Жаңа бағдарлама Химия 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ХИМИЯ» ПӘНІНЕН 8-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 68 сағат, аптасына 2 рет Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып \ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан 8.1ААтомдағы электрондардың қозғалысы (5 с.) Атомда электрондардың таралуы 8.1.3.1 -атомда электрондарядродан арақашықтығы артқан сайын біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатынын түсіну 1 Энергетикалық деңгейлер. № 1зертханалық тәжірибе «Атомдар модельдерін жасау»…

Жаңа бағдарлама Физика 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ФИЗИКА» ПӘНІНЕН 8-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 68 сағат, аптасына 2 рет Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан 8.1AЖылу құбылыстары(11 с) Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия 8.3.1.1 – молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау 1 Температура, оны өлшеу тәсілдері, температураның шкалалары 8.3.1.3 – температураны…

Жаңа бағдарлама Қазақстан тарихы 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 8 (7)-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ жылына 68 с, аптасына 2 c. Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары Cағат саны 1-тоқсан (16 с.) 7.1А Қазақ-жоңғар соғыстары Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы Зерттеу сұрағы: Не себепті «Елім-ай» бүкілхалықтық әнге айналды? 7.1.1.1 – жоңғар шапқыншылығы кезіндегі демографиялық өзгерістерді және миграциялық…

Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Қазақтілі (оқыту тілі қазақ тілінде)» пәнібойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып «Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра…

Жаңа бағдарлама Қазақ тілі мен әдебиеті Орыс мектеп 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Қазақтілі мен әдебиеті (оқыту тілі қазақ тілі емес мектептерде)» пәнібойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын…

Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Қазақтілі (оқыту тілі қазақ тілінде)» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін…

Жаңа бағдарлама Информатика 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Күнтізбелік-тақырыптықжоспар Пән: Информатика 8 сынып Апта Сабақтыңтақырыбы Оқумақсаты 1 тоқсан 8.1А- бөлім.Компьютер мен желілердіңтехникалықсипаттамалары 1 Ақпараттыөлшеу 8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану 2-3 Процессор жәнеоныңсипаттамалары 8.1.1.1-қарапайымдеңгейіндепроцессордыңқызметінжәнеоныңнегізгісипаттамасынтүсіндіру 4-5 Компьютерлікжүйелер 8.1.3.1-желілің өткізуқабілетінанықтау 8.1В-бөлім. Денсаулық және қауіпсіздік 6 Компьютер пайдаланудыңкеріаспектілері 8.4.1.1 -адамағзасынатүрліэлектрондықұрылғылардыңәсерітуралымысалкелтіружәнеқорғанутәсілдерінтиімдіқолдану 7 Желідегіқауіпсіздік 8.4.2.1-желіқолданушыларыныңқауіпсіздігінқамтамасызетуережелерінсақтау 8 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 2 тоқсан 8.2А бөлім. Ақпараттыэлектрондыкестелердеөңдеу 9 Статистикалықмәліметтер…

Жаңа бағдарлама Дүниежүзі тарихы 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Жаңартылған оқу бағдарлама (7 сынып бағдарламасы) негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 8 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары Бөлімдер Тақырыптыр Сағат саны Оқу мақсаттары I тоқсан (8сағат) 1-бөлім Жаңа заманның басталуы Курсқа кіріспе. XVII ғасырдың ортасындағы Ағылшын бұржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды? 2 7.4.2.3 дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін «жаңа заман» ұғымын қолдану; 7.3.2.1…

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып жылына 102 сағат, аптасына 3 cағат Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптарыт Оқу мақсаты Білім алушылар білуі тиіс Сағат саны 1-тоқсан 24 сағат 1-бөлім Жеңіл атлетика арқылы денсаулық пен фитнес (13 сағат) Қауіпсіздік ережесі Төменгі сөре және сөрелік екпін 8.3.4.1 ¬ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ…

Жаңа бағдарлама Геометрия 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспар 8-сынып Аптасына 2 сағат Оқу жылында 68 сағат Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан (16сағ) 7-сыныптағы геометрия курсын қайталау 2 Көпбұрыштар. Төртбұрыштарды зерттеу (13 сағ) Көпбұрыш. Дөңес көпбұрыш 8.1.1.1 көпбұрыш, дөңес көпбұрыш, көпбұрыш элементтері анықтамаларынбілу; 8.1.1.2 көпбұрыштың ішкі бұрыштарының…

Жаңа бағдарлама География 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Үлгі «География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар 8сынып аптасына 2 сағат, жылдық 68 сағат Тақырыптар Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан Бөлім 1. Географиялық зерттеу әдістері 1.1 Зерттеу және зерттеушілер География ғылымының салалары 8.1.1.1- география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді 1 8.1.1.2 -география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды 1 Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері 8.1.1.3…

Жаңа бағдарлама Биология 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР Пән: Биология Сынып:8 Сағат саны: 68 Аптасына сағат саны: 2 Оқу жоспары бойынша ұзақ мерзімді жоспар бойынша бөлімдер Тақырыптары/ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Оқу мақсаты Сағат саны 1-тоқсан 8.1А Жасушалық биология (2сағат) Жасуша – тірі ағзалардың құрылымдық негізгі өлшем бірлігі. Прокариот және эукариот жасушалардың құрылысы: ядроның болуы және орналасуы, жасуша қабырғасы, жасуша мембранасы, пластидтер,…

Жаңа бағдарлама Алгебра 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Алгебра» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспар 8-сынып Аптасына 3 сағат Оқу жылында 102 сағат Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан (24 сағ) 7-сыныптағы геометрия курсын қайталау 3 8.1А Квадрат түбір жәнеиррационал өрнек (20 сағ) Нақтысандар 8.1.1.1 иррационал және нақты сандар ұғымдарын меңгеру; 2 Квадрат түбір…

Жаңа бағдарлама Музыка 6 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 6-сынып Оқу жүктемесі: жылына — 34 сағат, аптасына — 1 cағат Ескерту: ұзақ мерзімді жоспардағы әр сабақтың сағаты ұсыныс ретінде берілген.Мұғалімдер тоқсандағы оқу апталарының санына,сонымен қатар, әр тақырыпқа қатысты оқу материалының көлеміне қарай бір тақырыпты қамтитын уақытты өздігінен қарастыруға мүмкіндіктері бар. «Музыка» пәні бойынша «Өлкетану» оқу бағдарламасының аясындағы әр бөлімдегі сабақ тақырыптарының оқу…

Жаңа бағдарлама Қазақстан тарихы 6 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 6-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ жылына68 с, аптасына 2 c. Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Cағат саны 1-тоқсан(16 с.) 6.1А VI – IX ғасырлардағы Қазақстан 16с Кіріспе сабақ Зерттеу сұрағы: Орта ғасырлар тарихы нені оқытады? Қазақстанның орта ғасырлар тарихына жалпы шолу 1 Қазақстан территориясындағы ерте ортағасырлық мемлекеттер Зерттеу…