяларымен, стратегиялармен
Оқу мақсаты 3.2.1.1 Бі
және жоспарлармен баламаларды талдау үшін
проблемаларды жою әдістерін қолданады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойын барысында қозғалыс идеяларын,
стратегияларын, балама нұсқаларын ұсынады

• Қиындықтарды жеңілдету үшін шешімдер
қабылдайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Командалық қуаласпақ» ойынын ойна. Қиындықтарын анықта. Балама нұсқасын
және идеясы мен стратегиясын ұс
ын.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойында жеке, топтық стратегияларды қолданады;
— ойында кездесетін қиындықтарды жою әдістерін
анықтайды;
— ойынның баламалы нұсқасының шарттарын
ұсынады.

14
ЖОБА
апшаңдыққа бағытталған қозғалмалы ойындар
Тақырып Ш

үрлі дене жаттығуларын орындауда қолайлы оқыту
Оқу мақсаты 3.2.3.1 Т
ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып,
идеяларды, ресурстар, кеңістік, білімін қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қолайлы оқу орнын және жаттығуларды орындауда
ресурстар мен кеңістікті орынды пайдаланып,
идеяларын іске асырады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Доп жоғарыға!» ойынында ресурстар мен кеңістікті орынды пайдаланып, идеяларын
анықта. Ойынның ережесін сақтап ойна.

лім алушы
Дескриптор Бі
— жеке дара, топпен кеңістікті тиімді пайдаланады;
— жеңіске жету үшін өзінің идеяларын ұсынады;
— ойында үйлесімді қозғалыстар орындайды.

15
ЖОБА
жымда жұмыс атқару
Тақырып Ұ

үрлі дене қызметтеріне қатысу мүмкіндігін қалай
Оқу мақсаты 3.3.5.1 Т
алу керектігін қарайды және түсіндіреді

ілім алушы
Бағалау критерийі Б

• Түрлі дене қимыл-қозғалыстарына қатысу
мүмкіндігін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Ойынның шартын анықта. «Пионербол» ойынын жеңілдетілген ережемен ойна.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойының ережесін, шарттарын сақтайды;
— ойында түрлі деңгейлі қимыл-қозғалыстарды
орындайды;
— ойында үйлесімді қозғалыстарды сақтайды.

16
ЖОБА

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

3-бөлім «Акробатика негіздерінде гимнастика»

ауіпсіздік ережесі. Жаттығулар арқылы икемділікті дамыту
Тақырып Қ

енсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
Оқу мақсаты 3.3.4.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап қайтарып,
қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру керек екендігін
түсінеді және көрсетеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денсаулықты нығайтып, шынықтыру үшін жаттығулар
орындайды

• Жаттығуда кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Жаттығу барысында денеге түсетін қиындық пен тәуекелді, жүктемені
анықтайды және көрсетеді. «Қарлығаш» (кез келген аяқта) тұру, алдыға домалау —
арқаға жату қалпынан «көпір» — арқамен жату, тұру және т.б. Осы акробатикалық
элементтер кешенін көрсетіп, орында.

лім алушы
Дескриптор Бі
— жаттығуларды орындау барысында қиындықтарды
анықтайды;
— түрлі гимнастикалық жаттығуларды орындағанда
тәуекелдерді анықтайды;
— денеге түсетін жүктемелерді анықтайды, көрсетеді.

17
ЖОБА
робика элементтері бар гимнастика
Тақырып Аэ

ене қызметімен айналысқанда денені қыздыру және
Оқу мақсаты 3.3.2.1 Д
босаңсыту маңызын түсіндіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қозғалмалы ойындарда денені ширату, қыздыру
әрекеттерінің кешенін орындайды

• Демді ретке келтіру, босаңсудың денсаулыққа
маңызын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Денені қыздыру және босаңсытуға арналған жаттығулар кешенін орында және
маңыздылығын анықта.

лім алушы
Дескриптор Бі
— денені қыздыру жаттығуларын орындайды;
— денені босаңсыту жаттығуларын ретімен орындайды;
— жаттығулардың пайдасының маңыздылығын
анықтайды.

18
ЖОБА
робика элементтері бар гимнастика
Тақырып Аэ

ене дамуы үшін қарастырылған түрлі дене
Оқу мақсаты 3.1.2.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде қозғалыстарды қалай
орындау керек екендігін біледі және түсінеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денеге ықпал ететін қарапайым жаттығуларды
орындайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Аэробика элементтері бар гимнастикалық жаттығуларды орында.

Жаттығудың денсаулыққа қажеттілігі мен маңыздылығын сыныптастарыңмен талқыла.

лім алушы
Дескриптор Бі
— аэробика жаттығулар топтамасын орындайды;
— жаттығулар кешенінде құралдарды тиімді
пайдаланады;
— жаттығулардың қажеттілігі мен маңыздылығын
талқылайды;
— жаттығулардың реттілігін, орындалу ерекшеліктерін,
пайдасын көрсетеді.

19
ЖОБА
имнастикалық жаттығулардағы реттілік
Тақырып Г

рындау және бағалау кезінде бірқатар іс-
Оқу мақсаты 3.1.5.1 О
қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды
көрсетеді және анықтай біледі

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жаттығуларды орындауда іс-қимылдарды, кеңістікті,
динамиканы байланыстырып көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Акробатикалық жаттығуларды орындауда іс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканы
байланыстырып көрсет.

Алдыға домалау Артқа домалау Жауырынға тұру

Жаттығудың балама нұсқасын сыныптасыңмен жасап, көрсет.

ілім алушы
Дескриптор Б
— жаттығуды орындағанда іс-қимылын, кеңістікті,
динамиканы байланыстырып көрсетеді;
— жаттығудың балама нұсқасын ұсынады.

20
ЖОБА
имнастикалық жаттығулардағы реттілік
Тақырып Г

зінің күшті жақтары мен кемшіліктерін анықтайды
Оқу мақсаты 3.1.4.1 Ө
және басқалардың жаттығуларды орындау сапасын
талқылайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Өзінің тапсырманы орындау деңгейін анықтап,
салыстырады

• Өзгелердің қозғалыс дағдыларының үйлесімділігін
анықтайды, сапасына мән береді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Кіші ағаш аттан қолды тіреп, секіру жаттығуларын орында.

лім алушы
Дескриптор Бі
— секіру жаттығуын орындайды;
— секіру түрлерінің әдістерін қолданады;
— секіру қозғалыстарындағы үйлесімді көрсетеді.

21
ЖОБА
епе-теңдікті дамытуға арналған ойындар
Тақырып Т

рекет мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған
Оқу мақсаты 3.2.2.1 Ә
жұмыс барысында өзіндік және командалық жұмыстың
мағынасын түсінеді. Көшбасшылық рөлдерімен алмасып,
жұмыс істей бастайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Мақсатқа жету үшін жеке дара, командалық іс-
әрекеттерді ұтымды пайдаланады

• Тапсырмалар барысында рөлдерін анықтайды,
көшбасшылық дағдыларын қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Бөренедегі жарыс» ойынының рөлі мен көшбасшылық дағдысын көрсет.
Берілген ойында тепе-теңдікті дамыт.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның рөлін анықтайды;
— көшбасшылық дағдысын көрсетеді;
— тепе-теңдік жаттығуларын орындайды;
— тактикаларды пайдаланады.

22
ЖОБА
епе-теңдікті дамытуға арналған ойындар
Тақырып Т

зінің шығармашылық тапсырмаларын және
Оқу мақсаты 3.2.5.1 Ө
басқаларын талдау үшін конструктивті ұсыныстар жасау
туралы алынған білімді пайдаланады және қолданады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Тапсырмаларды орындауда және талдауда өз білімін
пайдаланып, ұтымды ұсыныс береді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Тепе-теңдікті дамытуға арналған әртүрлі қозғалмалы ойындарға қатыс. Жеке
дағдыларыңды дамытып, ұтымды ұсыныс бер.

лім алушы
Дескриптор Бі
— тепе-теңдікті сақтап, кеңістікте қарқынды, мәнерлі
қозғалады;
— жеке, жұппен қарапайым әрекеттерде тактиканы
қолданады;
— өзінің, өзгенің қажеттілігіне қарай ұтымды ұсыныстар
жасайды.

23
ЖОБА

4-бөлім «Қазақ ұлттық қозғалыс ойындар»

азақтың ұлттық ойындарына баулу
Тақырып Қ

атриотизмнің мағынасын түсіндіреді, топтық
Оқу мақсаты 3.2.7.1 П
және дербес дене қимылдарында өзара іс қимыл мен адал
ойын көрсетеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ұлттық ойындардағы іс-әрекеттерде
патриотизмнің мағынасын анықтайды, ой
бөліседі, құрметпен қарайды

• Бәсекелестікте адал ойын шарттарын ұстанады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Сыныптастарыңмен патриотизм мағынасын талқыла. Ұлттық ойынды ойна.

Оқтау тарту Арқан тарту

лім алушы
Дескриптор Бі
— ұлттық ойындардағы патриоттық мағынаны
талқылайды;
— ойынның маңызыдылығы мен айырмашылығын
анықтайды;
— ойынның ережесін сақтап, әділ бәсекелестікте
ойнайды.

24
ЖОБА
азақтың ұлттық ойындарына баулу
Тақырып Қ

үрлі дене қызметтеріне қатысу мүмкіндігін қалай
Оқу мақсаты 3.3.5.1 Т
алу керектігін қарайды және түсіндіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Түрлі дене қимыл-қозғалыстарына қатысу
мүмкіндігін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Жапалақтар мен қарлығаштар» ойынын ойна.

Балалар екі топқа бөлінеді. Топтың бірі – қарлығаштар, екіншісі – жапалақтар болады.
Араларында біреуі жүргізуші болады. Екі топ бір-бірлеріне арқаларын беріп, екіге
тізіліп тұрады. Жүргізуші саптың ортасымен жүріп келе жатып, «Қар» немесе «Жап»
деп дауыстап айқайлайды. Топтың атауы толық айтылмайынша орнынан қозғалуға
болмайды. Жүргізуші топтардың бірінің атауын атаған сәтте аты аталған топтың
ойыншылары өзге топтың мүшелерін қуа жөнеледі. Соңғылары белгіленген аумақтан
асып кету үшін шашырай қашады. Қолға түскендері қуған топтың мүшесіне айналады.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның ережесін сақтайды;
— қозғалыстың маңызыдылығын анықтайды;
— әртүрлі әрекеттерді пайдаланып, ойынды ойнайды.

25
ЖОБА
нтымақтастық және әділ ойын
Тақырып Ы

зінің шығармашылық тапсырмаларын және
Оқу мақсаты 3.2.5.1 Ө
басқаларын талдау үшін конструктивті ұсыныстар жасау
туралы алынған білімді пайдаланады және қолданады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Тапсырмаларды орындауда және талдауда өз білімін
пайдаланып, ұтымды ұсыныс береді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Қазақтың ұлттық ойыны – «Көмбе алу».
Ойынның ережесі мен ойнау тәсілдерін анықта. Алаңның қарама-қарсы беттеріне сөре
және мәре сызықтары сызылады. Алаңға бірнеше теңге (тастар) тасталады. Ойыншылар
сөре сызығының бойына тізіліп тұрады. Белгі берілген сәтте олар атпен шауып келе
жатқандай секіріп, мәре сызығына қарай беттейді. Шабандоздар шауып келе жатып,
тоқтап қалмай, жердегі теңгені көтеруі тиіс. Теңгені кім көп жинаса сол жеңімпаз
болады.

Осы ойынға байланысты өзіңнің баламалы нұсқаңды ұсын.

лім алушы
Дескриптор Бі
— жеке дара тиімді әрекеттерді қолданады;
— ойын барысында стратегияларды қолданады;
— ойында өзгелердің ойнау амалдарын бақылайды;
— ойынға байланысты өзінің баламалы күрделенген
нұсқасын ұсынады.

26
ЖОБА
нтымақтастық және әділ ойын
Тақырып Ы

ақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жасау
Оқу мақсаты 3.2.6.1 Т
үшін композициялық идеялармен эксперимент жасайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойын барысында қозғалыстарға, идеяларға тәжірибе
жасайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Қазақтың ұлттық – «Бөрік-телпек» ойыны.
Қазақтың ұлттық ойыны «Бөрік-телпек» ойынын ересектер де, балалар да ойнауға
болады. Бұл ойында доптарды немесе тастарды неғұрлым алысқа лақтыру қажет.
Ойыншылар тізіліп тұрып, түрлі түсті орамалдарға оралған доптарды немесе тастарды
алысқа лақтырады. Кімнің добы немесе тасы жақынға түссе, сол ойыншы оларды
жинап, кімнің алысқа лақтырғанын хабарлайды. Ойын үш жеңімпаз анықталғанша
жалғасады.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойында жеке, топтық әрекеттерді идеяларды
қолданады.

27
ЖОБА

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
5-бөлім «Денсаулық және физикалық белсенділік»

ауіпсіздік ережесі. Физикалық белсенділік және төзімділік
Тақырып Қ

енсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
Оқу мақсаты 3.3.4.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап қайтарып,
қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру керек екендігін
түсінеді және көрсетеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денсаулықты нығайтып, шынықтыру үшін
жаттығулар орындайды

• Жаттығуда кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Жаттығулар кешенін орында. Қиындықтар мен тәуекелдерді анықта.

лім алушы
Дескриптор Бі
— кешенді жаттығуларды орындайды;
— жаттығуларды орындауда қиындықтарды
анықтайды;
— жаттығуларды орындағанда тәуекелдерді
анықтайды.

28
ЖОБА
изикалық белсенділік және төзімділік
Тақырып Ф

ене жаттығуларын орындау кезінде физикалық
Оқу мақсаты 3.3.3.1 Д
өзгерістерді анықтау үшін бірқатар бақылау стратегияларын
көрсетеді және түсіндіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Физикалық өзгерістерді анықтап, бірқатар
стратегияларды қолданып, көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Әртүрлі деңгейдегі еркін секіру жаттығуларын орында. Жаттығудың пайдасын,
маңыздылығын анықтайды.

лім алушы
Дескриптор Бі
— еркін секіру жаттығуларын орындайды;
— жаттығудың пайдасын, маңыздылығын анықтайды.

29
ЖОБА
ене жаттығулары кезінде өзін-өзі басқару
Тақырып Д

ене жаттығуларының, сауықтыру пайдасы
Оқу мақсаты 3.3.1.1 Д
денсаулықты нығайтуға ықпал ететін көрсете білу және
түсіну

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойындар арқылы дене қимыл-қозғалыс әрекеттерін
орындайды

• Қимыл-қозғалыс әрекеттерінің сауықтыру пайдасын
сипаттайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Ойыншылар жүргізуші таңдайды да, өздері алаң ішінде шашырай қашады.
Жүргізуші оларды қуып жетіп, қолын тигізуге тырысады. Бастаушы қуып жеткен
ойыншы отыра қалып, қолын жерге қоя қояды. Бұл жағдайда оған қол тигізуге
болмайды. Алайда жүргізуші отыра қалған ойыншының қасынан екі қадам қашықтықта
тұрып беске дейін санайды. Егер ол беске дейін санағанша қашып кетпесе, оған қолын
тигізеді.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның шартты ержелерін сақтайды;
— қозғалмалы ойында дене жаттығуына тиісті дағдыны
қолданады.

30
ЖОБА
ене жаттығулары кезінде өзін-өзі басқару
Тақырып Д

зінің күшті жақтары мен кемшіліктерін анықтайды
Оқу мақсаты 3.1.4.1 Ө
және басқалардың жаттығуларды орындау сапасын
талқылайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Өзінің тапсырманы орындау деңгейін анықтап,
салыстырады

• Өзгелердің қозғалыс дағдыларының үйлесімділігін
анықтайды, сапасына мән береді

Қолдану
Ойлау
дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Жұптық ойын. Оқушылар түрлі бағыттарға бұрылып, өзінің серігінен қашып кетуге
тырысады. Ал оны серігі қол созым жерден ұстап қалуға тырысады. Ысқырық естілген
кезде қуып келе жатқан серігі оған қолын тигізіп, бір ұпай алады. Мұнан соң рөлдерімен
ауысады.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның шарттық ережелерін ұстанады;
— ойында өзінің қимыл-қозғалысы мен сапасын
өзгелермен салыстырады;
— қозғалыс сапасын үйлесімді орындап көрсетеді.

31
ЖОБА
ұптық және топтық жұмыстардағы тапсырмалар
Тақырып Ж

рындау және бағалау кезінде бірқатар іс-
Оқу мақсаты 3.1.5.1 О
қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды
көрсетеді және анықтай біледі

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жаттығуларды орындауда іс-қимылдарды,
кеңістікті, динамиканы байланыстырып көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Сурет бойынша ұсынылған жаттығу жиынтығын іс-қимылмен, кеңістікті, динамиканы
байланыстырып орында.

лім алушы
Дескриптор Бі

— жұптық тапсырмада құралдарды еркін, дұрыс
пайдаланады;
— әртүрлі жұптық тапсырмаларды сапасына, деңгейіне
байланыстырып, көрсетеді.

32
ЖОБА
өзімділікті дамытуға бағытталған ойындар
Тақырып Т

ақытты, кеңістікті және бірқалыптылықты
Оқу мақсаты 3.1.3.1 У
түсінетінін көрсететін машықтарды және жүйелілікті
дамытады және жетілдіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойында бірқалыптылықты, сенімділікті,
байсалдылық машықтарын көрсетіп, уақыт
өлшемімен жүйелі жаттығуларды орындайды
және жетілдіреді

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Бұқа тартыс» ойыны. Ойында байсалдылық машықтарын көрсетіп, уақыт өлшемін
жүйелі пайдалан.

Төзімділік қасиеті не үшін қажет екенін достарыңмен талқыла.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойында біркелкілік, қозғалыс әрекеттерін
орындайды;
— ойын барысында төзімділікті қолданады;
— уақыт жүйелігін сақтайды.

33
ЖОБА

6-бөлім «Топтық ойындар элементтері»

әлдік пен мергендікті дамытатын ойындар
Тақырып Д

енсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
Оқу мақсаты 3.3.4.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап
қайтарып, қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру
керек екендігін түсінеді және көрсетеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денсаулықты нығайтып, шынықтыру үшін
жаттығулар орындайды

• Жаттығуда кездесетін қиындықтар мен
тәуекелдерді анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Ортаға түспек» ойыны. Дәлдік, мергендік дағдыларыңды дамыт және ойында
кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықта.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойын барысында қатерлер мен тәуекелділікті
анықтайды, мәнерлі қозғалады;
— ойында үйлесімді, зерделі қимыл-қозғалыстар,
тактикалар қолданады;
— ойын барысында өзінің дәлдікке, мергендікке
бағытталған дағдыларын дамытады.

34
ЖОБА
әлдік пен мергендікті дамытатын ойындар
Тақырып Д

үрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде
Оқу мақсаты 3.2.8.1 Т
басқаларының рөлін түсінеді және көрсетеді, олардың
айырмашылықтарын ұғынады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қарапайым қозғалыс әрекеттерін орындауда
рөлдердің маңыздылығын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Суретке мұқият қара, ойындағы қозғалыс әрекеттерін орындауда рөлдердің
маңыздылығын анықта.

лім алушы
Дескриптор Бі
— қозғалмалы ойындарда өзінің, өзгенің рөлдерінің
мағынасын ажыратады;
— ойынның маңызыдылығы мен айырмашылығын
анықтайды.

35
ЖОБА
мытатын ойындар
Тақырып Да

рекет мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған
Оқу мақсаты 3.2.2.1 Ә
жұмыс барысында өзіндік және командалық жұмыстың
мағынасын түсінеді. Көшбасшылық рөлдерімен алмасып,
жұмыс істей бастайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Мақсатқа жету үшін жеке дара, командалық іс-
әрекеттерді ұтымды пайдаланады

• Тапсырмалар барысында рөлдерін анықтайды,
көшбасшылық дағдыларын қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Ұзындығы 2 м секірмекті, шеңбер бойымен, аяқтың астынан айналдырып, секіру
жаттығуларын орында. Рөлдерді анықтап, көшбасшылық дағдыларын қолдан.

ілім алушы
Дескриптор Б
— секірудің маңызыдылығын анықтайды;
— рөлдерін анықтайды;
— ойын барысында көшбасшылық дағдыларын
пайдаланады.

36
ЖОБА
мытатын ойындар
Тақырып Да

зінің күшті жақтары мен кемшіліктерін
Оқу мақсаты 3.1.4.1 Ө
анықтайды және басқалардың жаттығуларды орындау
сапасын талқылайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Өзінің тапсырманы орындау деңгейін анықтап,
салыстырады

• Өзгелердің қозғалыс дағдыларының үйлесімділігін
анықтайды, сапасына мән береді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Суретке қара, тапсырманың орындалуын, ережелері мен қолдану тәсілдерін анықта.
Тапсырманың сапасына мән беріп, түрлендір.

лім алушы
Дескриптор Бі
— жеке дара қабілетіне қарай тиімді әрекеттерді
қолданады;
— ойын барысында стратегиялар, тактикалар
қолданады;
— ойынның сапасына мән беріп, ойынды
түрлендіреді.

37
ЖОБА
оптағы шығармашылықты дамытуға бағытталған ойындар
Тақырып Т

үрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы оқыту
Оқу мақсаты 3.2.3.1 Т
ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, идеяларды,
ресурстар кеңістік, білімін қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қолайлы оқу орнын және жаттығуларды орындауда
ресурстар мен кеңістікті орынды пайдаланып,
идеяларын іске асырады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Шарды ортадан шығар» ойынының идеясын анықта. Ресурстар мен кеңістікті
орынды пайдалан.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойында жеке, топтық әрекеттерді, идеяларды
қолданады;
— ойын барысында қолайлы, ұтымды амалдар
пайдаланады.

38
ЖОБА
оптағы шығармашылықты дамытуға бағытталған ойындар
Тақырып Т

зінің шығармашылық тапсырмаларын және
Оқу мақсаты 3.2.5.1 Ө
басқаларын талдау үшін конструктивті ұсыныстар жасау
туралы алынған білімді пайдаланады және қолданады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Тапсырмаларды орындауда және талдауда өз білімін
пайдаланып, ұтымды ұсыныс береді

Қолдану
Ойлау
дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Ептілер, шапшаңдар сайысы» ойынының ережесін анықта. Ойынға өз балама
нұсқаңды ұсын.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның шартын анықтайды;
— ойында жеке, топтық әрекеттерде, өзіндік дағдыларын
қолданады;
— өзінің балама нұсқасын ұсынады.

39
ЖОБА
етбол элементтері бар эстафета
Тақырып Баск

ірқатар қозғалыс идеяларымен, стратегиялармен
Оқу мақсаты 3.2.1.1 Б
және жоспарлармен баламаларды талдау үшін
проблемаларды жою әдістерін қолданады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойын барысында қозғалыс идеяларын,
стратегияларын, балама нұсқаларын ұсынады

• Қиындықтарды жеңілдету үшін шешімдер
қабылдайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Суретке мұқият қара. Тапсырманың қиындығынан жеңілдету жолдарын қарастырып,
ретімен орында.

лім алушы
Дескриптор Бі
— тапсырмада қолайлы амалдар, әдістер пайдаланады;
— қабілетіне қарай доппен үйлесімді қозғалады;
— тапсырманың қиындығынан жеңілдету жолдарын
анықтайды.

40
ЖОБА
етбол элементтері бар эстафета
Тақырып Баск

ақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды
Оқу мақсаты 3.2.6.1 Т
жасау үшін композициялық идеялармен эксперимент
жасайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойын барысында қозғалыстарға, идеяларға
тәжірибе жасайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Доп капитанға» ойынының қаншалықты қозғалыстағы ойын екенін және идеясын
анықтап, тәжірибе жаса.

лім алушы
Дескриптор Бі

— ойынның қозғалысын және идеясын анықтайды;
— ойында қабілетіне қарай амалдарын қолданып,
тәжірибе жасайды.

41
ЖОБА

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР
7-бөлім «Ойын арқылы әлеуметтік дағдылар»

ауіпсіздік ережесі. Ойындағы қарым-қатынас дағдылары
Тақырып Қ

енсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
Оқу мақсаты 3.3.4.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап қайтарып,
қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру керек
екендігін түсінеді және көрсетеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денсаулықты нығайтып, шынықтыру үшін
жаттығулар орындайды

• Жаттығуда кездесетін қиындықтар мен
тәуекелдерді анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Ширату және қалпына келу элементтер кешенін көрсетіп, құралдармен жаттығуды
түрлендіріп орында.

Жаттығуда кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді талқыла.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ширату жаттығулар кешенін орындайды;
— жаттығуларды орындау барысында қиындықтарды
анықтайды;
— әртүрлі гимнастикалық жаттығуларды орындағанда
тәуекелдерді анықтайды;
— денеге түсетін жүктемелерді талқылайды,
көрсетеді.

42
ЖОБА
йындағы қарым-қатынас дағдылары
Тақырып О

үрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде
Оқу мақсаты 3.2.8.1 Т
басқаларының рөлін түсінеді және көрсетеді, олардың
айырмашылықтарын ұғынады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қарапайым қозғалыс әрекеттерін орындауда
рөлдердің маңыздылығын анықтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Допты тигізбе» ойынының рөлдік қызметтерін ажырат, маңыздылығын анықта.

лім алушы
Дескриптор Бі
— түрлі дене қозғалыстарын орындайды;
— ойындағы рөлдік қызметтерді атқарады,
маңыздылығын ажыратады.

43
ЖОБА
арыс элементтері бар ойындар
Тақырып Ж

ене дамуы үшін қарастырылған түрлі дене
Оқу мақсаты 3.1.2.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде қозғалыстарды қалай
орындау керек екендігін біледі және түсінеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денеге ықпал ететін қарапайым жаттығуларды
орындайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Жарыстық эстафета түрлерін орында, дағдыларыңды дамыт.

* Осы эстафеталарға байланысты өзіңнің балама нұсқаңды ұсын.

лім алушы
Дескриптор Бі
— эстафета түрлерін орындайды;
— жарыста құралдарды тиімді пайдаланады;
— эстафетаның ретін, балама нұсқасын көрсетеді.

44
ЖОБА
арыс элементтері бар ойындар
Тақырып Ж

рқатар дене жаттығуларына қатысқан кезде
Оқу мақсаты 3.2.4.1 Бі
ережелерді және құрылымдық тәсілдерді білетінін
қолданады және пайдаланады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жаттығуларды орындауда шарттық ережелерді
және құрылымдық тәсілдерді қолданып,
орындайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Бір немесе бірнеше доппен ойналатын «Пионербол» ойынының ережесін
анықта.Тәсілдерді қолданып ойна.

.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның шарттық ережелерін анықтайды;
— әртүрлі тәсілдерді қолданады.

45
ЖОБА
ігерлендіру және қозғалыс қасиеттерін дамыту
Тақырып Ж

зінің шығармашылық тапсырмаларын және
Оқу мақсаты 3.2.5.1 Ө
басқаларын талдау үшін конструктивті ұсыныстар жасау
туралы алынған білімді пайдаланады және қолданады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Тапсырмаларды орындауда және талдауда өз білімін
пайдаланып, ұтымды ұсыныс береді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Қарғымақтан әртүрлі секіру жаттығуларын орында.

Жаттығудың қиын, тәуекел тұстарын, сыныптасыңмен талқыла.

лім алушы
Дескриптор Бі
— әртүрлі секіру жаттығуларын орындайды;
— жаттығудың қиын, тәуекел тұстарын талқылайды.

46
ЖОБА
ігерлендіру және қозғалыс қасиеттерін дамыту
Тақырып Ж

ақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды
Оқу мақсаты 3.2.6.1 Т
жасау үшін композициялық идеялармен эксперимент
жасайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойын барысында қозғалыстарға, идеяларға тәжірибе
жасайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Доптар қақтығысы» ойыны. Ойын шартын анықта.

Дәлдік қасиеті не үшін қажет екенін достарыңмен анықтап, тәжірибе жаса.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның шартын анықтайды;
— ойынға белсенді қатысады, тактикаларды
пайдаланады;
— ойында қабілетіне қарай амалдарын қолданып,
тәжірибе жасайды.

47
ЖОБА
птық қозғалыс әрекетінің прогресі
Тақырып То

озғалыс қызметін оқытудың түрлі
Оқу мақсаты 3.1.6.1 Қ
кезеңдерінде тәуекелдердің туындауын қысқартады
және қиындықтарды еңсеру шеберлігі мен
машықтарын жетілдіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жаттығудағы тәуекел мен қиындықтарды
анықтайды, сақтандыру шараларын қолданады,
өзіндік дағдыларын дамытады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

«Лапта» ойыны. Ойын ережесін анықта және жеке дағдыларыңды дамыт.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның ережесін анықтайды;
— ойын барысындағы қиындықтарды,
тәуекелдерді анықтайды;
— өзін, өзгені сақтандырады;
— өзінің дағдыларын дамытады.

48
ЖОБА

8-бөлім «Жеңіл атлетика арқылы салауатты өмір салты»

алауатты өмір салтын қалыптастыру
Тақырып С

енсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене
Оқу мақсаты 3.3.4.1 Д
жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап қайтарып,
қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру керек
екендігін түсінеді және көрсетеді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Денсаулықты нығайтып, шынықтыру үшін
жаттығулар орындайды

• Жаттығуда кездесетін қиындықтар мен
тәуекелдерді анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Бір қалыпта 5-6 мин жүгіру жаттығуын және қозғалыста сермеле, биіктікке секіру
жаттығуын орында. Қиындықтар мен тәуекелдерді анықта.

лім алушы
Дескриптор Бі
— жаттығулардағы денсаулыққа әсер ететін
факторлардың мағынасын ажыратады;
— тапсырманың маңызыдылығы мен
айырмашылығын анықтайды;
— қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды.

49
ЖОБА
алауатты өмір салтын қалыптастыру
Тақырып С

ене жаттығуларының, сауықтыру пайдасы
Оқу мақсаты 3.3.1.1 Д
денсаулықты нығайтуға ықпал ететін көрсете білу және
түсіну

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойындар арқылы дене қимыл-қозғалыс әрекеттерін
орындайды

• Қимыл-қозғалыс әрекеттерінің сауықтыру пайдасын
сипаттайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Жеңіл атлетикалық арнайы жаттығулардың маңыздылығын ажыратып, орындап көрсет.

Жоғарғы сөреге тұру, шығу әдістері. Кіші допты ұзындыққа, дәлдікке лақтыру.

лім алушы
Дескриптор Бі
— арнайы жаттығуларды орындайды;
— жаттығудағы қозғалыс қарқынын анықтайды;
— қозғалыстың маңыздылығын анықтайды;
— жаттығуды үйлесімді орындап, қайталап көрсетеді.

50
ЖОБА
үгіру ойындарына қатысу
Тақырып Ж

ақытты, кеңістікті және бірқалыптылықты
Оқу мақсаты 3.1.3.1 У
түсінетінін көрсететін машықтарды және жүйелілікті
дамытады және жетілдіреді

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ойында бірқалыптылықты, сенімділікті,
байсалдылық машықтарын көрсетіп, уақыт
өлшемімен жүйелі жаттығуларды орындайды және
жетілдіреді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Ойлы-қырлы жерлермен бір қалыпты қарқынмен 7-8 мин жүгір. Жүгіруде
бірқалыптылық, сенімділік, байсалдылық машықтарын көрсет.

лім алушы
Дескриптор Бі
— бір қалыпты қарқынмен жүгіру тапсырмасын
орындайды;
— жеке, дара қимыл-қозғалыс әрекеттерін қолданады;
— жүгіру барысында (бірқалыптылық, төзімділік,
жүйелілік) қолданады.

51
ЖОБА
зындыққа және биіктікке секіру
Тақырып Ұ

рындау және бағалау кезінде бірқатар іс-
Оқу мақсаты 3.1.5.1 О
қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды
көрсетеді және анықтай біледі

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жаттығуларды орындауда іс-қимылдарды, кеңістікті,
динамиканы байланыстырып көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Жеңіл атлетикалық ұзындыққа, биіктікке секіру жаттығуларының кешенін орында.

Қозғалыста 5-6 адымннан ұзындыққа секіру. Қозғалыста аяқты қашылап секіру.

лім алушы
Дескриптор Бі
— секірудің шарттық кешенді ретін қолданады;
— динамикалық қозғалыстар жиынтығын пайдаланады;
— секірулерді ретімен, айырмашылықтарын анықтап,
орындау техникасын көрсетеді.

52
ЖОБА
ақтыру тәжірибелері
Тақырып Л

зінің шығармашылық тапсырмаларын және
Оқу мақсаты 3.2.5.1 Ө
басқаларын талдау үшін конструктивті ұсыныстар жасау
туралы алынған білімді пайдаланады және қолданады

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Тапсырмаларды орындауда және талдауда өз білімін
пайдаланып, ұтымды ұсыныс береді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Қарапайым лақтыру, дәлдеу ойындарын ойна.

Ойынға байланысты өзіңнің баламалы нұсқаңды ұсын.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойынның дағдыларын, тактикаларын, қолданады;
— қабілеттілігін пайдаланып маңыздылығын
анықтайды;
— ойында үйлесімді қимыл-қозғалыстарды
пайдаланып, қайталап көрсетеді;
— ойынға байланысты өзіндік балама нұсқасын
ұсынады.

53
ЖОБА
ақтыру тәжірибелері
Тақырып Л

рекет мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған
Оқу мақсаты 3.2.2.1 Ә
жұмыс барысында өзіндік және командалық жұмыстың
мағынасын түсінеді. Көшбасшылық рөлдерімен алмасып,
жұмыс істей бастайды

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Мақсатқа жету үшін жеке дара, командалық іс-
әрекеттерді ұтымды пайдаланады

• Тапсырмалар барысында рөлдерін анықтайды,
көшбасшылық дағдыларын қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Допты шеңбердің ортасына тигізіп, қозғалыс қарқынын өзгертпей өткіз. Рөлдерді
анықтап, көшбасшылық дағдыларын қолдан.

лім алушы
Дескриптор Бі
— ойындағы қозғалыс қарқынын өзгертпей орындайды;
— өзіндік, командалық әрекеттердің рөлдерін
анықтайды;
— көшбасшылық дағдыларын пайдаланады.

54

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *