Жаңа бағдарлама Дүниежүзі тарихы 6 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша
6 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Бөлімдер Тақырыптыр Сағат саны Оқу мақсаттары
I тоқсан (8с.)
1-бөлім — Рим империясының құлауы Кіріспе. Неліктен Батыс Рим империясы құлады?
1 6.3.1.1 – «ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хронологиялық шегін білу және уақыт сызығында белгілеу;
6.3.2.1 – Рим империясының ыдырау себептерін анықтау және жіктеу
Рим империясы Шығыста неліктен сақталды?
1 6.3.2.3 – Византияның ішкі саясатын сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтау және жіктеу
Түрік қағаны Истемиге 568 жылы Византия неліктен елші жіберді?
Княгиня Ольганың Константинопольге сапары Киев Русін қалай өзгертті? 1 6.3.2.4 – Византияның дипломатиялық саясатын оның көршілес елдермен қарым-қатынасының мысалында қарастырып, сипаттау
2 бөлім -Феодализм
Феодалдық экономика ерекшеліктері неде?
Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан? 1 6.4.2.1 – экономикалық қатынастардың формаларын түсіндіру арқылы феодалдық шаруашылықтың ерекшеліктерін сипаттау;
6.1.1.1 – феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттау
6.1.2.1 – үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау
Ортағасырлық қоғамды қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелейді? 1
6.4.1.1 – қолөнер мен сауданың рөлін анықтай отырып, ортағасырлық қалалардың даму ерекшеліктерін сипаттау;
6.2.2.2 – өнердің (сәулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы өзгерістердің ықпалын анықтау
3-бөлім – Ислам тарихы Исламның тарихында 610 және 1258 жылдар аралығында қандай басты оқиғалар орын алды? 1 6.3.2.5 – ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың сипатын түсіндіру
Неліктен VIII-XII ғасырды ислам мәдениетінің «алтын ғасыры» деп атайды? 1 6.2.2.1 – тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау;
6.2.2.4 – Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау;
6.2.3.1 – Шығыс ойшылдары жетістіктерінің маңызын бағалау
Тоқсандықжиынтықбағалау (ТЖБ) 1 Iтоқсанбойыншаоқумақсаттары
II тоқсан (8 с.)
4- бөлім — Крест жорықтары Неліктен крест жорықтары ұйымдастырылды? 1 6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау
Крест жорықтары христиандық Еуропа мен мұсылман әлемін қалай өзгертті?
1 6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау
6.2.2.1 – тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау;
5- бөлім — Моңғолдар
Монғолдар әлемдік империяны қалай құрды?
Моңғолдардың жорықтары Еуразияның саяси картасын қалай өзгертті? 1 6.3.2.5 — ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау
6-бөлім
XIV ғасыр- XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам «Қара індет» не себепті жылдам таралды? 1 6.2.4.1 — адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру
«Қара індет» шаруалар көтерілістері мен феодалдық соғыстардың басты себебі болды ма? 1 6.3.2.2 — У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған антифеодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын анықтау;
6.3.1.4 — феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату
Еуропада орталықтандырылған мемлекеттер қалай құрылды? 1 6.3.1.4 — феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату
Неліктен Жанна д̓ Арк бүгінгі күнге дейін француз халқының есінде? 1 6.3.1.4 – феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату
Тоқсандықжиынтықбағалау (ТЖБ) 1 IIтоқсанбойыншаоқумақсаттары
III тоқсан (10с.)
7- бөлім Абсолютизм: Батыс пен Шығыс
XIV Людовик жәнеҰлы Петр: кімніңбилігіайтарлықтайшексізболды? 2 6.3.1.3 — феодалдық мемлекеттің даму кезеңдерін сипаттау;
6.3.1.2 — Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;
6.3.1.6 — «парламент», «Бас штаттар», «сейм», «кортес», «Боярлар Думасы» ұғымдарын түсіндіру
Юнлэ мен Токугава билігі Батыс билеушілерінің билігіндей шексіз болды ма?
2 6.3.1.2 — Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;
6.3.1.5 — саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әр түрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру
Неліктен І Карл мен ІІ Осман шексіз билеуші монарх бола алмады?
1 6.3.1.2 — Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;
6.3.1.5 — саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әртүрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру
8- бөлім Сауда, қолөнер және әлемді игеру Ұлы Жібек жолы Шығыс пен Батысты қалай байланыстырды? 1 6.4.1.2 — ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру
Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының айырмашылығы неде? 2 6.4.1.2 — ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру;
6.2.4.3 — картада XV-XVI ғасырлардағы саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық ашылулардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау
Ұлы географиялық ашулар әлемді қалай өзгертті? 1 6.2.4.3 — картадан XV-XVI ғасырлардағы саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық ашылулардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау;
6.3.2.7 — «отаршылдық саясат» ұғымын түсіндіру (Испания және Португалияның жаулап алуының мысалында)
Тоқсандықжиынтықбағалау (ТЖБ) 1 IIIтоқсанбойыншаоқумақсаттары
IV тоқсан (8с.)
9-бөлім
Қайта өрлеу дәуірі
Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті? 2 6.2.2.3 — Антикалық мәдениетпен байланыс орнату арқылы Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін өнері) сипаттау;
6.2.3.2 — гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтау;
Шығыстағы Ренессанс әлемдік мәдениетті қалай байытты? 1 6.2.3.2 — гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтау;
6.2.2.4 — Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау
10-бөлім
Реформация Мартин Лютердің наразылығы Еуропаны қалай өзгертті? 2 6.2.1.1 — адамның дүниетанымы мен қоғамдық өмірдегі дін рөлінің өзгеру себептерін анықтау;
6.2.1.2 — тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», «реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контр- реформация», «кезуиттер ордені» ұғымдарын түсіндіру
11-бөлім Ғылыми революция Коперниктің теориясы қаншалықты бірегей болды? 2 6.2.4.2 — жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын анықтау;
6.2.4.1 — адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру
Тоқсандықжиынтықбағалау (ТЖБ) 1 IVтоқсанбойыншаоқумақсаттары
Жылына барлығы: 34 с.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *