ҚБ Дене шынықтыру 5-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы 2017-2018 жыл

Қалыптастырушы бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
Дене шынықтыру
5-сынып

========1========

Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ http://josparik.kz/ ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.
2

========2========

Мазмұны
1-тоқсан …………………………………………………………………………………………………………………………4 1-бөлім. Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына оқыту ………………………………………………….4 2-бөлім. өзгертілген командалық ойын ……………………………………………………………………..10 2-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………….17 3-бөлім. Гимнастика арқылы денсаулықты нығайту …………………………………………………..17 4-бөлім. Қазақтың ұлттық және зияткер ойындары…………………………………………………….24 3-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………….29 5-бөлім. Шаңғы /кросс/коньки дайындығы…………………………………………………………………29 6-бөлім. Бірлескен іс-әрекеттегі ойын-сауық ойындары……………………………………………..35 4-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………….42 7-бөлім. Ойын кезіндегі басып кіру дағдыларын түсіну және үйрету ………………………….42 8-бөлім. Жеңіл атлетика дағдысын дамыту және шолу………………………………………………49
3

========3========

Тақырып
1-тоқсан
1-бөлім. Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына оқыту
Қауіпсіздік ережесі. Қысқа қашықтыққа жүгіру
техникасын үйрету
Оқу мақсаты
5.3.4.1. Денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік техникасынан хабардар
болу
Бағалау критерийі
Білім алушы

Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну
Тапсырма
Қысқа қашықтыққа жүгірудің қауіпсіздік техникасын сақтайды
Төменгі сөреден шығудың техникасын көрсетіңіз және қауіпсіздік техникасын сипаттаңыз. Берілген команданы орындап, 60 метр қашықтықты максималды қарқынмен
жүгіріңіз.
Дескриптор Білім алушы
  
төменгі сөреден шығу техникасынкөрсетеді; берілген командаларды орындайды;
60 метр қашықтықты максималды қарқынмен жүгіреді.
4

========4========

Тақырып
Орта және алыс қашықтық техникасын үйрету
Оқу мақсаты
5.3.3.1 Түрлі
дене жүктемелерінің арасындағы
айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу
Бағалау критерийі
Білім алушы


Қашықтықта жүгіру техникаларын көрсетеді Орта және алыс қашықтықтағы дене жүктемелерінің айырмашылығын және оның ағзаға тигізетін әсерін анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Орта және қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын көрсетіңіз және дене жүктемелерінің айырмашылығы мен оның ағзаға тигізетін әсерін анықтаңыз.
Дескриптор Білім алушы
 орта және алыс қашықтыққа жүгіру техникасын көрсетеді;  қашықтықтағы дене жүктемелерінің айырмашылығын
ажыратады;
 орта және алыс қашықтыққа жүгіру дағдысында ағзаға (тыныс
алу, бұлшық ет) тигізетін әсерді анықтайды.
5

========5========

Тақырып
Орта және алыс қашықтық техникасын үйрету
Оқу мақсаты
5.3.2.1 Қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді
білу және түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы


келтіру
Денені қыздыру жаттығуларын орындайды Жаттығудан кейін денесін қалпына жаттығуларын орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Денені қыздыру жаттығулары мен қашықтыққа жүгіру техникасын орындап, демді
қалыпқа келтіру жатығуларын жасаңыз .
Дескриптор Білім алушы
 денені қыздыру жаттығуларын жасайды;
 қашықтыққа
 ұзақ
техникасын орындайды;
жүгіргеннен жаттығуларын жасайды.
жүгіргенде қол мен
аяқты
үйлестіру
кейін денесін қалыпқа келтір у
6

========6========

Тақырып Жүгіріп келіп және бір орында ұзындыққа
секіру техникасын үйрету.
Оқу мақсаты
5.1.2.1 Қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Жүгіріп келіп, секіру техникасын қолданады
 Жаттығуларды реттілігімен орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Жүгіріп келіп ұзындыққа секірудің 4 фазасын қолданып, 3 рет секіріңіз.
«Жүгіріп келіп секіру» фазасы
Дескриптор Білім алушы
 ұзындыққа секіру техникасын қолданады;
 реттілігімен орындайды;
 жүгіріп келіп, аяқты бүгіп секіреді.
7

========7========

Тақырып
Әр түрлі снарядтарды нысанаға, қашықтыққа лақтыру
техникасы
Оқу мақсаты
қозғалыс
дәлдігін бақылауды және
5.1.1.1 Аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық
әрекеттерінің
үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы

 Лақтыру
анықтайды
Снарядтарды лақтыру техникасын көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
кезеңдеріндегі жіберілген қателіктерді
1. Төменде берілген 150 гр кіші допты лақтыру техникасының сипаттамасына
сәйкес орындалуын көрсетіңіз. Допты лақтыру кезінде жіберілген қателіктерді
талқылаңыз.
Дескриптор Білім алушы
 лақтыру бағытына қарап лақтырады;
 оңға жартылай бұрылып лақтырады;
 лақтыру бағытына бүйірін қаратып тұрып
лақтырады;
 лақтыру бағытына (бір қырымен) тұрып, сол аяқтан
оң аяққа жеңіл секіріп ауысу арқылы лақтырады;  лақтыру кезеңдерінің реттілігіне сәйкес лақтырады;  жіберілген қателіктерін талқылап айтады.
8

========8========

Тақырып
Топтық эстафеталық жұмыс
Оқу мақсаты
5.3.5.1

Басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және
орындау
Бағалау критерийі
Білім алушы

Эстафеталық жұмыс техникасын орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. Шағын топтарға бөлініп, шеңбермен жүгіру кезінде эстафеталық таяқшаны беру
техникаларын көрсетіңіз.
Дескриптор Білім алушы
 шеңбер бойынша жүгіреді;  бір орында таяқшаны береді/алады;  қозғалыста таяқшаны береді/алады;  жеңіл жүгіріп таяқшаны береді/алады.
9

========9========

2-бөлім. Өзгертілген командалық ойын
Тақырып
Ойынның қабылдау техникасын үйрету
Оқу мақсаты
5.1.1.1 Аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Командалық ойынның техникасын орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Волейбол ойынының допты төменнен және жоғарыдан беру техникаларын көрсетіңіз. Білім алушылар екі қатарға бір-біріне қарама-қарсы тұрады (жұптық жұмыс).
Дескриптор Білім алушы
— допты төменнен қабылдау техникасын орындайды;
— допты жоғарыдан қабылдау техникасын орындайды.
10

========10========

Тақырып
Ойынның қабылдау техникасын үйрету
Оқу мақсаты
5.1.3.1

Қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және
анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы

Спорттық техникалардың орындалуын ойын барысында көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Волейбол ойынындағы допты беру техникаларын көрсетіңіз.
Білім алушы волейбол алаңының бүйір сызығына тұрады (жұптық жұмыс)
1. Допты үстінен беру, жеке жұмыс (допты жерге түсіріп алмай 20 рет қағу). 2. Серіктесі допты «тастағаннан» кейін жоғарыдан беру (15-20 рет қайталап
орындау және білім алушылардың ауысуы).
3. Допты үстінен 5 рет қағу және серіктесіне беру, екінші білім алушы допты
қағып алып, ары қарай жеке жұмыс жасайды (5-7 рет қайталау).
4. Волейбол добын серіктесі «тастағаннан» кейін төменнен беру (10-15 рет
қайталау).
Дескриптор Білім алушы
допты берер алдында бастапқы позицияны қадағалайды; допты ойынға қосқанда қолды сермеп бағыттайды; допты жоғарыдан беру техникасын орындайды; допты төменнен беру техникасын орындайды.
11

========11========

Тақырып
Ойынның қабылдау техникасын үйрету
Оқу мақсаты
5.2.4.1 Дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Дене жаттығуларын орындау барысында
техникалық тиімді тәсілдерді анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Баскетбол ойынындағы допты алып жүру техникаларын қолданып, тиімді тәсілдерін анықтаңыз.
Екі қатар саппен сапты қайтадан түзеу (доппен жаттығу)
1. Допты бел деңгейінде айналдырып, серіктесіне пасс беру (10-15 рет орындау). 2. Баскетбол добын серіктесіне оң жақ қолымен айналдырып, сол жақ аяқтың
астымен беру (10-15 рет орындау).
3. Допты сол аяқтың және оң аяқтың астымен «сегіздік» қылып өткізіп пасс беру
(10-15 рет орындау).
4. Допты оң қолмен және сол қолмен бір орында жүргізіп, серіктесіне пасс беру
(10-15 рет орындау).
Дескриптор Білім алушы
— допты алып жүру техникаларын орындайды;
— допты алып жүрудің тиімді тәсілдерін анықтайды.
12

========12========

Тақырып
Негізгі қабылдау тактикасын үйрету
Оқу мақсаты

5.1.2.1 Қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
Бағалау критерийі
Білім алушы


Қимыл-қозғалыс комбинацияларын орындайды Жаттығулардағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын реттілікпен қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
1. Баскетбол ойынындағы берілген қимыл-қозғалыс комбинацияларын орындаңыз.
а. Баскетбол добын кедергі араларымен жылан тәрізді сол қолымен алып жүру. ә. Баскетбол добын кедергі араларымен жылан тәрізді оң қолымен алып жүру.
б. Екі қолымен алма кезек допты алып жүру.
қимыл-қозғалыс
2. Шағын топта б аскетбол добын алып жүріп, торға дәл салу үшін
комбинацияларының реттілігін құрастырып көрсетіңіз.
Дескриптор Білім алушысол қолымен алып жүреді ;
оң қолымен алып жүреді ;
шығыршыққа дәл салу үшін қимыл -қозғалыс
комбинацияларының реттілігін құрастырады және көрсетеді.
13

========13========

Тақырып
Негізгі қабылдау тактикасын үйрету
Оқу мақсаты

5.1.5.1 Аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау
Бағалау критерийі
Білім алушы


Қимыл-қозғалыс техникасын орындайды
Физикалық жаттығулардың қызметін оңтайландыру үшін, құрылымдық тәсілдерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Жаттығудағы допты тоқтату/беруді орындаңыз (футбол).
Білім алушылар 8-10м қашықтықта бір-біріне қарама–қарсы тұрады (жұптық жұмыс).
1. Табанының ішкі жағымен допты беру және допты табанының ішкі жағымен
тоқтату.
2. Серіктесіне дейін допты жүргізу. Допты тоқтату және бастапқы орынына тоқтап,
серіктесіне допты беру.
3. Табанының сыртқы жағымен серіктесіне допты беру.
Дескриптор Білім алушы


жаттығудағы допты тоқтату/беруді орындайды; қозғалыс комбинацияларының реттілігімен орындайды.
14

========14========

Тақырып
Ойын кезінде көшбасшылық дағдыны қалыптастыру
Оқу мақсаты
5.2.2.1 Көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Ойын кезінде көшбасшылық дағдыларын
көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Тапсырма
Кешенді эстафетаны орындаңыз (допты алып жүру/допты беру, допты шығыршыққа лақтыру, жұптасып допты беру).
Білім алушылар санына қарай 3-4 командаға бөлінеді. Әр команда өзіне капитан тағайындайды. Сол капитан әр ойыншынының мүмкіндігіне қарап станцияларға бөледі. ( Әр білім алушы кезекпен капитан болады).
Кешенді эстафета
1. Бірінші білім алушы 10 м қашықтыққа дейін допты алып жүруді орындайды және екінші білім алушыға допты береді.
2. Екінші білім алушы допты 5 рет нәтижелі соққымен шығыршыққа тастайды, одан кейін допты алып жүру арқылы 10 м қашықтықты қайта жүріп, сөреге жетіп, допты үшінші білім алушыға береді.
3. Үшінші және төртінші білім алушылар допты жұпта оң және сол бүйірлерімен 10 м қашықтықты қозғалыс арқылы жүріп отырып, бесінші білім алушыға береді.
4. Бесінші білім алушы допты алып жүріп, екі қадам жасау арқылы шығыршыққа допты салады. Добы шығыршыққа түскен жағдайда орнына оралады, сонымен эстафета аяқталады.
Егер добы шығыршыққа түспесе, шығыршыққа доп нәтижелі түскенше 3 рет допты лақтырады, 3 ретте де добын шығыршыққа түсіре алмаған жағдайда орнына қайта оралады.
Дескриптор Білім алушы
— допты алып жүруді орындайды;
— доппен пас беруді орындайды;
— допты шығыршыққа тастауды орындайды;
— жұпта қозғалыс арқылы доп беруді орындайды;
— тапсырманың ретімен орындалуын бақылайды.
15

========15========

Тақырып
Ойын кезінде көшбасшылық дағдыны қалыптастыру
Оқу мақсаты
5.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл- әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну
Бағалау критерийі

Білім алушы
Командалық ойында қимыл-қозғалыс әрекеттерін
орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Футбол» ойынын ойнаңыздар.
Білім алушылар екі командаға бөлініп, футбол ойнайды. Білім алушылар белгілі уақыт бойынша өздерінің ойнаған позицияларын өзгертеді. Әр білім алушы қақпашы, қорғаушы,
шабуылшы рөлдерінде ойнайды.
Дескриптор Білім алушы
— — —
футбол ойнында техника қауіпсіздігін сақтайды; ойын позицияларын өзгертеді;
футбол ойынындағы ойыншылардың атқаратын қақпашы/қорғаушы/шабуылшы рөлдерін орындайды.
16

========16========

2-тоқсан
3-бөлім. Гимнастика арқылы денсаулықты нығайту
Тақырып
Қауіпсіздік ережесі. Кешенді жалпы дамыту жаттығуларының негізін құру
Оқу мақсаты
5.3.4.1. Денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік техникасынан хабардар болу
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Гимнастика кешенінің элементтерін орындау
барысында, қауіпсіздік ережелерін сақтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Төменде берілген гимнастика кешенінің жаттығуларын орындаңыздар.
Білім алушылар жеткен жетістіктері мен қателіктерін талқылайды.
Дескриптор Білім алушы
— гимнастика кешенінің жаттығуларын орындауда техника
қауіпсіздігін сақтайды;
— жаттығуларды реттілікпен орындайды;
— жеткен жетістіктері мен қателіктерін талқылайды.

========17========

Тақырып
Акробатикалық жаттығулар орындау
Оқу мақсаты

5.1.2.1 Қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
Бағалау критерийі
Білім алушы

Қимыл-қозғалыс комбинацияларын, реттілікпен орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Гимнастика жаттығуларындағы орындаңыздар.
қимыл-қозғалыс
комбинацияларын,
реттілікпен
1. Қолымызды тіреп отырамыз, тіземізді кеудеге жинақтаймыз. Жаттығуды 10-15 рет
орындаймыз.
2. Гимнастикалық төсенішке жатып, аяғымызды кеудеге жинап жинақталыңыз.
Жаттығуды 10-15 рет орындаймыз.
3. Алақанымызды бір-біріне қарама-қарсы бағытта ұстаймыз, осы күйде, тез отырып топтасамыз. Жаттығуды 10-15 рет орындаймыз.
4. Гимнастикалық төсенішке жатып, тез арада отырып топтасамыз. Жаттығуды 10-15 рет
орындаймыз.
18

========18========

Дескриптор Білім алушы
— қолын тіреп отырып, тізесін кеудеге жинақтайды;
— гимнастикалық төсенішке жатып, аяғын кеудесіне
жинақтайды;
— алақанын бір-біріне қарама-қарсы бағытта ұстап, тез отырып
топтастырады;
— гимнастикалық төсенішке жатып, тез арада отырып
топтастырады;
— гимнастика жаттығуларын реттілікпен орындайды.
19

========19========

Тақырып
Снарядтарда гимнастикалық жаттығудың техникасын үйрету
Оқу мақсаты
5.1.5.1 Аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Гимнастика снарядында орындалатын
жаттығуларды орындайды
 Жаттығу тактикасын, стратегиясын және
құрылымдық идеяларын сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Төменде берілген сурет бойынша кіші ат снарядынан секіру техникасын орындаңыз.
1. Кіші ат ені мен ұзындығын сақтай отырып аяқты алшақ қойып секіру. 2. Гимнстикалық көпірді снарядтан ығыстыру (1 м дейін).
Жұптық жұмыс.
Жаттығу барысында тактиканы, стратегия мен құрылымдық идеяны талқылаңыздар.
Дескриптор Білім алушы
— гимнастика жаттығуларын орындағанда техника қауіпсіздігін
сақтайды;
— гимнастикалық аттан секіру жаттығуының орындалу реттілігін
орындайды;
— аяғын бүкпейді және бақай ұштарын созады;
— кеудесін тік, басын көтеріңкі, қолын түзу ұстайды;
— гимнастика жаттығуын толық орындайды;
— жаттығудың тактикасын, стратегиясын және құрылымдық
идеясын жұпта талқылайды.

========20========

Тақырып
Снарядтарда гимнастикалық жаттығудың техникасын үйрету
Оқу мақсаты
5.1.4.1 Қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің қолынан не келетінін білу және анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Гимнастикалық элементтерден қимыл-қозғалыс
техникасын көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Тапсырма
Қолдану
Гимнастикалық бөренеде тепе-теңдік жаттығуларын орындаңыз.
1. Екі қолды екі жаққа соза қарлығаш бейнесін жасау; 2. Қолды жайып, аяқтың ұшымен жүру;
3. Жартылай отырып, өкшені көтеріп бұрылу;
4. Тізені жоғары көтере жүру;
5. Басына зат қойып, гимнастикалық бөрене үстімен жүру.
Білім алушы жаттығуларын бірнеше рет жасағаннан кейін, орындарын алмастырады. Сыныптасының көмегімен жаттығуларды орындайды.
Дескриптор Білім алушы
— тепе-теңдік жаттығуларын орындайды;
— қарлығаш бейнесін жасайды;
— қолды жайып, аяқтың ұшымен жүреді;
— жартылай отырып, өкшені көтеріп бұрылады;
— тізені жоғары көтеріп жүреді;
— басына зат қойып, гимнастикалық бөрене үстімен жүреді.
21

========21========

Тақырып
Гимнастикалық жиынтықтың негізін құру
Оқу мақсаты
5.2.2.1 Көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы

Гимнастикалық жаттығу элементтерін құрастыруда, көшбасшылық дағдысы мен топпен жұмыс істейтіндіктерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Топта гимнастикалық жаттығу элементтерін құрастырыңыздар. Құрастырған гимнастикалық жаттығу элементтеріңізді, көшбасшылық дағдыларыңызбен топта
орындаңыздар.
Мысалы:
Дескриптор Білім алушытопта көрсетеді.
гимнастикалық жаттығу элементтерін құрастырады; жаттығуларды реттілікпен және синхронды орындайды; көшбасшылық қасиеттері мен шығармашылық дағдыларын
22

========22========

Тақырып
Гимнастикалық жиынтықтың негізін құру
Оқу мақсаты
5.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
Бағалау критерийі
Білім алушы

Гимнастикалық билерді құрастыру арқылы шығармашылық қабілеттерін көрсетеді

өзінің
және өзгелердің
шығармашылық
қабілеттерін қолданудағы жақсы жақтары мен кемшіліктерін және оны шешу жолдарын талқылайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
1. «Заманауи гимнастикалық билердің түрлері» тақырыбында гимнастикалық
билерді құрастырыңыз.
Әр топ өздері бір заманауи гимнастикалық биді таңдап, құрастырады.Білім алушылар биді синхронды, көркем, мәнерлеп орындайды.
2. өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолданудағы жақсы
жақтары мен кемшіліктерін және оны шешу жолдарын талқылайды.
Дескриптор Білім алушы
әр топ заманауи гимнастикалық биді орындайды; шығармашылық қабілеттерін көрсетеді;
заманауи гимнастикалық биін синхронды орындайды; заманауи гимнастикалық биін көркем орындайды; заманауи гимнастикалық биін мәнерлеп орындайды; өзінің және басқалардың шығармашылық қабілеттерінің жақсы жақтарын сипаттайды;
өзінің және басқалардың шығармашылық қабілеттерінің кемшіліктерін сипаттайды;
жақсы жақтары мен кемшіліктерінің шешу жолдарын
талқылайды.
23

========23========

4-бөлім. Қазақтың ұлттық және зияткер ойындары
Тақырып
Қазақтың ұлттық ойындары
Оқу мақсаты
5.2.7.1 Жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсету және
түсіндіру
Бағалау критерийі
Білім алушы

Қазақтың ұлттық ойындарының түрлерін ажырата алады және балама ұқсас ойындар құрастырады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Тапсырма
Қолдану
1. Қазақтың ұлттық ойындарының түрлерін ажыратыңыз.
2. Ұлттық ойындарға қазіргі заманауи құралдармен балама ойын құрастырыңыз.
Жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастық туралы ақпаратты
талқылаңыздар.
Дескриптор Білім алушыұлттық ойын түрлерін ажыратады;
қазіргі заманауи құралдармен балама ойын құрастырады; жарыс кезінде әділ ойнауды, өз тобының жеңуіне патриоттық қолдау көрсетуді және ынтамақтастыққа шақыру туралы ақпаратты талқыл айды.
24

========24========

Тақырып
Қазақтың ұлттық ойындары
Оқу мақсаты
5.2.3.1 Қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Ойнауға қолайлы орта қалыптастырады
 Ойынның орындалуының тиімді жолдарын
көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Жаяу көкпар» ойынын ойнаңыздар.
Берілген ойынның орындалуының тиімді жолдарын топта талқылаңыздар.
Дескриптор Білім алушы
— «Жаяу көкпар» ойынын ойнайды;
— ойынның шартын орындайды;
— ойынның тиімді жолдарын топта талқылайды;
— өзі алған ақпаратты басқаларға жеткізеді.

========25========

Тақырып
Қазақтың ұлттық ойындары
Оқу мақсаты
5.3.5.1 Басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау
Бағалау критерийі
Білім алушы
 «Қызыл ту» ойынын ойнайды
 Дене жаттығуларының басқа түрін және ойнау
әдісін ұсынады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Қызыл ту» ойынын ойнаңыздар.
Білім алушылар дене жаттығуларының басқа түрін ұсынады және ойнау әдісін құрастырады.
Дескриптор Білім алушы
— «Қызыл ту» ойынын ойнайды;
— дене жаттығуларының басқа түрін ұсынады;
— ойынның әдісін құрастырады.
26

========26========

Тақырып
Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену
Оқу мақсаты
5.2.6.1 Жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Ойын ережелерін сақтайды
 Берілген ойынның элементтерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Тапсырма
«Тоғызқұмалақ» ойынын ойнаңыздар.
Дескриптор Білім алушы
— ойын ережесін сақтайды;
— «Тоғызқұмалақ» ой ынын шартымен ойнайды ;
— қолданған стратегияларын топта талқылайды.

========27========

Тақырып
Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену
Оқу мақсаты
5.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Ойынның ережесін сақтайды
 Ойынның тәсілдер орындайды
 Ойынның балама жолдарын талқылайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Тоғызқұмалақ» ойынын ойнаңыз. Ойынның балама жолдарын талқылаңыз.
Дескриптор
Білім алушы
 ойынның ережесін сақтайды;
 ойын кезінде тактика мен стратегияны қолданады;
 ойын кезінде қарсыласының қабілетін ескереді;
 ойынның балама жолдарын талқылайды;
 балама шешім қабылдайды.
28

========28========

Тақырып
3-тоқсан
5-бөлім. Шаңғы /кросс/коньки дайындығы
Қауіпсіздік ережесі Ағзаны қалпына келтіру техникасының
түрлеріне шолу жасау
Оқу мақсаты
5.3.4.1
Денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу
Бағалау критерийі
Білім алушы

орындайды
Қауіпсіздік техникасын сақтап, жаттығуларды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Тапсырма
Төменде суретте көрсетілген жаттығуларды орындаңыз, техника қауіпсіздігін
сақтаңыз.
Дескриптор Білім алушы


жаттығуларды орындағанда техника қауіпсіздігін сақтайды. жаттығуларды реттілікпен орындайды.
29

========29========

Тапсырма
Қауіпсіздік ережесі
Ағзаны қалпына келтіру техникасының түрлеріне шолу жасау
Оқу мақсаты
5.3.2.1 Қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Шаңғы тебу дайындығында қыздырыну және
қалпына келтіру жаттығуларын орындағанда
техника қауіпсіздігін сақтайды
 Практикада жаттығуларды реттілікпен және
пайдасын сезіне орындайды
 Жаттығулардан кейін денесін қалыпқа келтіру
жаттығуларын орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Шаңғы дайындығына арналған қыздырыну жаттығуларын орындаңыздар.
Қандай қимыл-қозғалыс орындалды және тағы қандай жаттығу жұмыстарын жасау керектігін талқылайды.
Дескриптор Білім алушы
 жаттығуларды орындағанда техника қауіпсіздігін сақтайды;  жаттығуларды орындаған кезінде оның реттілігін және қалпына
келтіру техникасын көрсетеді;
 қандай қимыл-қозғалыс орындалды және тағы қалай жұмыс жасау
керектігін талқылайды.

========30========

Тақырып
Қозғалыс техникасының элементтерін үйрету
Оқу мақсаты
5.3.1.1 Денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және
түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы

Денсаулықты сақтауға бағытталған жаттығуларды орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма

Аралық жүгіруді орындаңыздар және денсаулық сақтаудың рөлі туралы
талқылаңыздар.
Дескриптор Білім алушы
 жүгіруді орындайды;
 жүгіргенде демалу аралығы мен қарқынын сақтайды;  жаттығудың денсаулықты сақтаудағы маңыздылығын
талқылайды.
31

========31========

Тақырып
Қозғалыс техникасының элементтерін үйрету
Оқу мақсаты
5.1.4.1 Қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің қолынан не келетінін білу және анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Қозғалыс әрекеттерін орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Тапсырма
«Шексіз жүгіру эстафетасы» жаттығуын орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы
 тәртібі бойынша есептеледі;
 эстафетаны бере отырып, жүгіруді орындайды;
 топпен өзара іс-қимыл жасайды;
 қозғалыс дағдысының жақсарту жолдарын ұсынады.
32

========32========

Тақырып
Қашықтықтан өту тактикасының негізі
Оқу мақсаты

5.1.3.1 Қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушыСпорттық техниканы орындағанда дағдылар мен реттілікті анықтайды
Қозғалыс дағдыларын орындайды және жетілдіреді, бір-бірімен байланыстырады
Оқу тапсырмасын керекті дағдылармен орындап анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Тапсырма
Кезектесіп келетін екі қадамды жүріс
1. Таяқтың көмегінсіз сырғанай аттап жүру; бұл кезде әрбір шаңғымен неғұрлым ұзақ сырғанауға дем беру үшін екі қол аяқ қозғалысына сәйкес ырғақты қимыл жасап
отырасыз.
2. Осы жаттығуды екі қолды белде ұстап орындауыңыз керек.
3. Екі таяқпен кезек-кезек сиректеу итере отырып, ұзақ сырғанау қадамдарын жаса ңыз.
Дескриптор Білім алушы
 кезектесіп екі адымды жүріс техникасын орындайды;  кезектесіп екі адымды жүрісті орындау реттілігін сақтайды;  әр-қайсысының қозғалыс дағдыларының тізімін жасайды.
33

========33========

Тақырып
Қашықтықтан өту тактикасының негізі
Оқу мақсаты
5.3.3.1 Түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Дене жүктемелерінің айырмашылықтарын және ағзаға
тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарай анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Тапсырма
Кезектесіп келетін екі қадамды жүріс.
Шаңғының таяғымен таянып сермей бұрылыңыз. Қозғалыс бағытында
айырмашылықтарын және ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарай өзгерту үшін әр түрлі бұрылу әдістерін қолданыңыз:
1) аттап басу арқылы бұрылыңыз;
2) соқа әдісімен бұрылыңыз;
3) шаңғыны тежеу әдісімен бұрылыңыз;
4) қатар екі шаңғының өзімен бұрылыңыз.
Дескриптор Білім алушы
 техника қауіпсіздігін сақтайды;
 айырмашылықтарын және ағзаға тигізетін әсерін сыртқы
белгілеріне қарай ажыратады;
 шаңғымен аттап басып бұрылады;
 шаңғымен соқа әдісімен бұрылады;
 шаңғымен тежеу әдісімен бұрылады;
 қатар екі шаңғымен бұрылады.
34

========34========

6-бөлім. Бірлескен іс-әрекеттегі ойын-сауық ойындары
Тақырып
Ойындағы бірлескен іс әрекет және көшбасшылық
Оқу мақсаты
5.3.4.1 Денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу
Бағалау критерийі
Білім алушы


Қауіпсіздік ережелерін сақтайды Негізгі қимыл-қозғалыстың қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
тәсілдерін
«Жіпше»
Бұл ойынды өткізу үшін жіпті алып, екі ұшын қосыңыз. Білім алушылар шеңберге тұрып жіпті екі қолдарымен ұстайды. Қатысушылар көздерін жұмып жіптен үшбұрыш құруы керек. Алдымен тыныштық орын алады, кейін ортақ идея пайда болады да, үшбұрышты
құрудың амалдарын орындаңыз.
Дескриптор Білім алушы

«Жіпше» ойынында техника қауіпсіздігін сақтайды;
— қимыл-қозғалыстың жетілдіру амал-тәсілдерін орындайды.
35

========35========

Тақырып
Ойындағы бірлескен іс әрекет және көшбасшылық
Оқу мақсаты
5.2.2.1 Көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында
жұмыс істейді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Тапсырма
Оқушылар санына қарай 3-4 командаға бөлінеді. Әр команда өзіне капитан тағайындайды. Тағайындалған капитан әр ойыншының мүмкіндігіне қарап станцияларға бөледі. (Әр оқушы кезекпен капитан болады).
Эстафета ойынын ойнаңыз.
1.Бірінші ойыншы қолына таяқша алып, залдың ортасында жатқан секіртпе жіпке дейін жүгіріп барады, таяқшаны қойып, секіртпе жіпті алып, секіріп межені айналып сол жерге дейін келеді де секіртпе жіпті тастап, таяқшаны алып келесі балаға береді. Ойын осылай жалғаса береді.
2. Бірінші бала екі баскетбол добын қолтығына қысып алып, межеге жүгіріп барады да, бір допты қалдырып, екінші допты келесі ойыншыға әкеліп береді. Келесі ойыншы бір доппен барып, екінші допты ала келеді. Ойын осылай жалғаса береді.
Ойын барысында берілген ескертпелер мен мәселелрдің шешілу жолдарын ұсынып, талқылайды.
Дескриптор Білім алушы
— көшбасшы дағдыларын қолданады;
— команда құрамында жұмыс істейді;
— берілген ескертпелер мен мәселелрдің шешілу жолдарын
ұсынып, талқылайды.
36

========36========

Тақырып
Ойын арқылы қиындықты шешу жолдарына оқыту
Оқу мақсаты
5.2.8.1
негізделген
Түрлі қимыл-қозғалыстарға шарттастырылған рөлдерді анықтай білу
Бағалау критерийі
Білім алушы


Қимыл-қозғалыстармен шарттастырылған рөлдерді атқарады
Қозғалмалы ойын арқылы қимыл-қозғалыстарын жақсартады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Ойынға қатысушылар жұпқа немесе 2 топқа бөлініңіздер. Ойын басқарушы бірінші жұпты немесе әр топтың бірінші ойыншыларын шақырады. Екі ойыншының біреуі қолындағы таяғын мәре сызығында тұрып алға қарай жоғарлата лақтырады. Оның соңынан екінші ойыншы қолындағы таяғын жоғары лақтырып қарсыласының ауадағы таяғына тигізуге тырысады. Егер таяққа тигізсе ол балл алады. Әрі қарай келесі ойыншылар ойынды жалғастырады. Екінші кезекте жұптар рөлдерімен ауысады. Жеңіске көп балл алған топ
жетеді.
Дескриптор Білім алушы
қозғалмалы ойындағы шарттастырылған рөлдерді

атқарады;

ойын арқылы қимыл-қозғалыстарын жақсартады.
37

========37========

Тақырып
Ойын арқылы қиындықты шешу жолдарына оқыту
Оқу мақсаты
5.1.4.1 Қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
 

Ойын арқылы қозғалыс дағдыларын жақсартады Командалық жұмысты жақсарту үшін дербес білімін қолданады
Қозғалмалы жаттығуларда техника қауіпсіздігін сақтайды және қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Тапсырма
«Жалаушалармен жүгіру»
Сынып екіге бөлінеді де, әр топ өз басшысын тағайындайды. Топ арасындағы арақашықтық 20-30 метр. Топтарды екіге бөліп жатқан сызықтан 2-3м жерде жалаушаларды шахмат түрінде орналастырады.
Ойын мазмұны. Дабыл бойынша ойыншылар жалаушаны бір-бірлеп алады. Уақыт өте келе орындарына жетеді. Топ басшысы жалаушаларды санайды.
Ең көп балл жинаған топ жеңіске жетеді.
Дескриптор Білім алушы

қозғалыс дағдыларын жақсартады;
— тез, шапшаң, ширақ қимылдайды;
— қозғалмалы жаттығуда техника қауіпсіздігін сақтайды.
38

========38========

Тақырып
Ойын құруға арналған шығармашылық қабілет
Оқу мақсаты
5.2.3.1 Қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы

Командалық жұмысты жақсы орындау үшін қолайлы оқу ортасын қалыптастырады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Тапсырма
Баскетбол ойынында допты қағып алу, ұстау, беру/лақтыруды орындаңыз және ойынның жүргізілу ережесін талқылап, өзгерістер енгізіңіз.
Білім алушылар екі командаға бөлінеді. Спорт алаңының бір жартысында екі команда
қатысып, жарысады.
Дескриптор Білім алушы
— — — — —
допты беру/лақтыруды орындайды;
допты қағып алу/ұстап алуды орындайды ; топта ойнауға қолайлы оқу ортасын құрады; бірігіп тиімді жұмыс жасайды;
ойынды жүргізудің жаңа элементтерін ұсынады.
39

========39========

Тақырып
Ойын құруға арналған шығармашылық қабілет
Оқу мақсаты
5.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Шығармашылық қабілеттерін көрсетеді
 Қарапайым шешу жолдарын ұсынады
 Алған білімін түрлі жағдайларда қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Ойынға қатынасушылаға шек қойылмайды. Ортаға бір ойыншы таңдап шығарыңыздар.Ол сол қолының алақанының сыртын оң жақ шекесіне ұстап, оң қолымен сол жақ қолының шынтағынан ұстап сапқа теріс қарап тұрады. Сапқа тұрған ойыншылар кезекпен келіп оның алақанынан түртеді. Кімнің түрткенін дәл тапса, сонымен орын ауыстырады. Басқарушы ойын тәртібін тексеріп тұрады. Қатты түртуге болмайды. Ортадағы ойыншы сол қолымен көзін көлегейлеп тұруы қажет.
Дескриптор Білім алушы
— ойын шартын орындайды;
— ойын кезінде қарсыласының қабілетін ескереді;
— қарапайым шешім қолданады;
— өзінің және басқалардың шығармашылық қабілеттерін бағалайды.
40

========40========

Тақырып
Ойын — сауық ойындарын құру
Оқу мақсаты
5.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл- әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 өзгермелі жағдайда қимыл-әрекеттерді
байланыстырып тапсырмаларды орындайды
Ойлау дағдыларының деңгей
Қолдану
Тапсырма
Екі немесе төрт топқа бөлінеді. Мұғалім допты ойынға жоғарыға лақтырып қосады. Команда капитандары секіріп допты өз командасына қағып лақтыру керек. Допты ұстаған команда өз әріптестеріне 10 рет пасс беру керек. Қарсылас команда допты ойын ережесін бұзбай қағып алуы керек. Оларда допты 10 рет өзара беру керек. 10 рет пасты өзара берген команда 1 балға иеленеді. Ойын жаңадан жалғасады. Кім көп балл жинайды сол жеңіске жетеді.
Дескриптор Білім алушы
— ойын шартын орындайды;
— доппен пас беруді орындайды;
— допты дәл беруді орындайды.
Тақырып
Ойын — сауық ойындарын құру
Оқу мақсаты
5.2.6.1 Жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Жарыстарда бірлескен іс-әрекеттерінпайдаланады
 Төрелік ету ережелерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Жоғарғы деңгей дағдылары
Тапсырма
Екі топқа бөлініп, футбол ойынын ойнаңыздар және кезекпен белгілі уақыт бойынша төрелік қызметін атқарыңыздар.
Дескриптор Білім алушы
— бірлесіп футбол ойынын ойнайды;
— төрелік ету ережелерін практика жүзінде қолданып көрсетеді.
41

========41========

4-тоқсан
7-бөлім. Ойын кезіндегі басып кіру дағдыларын түсіну және үйрету
Тақырып
Қауіпсіздік ережесі. Ойын кезінде допты иелену
Оқу мақсаты
5.1.1.1 Аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық
әрекеттерінің
қозғалыс үйлесімділікті
дағдыларын білу және түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы

Спецификалық орындайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
дәлдігін бақылауды және дамытуға арналған қимыл-қозғалыс
қимыл-қозғалыс
әрекеттерін
Допты әр түрлі жағдайда алып жүру нұсқаларын орындаңыз.
Ойыншылар доптарымен үш, төрт, бесеуден бөлініп, сызық бойына тұрады. Мұғалімнің белгісі бойынша бірінші топ бастайды. Әр ойыншы допты алып жүру нұсқаларын
допты жүргізіп келе жатқан қолын ауыстыру;
орындайды:

 артқа жылжу;
 жылдамдығын өзгерту;
 бұрылу арқылы жүргізу,
 тоқтап секіру;

допты жүргізіп келе жатқан қолын ауыстыра отырып, 360° бұрылу.
Дескриптор Білім алушы


бұрылады.
допты жүргізіп келе жатқан қолын ауыстырады; артқа жылжу арқылы допты жүргізеді;
жылдамдықты өзгерту арқылы допты жүргізеді; допты бұрылу арқылы жүргізеді;
допты тоқтап секіру арқылы жүргізеді;
допты жүргізіп келе жатқан қолын ауыстыра отырып, 360°
42

========42========

Тақырып
Қауіпсіздік ережесі. Ойын кезінде допты иелену
Оқу мақсаты
5.3.4.1
Денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік техникасынан хабардар болу
Бағалау критерийі
Білім алушы

Спорттық ойындарда техника қауіпсіздік ережелерін сақтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Тапсырма
«Сызықтан тартып өткізу»
Ойынның ойналу әдіс-тәсілдерін, жүргізушінің іс-әрекетін айтып, көрсетіп түсіндіру. Техника қауіпсіздік ережесін айтып ескерту.
Ойынның шарты: Алаңның ортасын бөле сызық сызылады. Оның сол жағынан және оң жағынан 2 — 3 м қашық жерден соған параллель етіп тағы екі сызық сызылады. Ойыншылар екі командаға бөлінеді де, орталық сызықтың екі жағына бір — біріне қарама — қарсы сапқа тұрады. Қарама — қарсы тұрған бәсекелестер бір — бірінің оң қолдарынан ұстайды да (білектерінен), сол қолдарын артына ұстайды. Жетекшінің белгісі бойынша әрқайсысы қарсыласын өзіне қарай тартып, өзінің артындағы сызықтан өткізуге тырысады. Ойыншылар түгелдей бір — бірін тартып шығарғанша ойын жалғаса береді. Ойыншыларды өз жағына неғұрлым көбірек тартып шығарған команда жеңеді.
Дескриптор Білім алушы

жаттығуды орындағанда техника қауіпсіздік ережесін сақтайды; жаттығуларды нақты орындап көрсетеді.
43

========43========

Тақырып
Ойын кеңістігінде бағдарлау дағдыларына үйрету
Оқу мақсаты
5.1.2.1 Қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Қимыл-қозғалыс комбинацияларын орындайды
 Жаттығуды орындағанда реттілігін сақтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Қасқыр және қойлар» ойынын ойнаңыздар. Допты жоғары/алға лақтыру, бір мезетте тоқтау арқылы қағып алу және допты жүргізуді орындау.
Дескриптор Білім алушы
— допты жоғары/алға лақтыру техникасын орындайды;
— бір мезетте тоқтау арқылы қағып алу техникасын орындайды;
— ойынның шарттарын дұрыс реттілікпен орындайды.

========44========

Тақырып
Ойын кеңістігінде бағдарлау дағдыларына үйрету
Оқу мақсаты
5.2.4.1
Дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушы


Дене жаттығуларындағы іс-әрекеттерді оңтайландырып, балама түрлерін құрады Ережелер мен құрылымдық тәсілдерді көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
төртбұрыштың ішінде тұрса,
1. Білім алушылар екі топқа бөлінеді. Баскетбол алаңыңда бор көмегімен салынған төртбұрыштар бар. Бірінші топ баскетбол алаңында ғана жүгіріп, екінші нөмірдегілерден қашып баскетбол добын торға салу керек. Екінші нөмірдегілер бірінші нөмірдегілердің қайсысы доппен болса сол білім алушыны ғана ұстайды. Білім алушыны доппен жүргенде ұстап алса, ойыннан шығарылады. Ал бірінші нөмірдегілер
онда екінші нөмірдегілер ұстай
нөмірдегілер бірінші нөмірдегілердің барлығын ұстап алған жағдайда немесе 3 минут уақыт біткен соң ойын аяқталады. Ойын жаңадан басталады, командалар орындарымен
ауысады.
алмайды. Екінші
2. Білім алушылар өздері осы ойынға ұқсас ойын ойлап құрастырып, ойынды
жалғастыруларына болады.
Дескриптор Білім алушы

— дене
іс-әрекеттерді
оңтайландырып,
— —
ойын шартын орындайды;
жаттығуларындағы
балама түрлерін құрастырады;
ойын тәртібінің қимыл-қозғалыс ережесін орындайды; спорт ойындарында базалық техниканы орынды қолданады.
45

========45========

Тақырып
Жеке және командалық ойын әрекеттері
Оқу мақсаты
5.1.5.1

Аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу
және сипаттау
Бағалау критерийі
Білім алушы

ортақ бір тактикасын,
Берілген ойынның
стратегиясын және құрылымдық идеяларын көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
Білім алушылар екі топқа бөлініп баскетбол ойнын ойнаңыздар. Баскетбол ойнын ойнағанда әр топ өздеріңіздің ортақ бір тактикаларыңызбен стратегияларыңызды және құрылымдылық идеяларыңызды қолдануларыңыз қажет.
Дескриптор Білім алушы
— ойын шартын орындайды;
— допты торға салады;
— өздерінің тактикалары мен стратегияларын қолданады;
— ойлаған тактикасын жүзеге асырады;
— құрылымдық идеяларын қолданады.
46

========46========

Тақырып
Ойын стратегиясын құрудағы дағдыны дамыту
Оқу мақсаты
5.2.8.1 Түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім алушы
 Ұсынылған ойынның әртүрлі рөлдерін орындайды Қолдану
Тапсырма
«Лашын және күркетауық» ойынының әртүрлі жүріп тұру тәсілдерін орындаңыздар.
Дескриптор Білім алушы
 ойнау барысында қорғаушы рөлін орындайды;
 лашын/күркетауық рөлдерін орындайды;
 ойын алаңында жүріп-тұруды орындайды.
47

========47========

Тақырып
Ойын стратегиясын құрудағы дағдыны дамыту
Оқу мақсаты
5.1.6.1
белсенділігімен байланысты
Қимыл-қозғалыс
қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге жауап қайтара білудің қарапайым дағдыларын білу және анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы

Қимыл-қозғалыстардағы қарапайым дағдыларды көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма
қиындықтар
мен
Ойыншылар 3-4 қатарға бір-біріне параллель тұрады. Қатарлардың ара- қашықтығы 2м, ал қатардағы ойыншылардың арасындағы ара-қашықтық 1 қадам. Қатарда бірінші тұрған ойыншыларға қысқа скакалка беріледі. Белгі бойынша бірінші тұрған ойыншы скакалканың бір жағын артқа береді. Қатарда тұрғандар скакалканы аттап секіреді. Бас ойыншы артта қалады, ал көмектесуші скакалканы білім алушылардың аяғының астынан өткізеді, екінші нөмірдегі алға жүгіреді. Ол скакалканың бір шетін үшінші ойыншыға береді. Осылай ойын жалғаса береді. Ойынды алғашқы бастаған
ойыншы аяқтауы қажет.
Дескриптор Білім алушыойын барысында қимыл-қозғалыстардағы қиындықтарды көрсетеді; скакалкамен секіруде қарапайым дағдыларды орындайды; скакалкамен қарапайым дағдыларды секіріп көрсетеді.
48

========48========

8-бөлім. Жеңіл атлетика дағдысын дамыту және шолу
Тақырып
Ойын арқылы жеңіл атлетика дағдысын дамыту
Оқу мақсаты
5.3.4.1 Денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу
Бағалау критерийі
Білім алушы

Жаттығуларды орындағанда техника қауіпсіздік ережелерін түсіндіреді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, сызықтың бойындағы заттарға жүгіруді
орындаңыздар.
Білім алушылар екі топқа – «қарлығаш» және «торғай» болып бөлінеді және сапқа араласып яғни, бір қарлығаш, бір торғай болып мұғалімге қарап тұрады. Командалардың сол және оң жағында А және В сызықтарында (№2 суретті қараңыз) әр түрлі заттар (кубиктар, доптар, кеглдер) қойылған, қатысатын ойыншылардан заттардың саны екі есе аз. Қатысушылар келісілген белгі бойынша заттардың бірін командасына жүгіріп алып келуі қажет. Кай команданың қатысушысы тез алып келсе сол командаға 1 балл беріледі.
Көп балл жинаған команда жеңіске жетеді.
Дескриптор Білім алушы
№2-сурет.
 ойынның техника қауіпсіздік ережесін сақтайды;  ойын шартын орындайды;
 сызық бойындағы заттарды алып үлгереді.
49

========49========

Тақырып
Ойын арқылы жеңіл атлетика дағдысын дамыту
Оқу мақсаты
5.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Дене шынықтыру жаттығуларын орындау
барысында қозғалыс тәсілдерін анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Екі қолыңызбен басыңыздан асыра допты лақтырып, оны қағып алуды орындаңыз.
Қолында добы бар білім алушы белгі бойынша допты басынан асыра екі қолымен белгілі қашықтықта 3-4 м өзіне қарама-қарсы бетте тұрған білім алушыға допты еденге тигізіп секірту арқылы тигізуі қажет. Допты қағып алған ойыншы дәл сондай тәсілмен кері қайтаруы керек.
Лақтырып болған білім алушы келесі бетке жүгіріп барып саптың соңына тұрады. Мұғалім доптың дұрыс лақтырылып жатқандығын қадағалайды, егерде лақтыру техникасын дұрыс орындамаған жағдайда және штраф көп берілсе балдарын кемітеді. Қай топ жылдамдықпен бастапқы орнына келеіп және штрафы аз болатын болса сол команда жеңеді.
Дескриптор Білім алушы
 допты лақтырады;
 допты ұстап алады;
 топта бірлесіп әрекет жасайды .
50

========50========

Тақырып
Денені қыздыру және тыныс алу жүйесін қалпына келтіру
Оқу мақсаты
5.3.3.1 Түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу
Бағалау критерийі
Білім алушы
 Дене жүктемелерінің айырмашылықтарын және
олардың ағзаға тигізетін әсерін анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Дене жүктемелерінің айырмашылықтарымен олардың ағзаға тигізетін әсерін жаттығу жұмыстары арқылы көрсетіп талқылаңыздар.
2-3 қауіпсіз жаттығу көрсету (Мысалы: бір орында секіру). Жұпта, топта жаттығу жасап болғаннан кейін жаттығудың ағзаға тигізетін әсерін айтады.
Дескриптор Білім алушы
— жаттығуларды талқылайды;
— топпен жаттығуларды орындайды;
— орындаған жаттығуларының ағзаға тигізетін әсерін айтады.
51

========51========

Тақырып
Денені қыздыру және тыныс алу жүйесін қалпына келтіру
Оқу мақсаты
5.1.3.1 Қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы

Спорттық техниканы орындағанда дағдылар мен реттілікті анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
«Мәреге» деп аталатын жаттығу ойынын ойнаңыздар. 20 x 20 метрлі торда конуспен СӨРЕ және МӘРЕ сызығын белгілеңіз. Ойыншылар берілген сызыққа ішпен жатады. Егер мұғалім «МӘРЕГЕ. НАЗАР САЛЫҢЫЗДАР. ЖҮГІР.» деген белгі берсе, ойыншылар жүгіреді. Ал егер мұғалім «МӘРЕГЕ. НАЗАР САЛЫҢЫЗДАР. ЖАТТЫҒУ.» деген белгі берсе ойыншылар бір орында жүгіреді.
Дескриптор Білім алушы


 қарапайым
дағдыларды анықтайды.
сөре және мәре командасын орындайды; берілген команданың реттілігін бұзбай орындайды;
спорттық техникаларды орындау
барысындағы
52

========52========

Тақырып
Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту
Оқу мақсаты
5.3.1.1 Денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және
түсіну
Бағалау критерийі
Білім алушыСпорттық техниканы орындағанда дағдылар мен реттілікті анықтайды
Қозғалыс дағдыларын орындайды және жетілдіреді, бір-бірімен байланыстырады
Денсаулықты сақтаудың маңыздылығын жаттығу жұмыстарын орындауда анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма
Белгілі бір қашықтықты (400, 800) бір темппен жүгіріп өту; 20-30 м қашықтықты өте жоғары жылдамдықпен жүгіріп өту. 3-4 рет қайталанады; белгілі бір қашықтықты тізені көтеріп жүгіріп өту; аяқтың өкшесімен ғана жүгіру;аяқтың ұшымен жүгіру; жүреден отырып жүгіру; сыңар аяқтап секіріп, жүгіру; қолды жерге тіремей
белгілі бір қашықтықты аяқты артқа сілтеп жүгіру;
бір қашықтықты арқамен алдыға қарап жүгіріп өту;
секіріп жүгіру; 30-40 м қашықтықты ор нында тұрып секіріп өту;
төменгі сөреден жүгіріп шығу;
жүреден отырып жүріп өту.
белгілі 30-40 м қашықтықты екі аяқтап
30-40 м қашықтықты
Дескриптор Білім алушыбір темппен жүгіріп өту дағдылары мен реттілігін анықтайды; қозғалыс дағдыларын орындайды;
салауатты өмір сүру салтының маңыздылығын анықтайды.
53

========53========

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *