Жаңа бағдарлама Қазақ тілі мен әдебиеті Орыс мектеп 6 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Қазақтілімен әдебиеті (оқыту тілі қазақ тілі емес мектептерде)» пәнібойынша
күнтізбелік-тақырыптық жоспар
6-сынып

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 1-2 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.
Мұғалім оқу бағдарламасында көрсетілген тарау атауларына сәйкес сабақтың лексикалық тақырыбын оқулықтан немесе өзі таңдап құрастырады және таңдаған тақырыпқа байланысты сағат санын өзі белгілей алады.
Жылдық жүктеме 170 сағат, аптасына 5 сағат.

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Көркем шығармалар Оқу мақсаттары
Тыңдалым Айтылым Оқылым Жазылым Тілдік бағдар
І тоқсан
(40 сағат)

1-бөлім:
Отан отбасынан басталады
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)

М.Әуезов «Абай жолы» романы, «Қайтқанда» тарауы (үзінді). 6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау 6.2.2.1 -тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу,
6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда хабарлы сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту
. 6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (мінездеме);
6.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау
6.4.4.1 — мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постержасау;
6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, мінездеме жазу 6.5.1.1 — мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану
2-бөлім:
Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
Ә.Дүйсенбиев «Бәтіңке, шұжық, балқаймақ» өлеңі. 6.5.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;
6.5.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру 6.2.4.1 — шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;
6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу 6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік);
6.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру 6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу;
6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу 6.5.1.2 — лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану
3-бөлім:
Таулар сыры
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
М. Мақатаев «Мен таулықпын» өлеңі. 6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну; 6.1.4.1 — шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау 6.2.6.1 — тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру 6.3.1.1 — мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру 6.4.2.1 — эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу 6.5.1.3 — реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
Тоқсандық жиынтық бағалау 1 сағат
ІІ тоқсан
(40 сағат)

4-бөлім:
Қуат көзін үнемдей білеміз бе?
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
М. Жұмабаев
«От» өлеңі (үзінді) 6.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;
6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау
6.2.2.1 — тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру 6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (түсініктеме);
6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру 6.4.4.1 — мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша сызба-кестелер жасау;
6.4.1.1 – мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, түсініктеме жазу 6.5.1.4 — өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
5-бөлім: Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада
(шығармаларды жергілікті жердің ақын-жазушылары еңбегінен мұғалім өзі іріктеп алады)
6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау 6.2.2.1 — тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.4.1 — шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау; 6.3.1.1 — мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау; 6.4.4.1 — мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану 6.5.1.1 — мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану
6.5.2.1 — жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру
Астана – мәдениет пен өнер
ордасы

(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
Ә.Ысқақ «Күн ұлымын». 6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;
6.1.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру 6.2.6.1 — тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда лепті сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту 6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (өмірбаян, түйіндеме) 6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, өмірбаян жазу;
6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану 6.5.1.5 — етістіктің шақтарының (нақ осы шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
6-бөлім:
Қазақстан қорықтары
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
Ө.Тұрманжанов «Қарлығаш, дәуіт, жылан». 6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.4.1 — әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау 6.2.4.1 — шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;
6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу 6.3.1.1 — мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру 6.4.2.1 — эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу; 6.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу
Тоқсандық жиынтық бағалау 1 сағат
ІІІ тоқсан
(50 сағат)

7-бөлім:
Болашақ мамандықтары
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)

А.Машанов «Жер астына саяхат». 6.1.4.1 — әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау;
6.1.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру 6.2.2.1 — тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.6.1 — тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру 6.1.Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.5.Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау 6.3.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, мінездемежазу;
6.3.5.1 — жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу 6.5.1.5 — етістіктің шақтарының (жедел өткен шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
8-бөлім:
Қазақстан және Ұлы Жібек жолы
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
Д.Досжан «Жібек жолы» романы (үзінді). 6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау 6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;
6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сұраулысөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту. 6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (өмірбаян);
6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау 6.4.4.1 — мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу; 6.5.1.5 -етістіктің шақтарының (ауыспалы келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
9-бөлім:
Жер байлығына аяулы көзқарас
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
Ш.Айтматов «Ана — Жер Ана». 6.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;
6.1.3.1 -тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну 6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу;
6.2.4.1 — шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау 6.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру;
6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру 6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу;
6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделікжазу 6.5.1.6 -сын-қимыл (бейне) және мөлшер
үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану
10-бөлім
Олимпиада жеңімпаздары – Қазақстан мақтанышы
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
М.Әлімбаев «Шынықсаң, шымыр боларсың» өлеңі.
Ә. Дүйсенбиев «Күшті болсам мен егер». 6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;
6. 1.4.1 -әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау 6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;
6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту 6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру 6.4.2.1 — эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.5.1 -жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану 6.5.1.7 -талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану
Тоқсандық жиынтық бағалау 1 сағат
IV тоқсан
(40 сағат)

11-бөлім:
Абайды оқы, таңырқа!
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
Абай Құнанбайұлы. Табиғат лирикасы. «Жазғытұры», «Жаз», «Күз», «Қыс» өлеңдері. 6.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;
6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау 6.2.6.1- тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу 6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.4.1 -Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру 6.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу;
6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, өмірбаян жазу 6.5.1.7 — себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану
12-бөлім.
Қазақ ұлттық қолөнері

(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
О. Бөкей «Апамның астауы» әңгімесінен үзінді.
Ф. Оңғарсынова «Оюлар» өлеңі (үзінді) 6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну 6.2.2.1 — тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту 6.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру;
6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру 6.4.2.1 — эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу 6.5.2.1 — жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру
Өлкені сипаттау өнері (шығармаларды жергілікті жердің ақын-жазушылары еңбегінен мұғалім өзі іріктеп алады)
6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;
6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;
6.2.6.1- тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру; 6.1.Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.4.1 -Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру 6.4.2.1 — эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.3.1 — жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу 6.5.1.1 — мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану
6.5.2.1 — жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру
13-бөлімСаяхат және туризм
(лексикалық тақырыптар
оқулықтардан алынады)
Шоқан Уалиханов «Жоңғария очерктері» (үзінді). 6.1.4.1 — әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау;
6.1.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру 6.2.4.1 — шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;
6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу 6.3.1.1 — мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік) 6.4.4.1 — мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу;
6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану 6.5.2.1 — жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру
Тоқсандық жиынтық бағалау 1 сағат

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *