КТЖ География 9 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар Календарный план

9-СЫНЫП, «ГЕОГРАФИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША КҮНТІЗБЕЛІКТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАУ

ОҚУЛЫҚТЫҢ МАЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕ (аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағат)

 

§ Тақырып Сағат

саны

І жартыжылдық
1-БӨЛІМ. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
1.1 Зерттеулер мен зерттеушілер
1 Заманауи географиялық зерттеулер 1
2 Қазақстандық географтардың зерттеулері 1
3 Географиялық нысандар мен құбылыстардың номинациясы 1
4 Зерттеу нәтижелерін көрсетудің академиялық

түрлері

1
5 Менің географиялық жетістіктерім 1
2-БӨЛІМ. КАРТОГРАФИЯ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ

ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ

2.1 Географиялық деректер базасы
6 Жерді қашықтан барлау тәсілдері, ГАЖ технологиялары 1
7 Менің географиялық жетістіктерім 1
3-БӨЛІМ. ФИЗИКАЛЫҚ ГЕОГРАФИЯ
3.1 Литосфера
8-9 Қазақстанның геологиялық тарихы және тектоникалық құрылымы 2
10-11 Қазақстанның басты орографиялық нысандары 2
12 Қазақ оронимдері 1
13 Қазақстанның минералды ресурстары 1
14 Минералды ресурстарды өндіру және өңдеу орталықтары 1
15 Минералды ресурстарды игерумен байланысты мәселелер 1
16 Менің географиялық жетістіктерім 1

 

3.2 Атмосфера
17-18 Климат түзуші түрткіжайттар 2
19-20 Қазақстанның климат жағдайлары және

климаттық ресурстары

2
21 Қазақстандағы қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар 1
22 Атмосфералық және климаттық құбылыстар атауы 1
23 Менің географиялық жетістіктерім 1
3.3 Гидросфера
24-25 Қазақстандағы ішкі сулар 2
26-27 Қазақ гидронимдері 2
28 Қазақстанның су ресурстарын экономикалық

тұрғыдан бағалау

1
29-30 Су ресурстарының экологиялық мәселелері 2
31 Қазақстанның ішкі суларының геосаяси

мәселелері

1
32 Менің географиялық жетістіктерім 1
3.4 Биосфера
33 Қазақстандағы табиғи зоналар мен биіктік

белдеулері

1
34 Қазақстанда табиғаттың қорғалуы 1
35 Менің географиялық жетістіктерім 1
3.5 Аумақтық табиғат кешендері
36 Қазақстанның ірі физикалық-географиялық

аудандары

1
37 Антропогендік түрткіжайттардың табиғи

кешендерге ықпалы

1
38 Менің географиялық жетістіктерім 1
ІІ жартыжылдық
4-БӨЛІМ. ӘЛЕУМЕТТІК ГЕОГРАФИЯ
4. 1 Халықтар географиясы
39 Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы 1
40-41 Қазақстандағы көші-қон 2
42 Қазақстан Республикасындағы еңбек

ресурстарының сандық және сапалық құрамы

1
43 Қазақстандағы демографиялық жағдай 1
44-45 Қазақстандағы елді мекендер. Ойконимдер 2
46 Қазақстандағы урбандалу процесі 1
47 Менің географиялық жетістіктерім 1
5-бөлім. Экономикалық география
5.1 Табиғи ресурстар

 

48 Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуеті 1
49 Қазақстандағы өңдеу өнеркәсібінің орталықтары 1
50-

51

Табиғатты пайдалану және тұрақты даму 2
52 Менің географиялық жетістіктерім 1
5.2 Әлеуметтік-экономикалық ресурстар
53 Ғылыми-техникалық прогресс барысы мен

бағыттары

1
54 Қазақстанда адам капиталының дамуы 1
55 Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуы 1
56 Менің географиялық жетістіктерім 1
5.3 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы
57-

58

Қазақстан шаруашылықтарының салалары 2
59-

60

Қазақстанның экономикалық аудандарын

мамандандыру

2
5.4 Дүниежүзілік шаруашылықтың даму процесі мен

көрсеткіштері

61 Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы мен

даму қарқыны

1
62 Халықаралық экономикалық қарым-қатынастар 1
63 Дүниежүзілік шаруашылықтағы Қазақстанның

орны

1
64 Менің географиялық жетістіктерім 1
6-БӨЛІМ. ЕЛТАНУ
6.1 Дүниежүзілік елдер
65 Даму деңгейі бойынша дүниежүзі елдерінің

жіктеліміндегі Қазақстан Республикасы

1
66 Халықаралық ұйымдардағы Қазақстан

Республикасы

1
67 Қазақстанның кешенді елтану сипаттамасы 1
68 Менің географиялық жылым 1
Барлығы 68

 

1 Reply to “КТЖ География 9 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар Календарный план”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *