Жаңа бағдарлама Геометрия 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Ұзақ мерзімді жоспар
8-сынып
Аптасына 2 сағат
Оқу жылында 68 сағат
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан (16сағ)
7-сыныптағы геометрия курсын қайталау 2
Көпбұрыштар. Төртбұрыштарды зерттеу
(13 сағ) Көпбұрыш. Дөңес көпбұрыш 8.1.1.1
көпбұрыш, дөңес көпбұрыш, көпбұрыш элементтері анықтамаларынбілу;
8.1.1.2
көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындыларының және сыртқы бұрыштарының қосындыларының формулаларын қорытып шығару; 1
Параллелограмм, ромб, тіктөртбұрыш, шаршы және олардың қасиеттері мен белгілері 8.1.1.3
параллелограмм анықтамасын білу;
8.1.1.4
параллелограмм қасиеттерін қорытып шығару және қолдану;
8.1.1.5
параллелограмм белгілерін қорытып шығару және қолдану;
8.1.1.6
тіктөртбұрыш, ромб, шаршы анықтамаларын білу және олардың қасиеттері мен белгілерін қорытып шығару; 4
Фалес теоремасы. Пропорционал кесінділер 8.1.1.7
Фалес теоремасын білу және қолдану;
8.1.1.8
пропорционал кесінділер туралы теоремаларды білу және қолдану;
8.1.1.9
циркуль мен сызғыштың көмегімен кесіндіні бірдей n бөлікке бөлу;
8.1.1.10
пропорционал кесінділерді салу; 3
Трапеция, оның түрлері мен қасиеттері. Трапеция мен үшбұрыштың орта сызықтары 8.1.1.11
трапецияның анықтамасын, түрлерін және қасиеттерін білу;
8.1.1.12
үшбұрыштың орта сызығының қасиетін дәлелдеу және қолдану;
8.1.1.13
трапецияның орта сызығының қасиетін дәлелдеу және қолдану. 3
Үшбұрыштың тамаша нүктелері 8.1.3.1
үшбұрыштың қабырғаларына жүргізілген медианалар, биссектрисалар, биіктіктер және орта перпендикулярлар қасиеттерін білу және қолдану; 2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
2-тоқсан(16 сағ)
Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар
(15 сағ) Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштарының тригонометриялық функциялары. Пифагор теоремасы 8.1.3.2
бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының қатыстары арқылы берілген анықтамаларын білу;
8.1.3.3
Пифагор теоремасын дәлелдеу және қолдану;
8.1.3.4
тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен гипотенузасына түсірілген биіктігінің қасиеттерін дәлелдеу және қолдану 4
Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер 8.1.3.21
Пифагор теоремасын пайдаланып,
sin^2 α+cos^2 α=1 формуласын қорытып шығару және есептер шешуде қолдану;
8.1.3.22
негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қорытып шығару және қолдану;
8.1.3.23
және бұрыштарының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі арасындағы байланыстарды білу және қолдану
8.1.3.24
, , және мәндерін олардың біреуінің
8.1.3.5
бұрышты оның синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің белгілі мәні бойынша салу; 7
Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу 8.1.3.6
тікбұрышты үшбұрышты300, 450, 600-қа тең бұрыштардың синус, косинус, тангенс және котангенсінің мәндерін табу үшін қолдану;
8.1.3.7
тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін300, 450, 600-қа тең бұрыштардың синус, косинус, тангенсжәне котангенсінің мәндерін қолдану;
8.1.3.8
берілген екі элементі бойынша тікбұрышты үшбұрыштың бұрыштары мен қабырғаларын табу; 4
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
3-тоқсан (20 сағ)
Аудан
(19 сағ) Фигураның ауданы және оның қасиеттері 8.1.3.9
көпбұрыш ауданының анықтамасы мен қасиеттерін білу;
8.1.3.10
тең шамалас және тең құрамдасфигуралардың анықтамаларын білу; 2
Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары 8.1.3.11
параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану;
8.1.3.12
үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану;
8.1.3.13
трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 17
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
4 тоқсан (16 сағ)
Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі
(9 сағ) Жазықтықтағы координаталар әдісі 8.1.3.14
жазықтықта координаталарымен берілгенекі нүктенің арақашықтықтығынесептеу;
8.1.3.15
кесінді ортасының координаталарын табу;
8.1.3.16
кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаталарын табу;
8.1.3.17
центрі (a, b), радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін
〖(x-a)〗^2+〖(y-b)〗^2=r^2 білу;
8.1.3.18
берілген теңдеуі бойынша шеңбер салу;
8.1.3.19
түзудің жалпы теңдеуін жәнеберілген екі нүкте арқылы өтетінтүзудің теңдеуін жазу: ax+by+c=0,(х-х_1)/(х_2-х_1 )=(у-у_1)/(у_2-у_1 );
6
Мәтін есептерді шығару 8.1.3.20
координаталармен берілген қарапайым есептерді шығару ; 3
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
8-сыныптағы геометрия курсын қайталау (6 сағ) 6

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *