Жаңа бағдарлама Көркем еңбек 8 сынып Қыздар КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Көркем еңбек» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау

Пәннің оқу жүктемесі аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.
8 сынып (қыздарға арналған)

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті Сағат
1 -тоқсанТ(9 сағат)
Сәндік қолданбалы өнер Қазақтың ұлттық сәндік- қолданбалы бұйымдарыі (ши току, киіз басу) 8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету
8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы) 1

Халық шығармашылығының түрлері. Материалдар мен құрал-жабдықтар 8.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып), графикалық және технологиялық құжаттар дайындау
8.1.4.-Болашақ іс-әрекеттерді анықтауда өздерінің алған білімдері мен тәжрибесін қолдана отырып шығармашылық әркеттерін жоспарлайды 2
Бұйымның нобайын әзірлеу. Материалдар мен құрал- жабдықтарды дайындау 8.2.1.1-Күрделі шығармашылық идеялары мен сезімдерін білдіру үшін өз бетінше өнердің көркем құралдарын анықтау, таңдау және қолдану
8.1.6.4-Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әр түрлі технологиялар мен өнер материалдарын өз бетінше анықтау, таңдау және біріктіру
3
Шығармашылық жұмысты орындау 8.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану
8.3.2.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды талдау мен бағалау жүргізу үшін критерийлерді қолдану
8.2.6.1-Қауіпсіздік ережелерінің маңызы мен сақтық шараларын сақтауды жариялау арқылы материалдар мен жұмыс құралдарын пайдалану 2
Сәндеу. Безендіру. 8.3.1.1-Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде) 1
Жұмыстың таныстырылымы. Көрме ұйымдастыру 8.3.1.1 онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну
8.3.2.1 пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды талдау мен бағалау жүргізу үшін критерийлерді қолдану
2-тоқсан (7 сағат)
Дизайн және технология Қазақтың ұлттық киімі. Этностиль. ы 8.1.2.1 — тарихижәнемәденишығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету 1
Ою-өрнек стилизациясы ) 8.1.3.1 – шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтіктехнологияларды қолдану арқылы) 1
Этностильдеі бұйым дизайны (бас киімдер, камзол 8.2.3.1 — қол мен тігінқұрал-жабдықтарын және олардың құрылғыларын қолдана отырып, тоқыма материалдарын өңдеу мен сәндеудің тиімді әдістерін анықтау және қолдану
8.2.6.1 — техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдардықолдану
4
Этностильде бұйым дайындау (бас киімдер, камзол). 8.2.3.2 — әртүрліконструкцияларменматериалдарды (тоқыма, табиғижәнежасанды) қолданаотырып, өзбетіншеқұрастырғантехнологиялыққұжатарқылыкүрделендірілгенбұйымдардайындау;
8.2.6.1 — техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану. 1
3-тоқсан (10 тоқсан)
Дизайн және технология Этностильдегі бұйымдарды жасау (бас киімдер, қазақтың ұлттық киімдері). 8.2.3.2 — әртүрліконструкцияларменматериалдарды (тоқыма, табиғижәнежасанды) қолданаотырып, өзбетіншеқұрастырғантехнологиялыққұжатарқылыкүрделендірілгенбұйымдардайындау;
8.2.6.1 — техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану. 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *