ҰМЖ АКТ 4 сынып «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» Бастауыш білім деңгейінің арналған пәні бойынша үлгілік оқу жоспарын жүзеге асырудың ұзақ мерзімді жоспары

АКТ 4 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері (ортақ тақырыптар) * Пән тақырыптары Оқу мақсаттары 1 тоқсан 1-бөлім Программалау (ортақ тақырыптары: «Менің Отаным — Қазақстан», «Адами құндылықтар») Айнымалылар 4.4.2.1 айнымалыларды қолдану; Кейіпкердің костюмін өзгерту 4.4.1.1 кірістірілген циклды жүзеге асыру; Өз ойынының сценарийі 4.2.1.1 мәтінде қарапайым кестелер жасау; Логикалық операторлар 4.4.1.2 логикалық операторларды пайдалану; Салыстыру операторлары…

ҰМЖ АКТ 3 сынып «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» Бастауыш білім деңгейінің арналған пәні бойынша үлгілік оқу жоспарын жүзеге асырудың ұзақ мерзімді жоспары

3) 3 сынып: Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері (ортақ тақырыптар) Пән тақырыптары Оқу мақсаттары 1 тоқсан 1-бөлім — Бағдарламалау (ортақ тақырыптары: «Жабайы табиғат», «Жақсы деген немене, жаман деген немене?») Өміріміздегі қайталаулар 3.4.1.1 қайталауды қолданатын алгоритмдер құрастыру (цикл); Циклдар 3.4.1.2 циклдік алгоритмді іске асыру; Кейіпкердің қозғалысы 3.4.2.4. программалау ойын алаңында ойын құру барысында циклдік алгоритмді жүзеге асыру;…

ҰМЖ АКТ 2 сынып «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» Бастауыш білім деңгейінің арналған пәні бойынша үлгілік оқу жоспарын жүзеге асырудың ұзақ мерзімді жоспары

2) 2 сынып: Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері (ортақ тақырыптар) * Пән тақырыптары Оқу мақсаттары 1 тоқсан 1-бөлім — Компьютерлер мен бағдарламалар (ортақ тақырыбы: «Барлығы мен туралы») Өз денсаулығымызды сақтаймыз 2.1.3.1 цифрлық құрылғылар және интернет желілерімен жұмыс істеу кезінде негізгі қауіпсіздік ережелеріне сүйену; 2.3.1.1 берілген тақырып бойынша ақпарат іздеу үшін браузерді қолдану; 2.1.1.1 енгізу шығару құрылғыларын…

ҰМЖ АКТ 1 сынып «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» Бастауыш білім деңгейінің арналған пәні бойынша үлгілік оқу жоспарын жүзеге асырудың ұзақ мерзімді жоспары

1) 1 сынып: Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері (ортақ тақырыптар) * Пән тақырыптары Оқу мақсаттары 3 тоқсан 1-бөлім – Ақпараттық этикет (ортақ тақырыбы: «Саяхат») Өз денсаулығымызды сақтаймыз 1.1.3.1 информатика кабинетінде тәртіп ережелерін сақтау; Интернет желісінде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 1.3.1.1 желідегі барлық ақпарат сенімді және пайдалы емес екенін түсіну; 1.3.2.1 желідегі қажетсіз байланыстардың тәуекелдерін түсіну; 2-бөлім…