Жаңа бағдарлама Математика 1 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Математика

Математика пәні бастауыш білім деңгейінде «Математика» білім саласындағы кіріктірілген пән. Оны игеру 1 000 000-ға дейінгі натурал сандар және нөл санының арифметикасы, негізгі шамалар, алгебра мен геометрия элементтерін негізгі орта мектеп деңгейінде білімді жалғастырудан тұрады.

1-сыныпта 0 санынан 20 санына дейінгі сандармен; 10-ға дейінгі сандарды қосу мен азайту арифметикалық амалдарымен; «ондық», «жүз» сандарымен таныстыру басталады; 2-сыныпта қарастырылатын 100-ге дейінгі сандарды игеруге дайындық жүргізіледі.

3-кесте – 1-сыныпта «Математика» пәні бойынша жүргізілетін бақылау жұмыстарының түрлері және саны

Сынып Жұмыс түрлері 1 2 3 4
тоқсан тоқсан тоқсан тоқсан
1 сынып Бақылау жұмысы — — 3 3
Өзіндік жұмыс — — 3 3
Барлығы — — 6 6

Пән бойынша оқу жүктемесінің көлемі аптасына 4 сағат, оқу жылында 132 сағатты құрайды.

1-сыныпқа «Математика» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау
Пән бойынша оқу жүктемесінің көлемі аптасына 4 сағат, оқу жылында 132 сағатты құрайды.

№ № Сабақ тақырыбы Сағат Мерзімі Қайталау Әдебиеттер,әдістемелік құралдар Енгізулер
1-тоқсан36 сағат
1 1 1 Сандар және цифрлар
Заттарды санау 1 Әдістемелік нұсқау хат
2 2 Реттік санау 1 Реттік санау Дидактикалық материалдар
3 3 Сандарды салыстыру 1 Сандарды салыстыру Топтық жұмыс
4 4 Сандық сәуле 1 Сандық сәуле Оқушының тәжірибесі
5 5 Артық, кем, тең 1 Артық, кем, тең Математиканы оқу әдістемесі Өзіндік жұмыс
6 6 1 саны және цифры 1 1 саны және цифры Топтық жұмыс
7 7 2 саны және цифры 1 2 саны және цифры Оқушының тәжірибесі
8 8 3 саны және цифры 1 3 саны және цифры Топтық жұмыс
9 9 4 саны және цифры 1 4 саны және цифры Оқушының тәжірибесі
10 10 5 саны және цифры 1 5 саны және цифры Өзіндік жұмыс
11 11 6 саны және цифры 1 6 саны және цифры Әдістемелік нұсқау хат Топтық жұмыс
12 12 7 саны және цифры 1 7 саны және цифры Дидактикалық материалдар Оқушының тәжірибесі
13 13 8 саны және цифры 1 8 саны және цифры Топтық жұмыс
14 14 9 саны және цифры 1 9 саны және цифры Оқушының тәжірибесі
15 15 0 саны және цифры 1 0 саны және цифры Математиканы оқу әдістемесі
16 16 10 саны 1 10 саны
17 17 10 санын қалай алуға болады? 1 10 санын қалай алуға болады?
18 18 Тура және кері ретпен санау 1 Тура және кері ретпен санау
19 19 Бір таңбалы сандарды қосу және азайту 1 Бір таңбалы сандарды қосу және азайту
20 20 Қаншаға артық? Қаншаға кем? 1 Қаншаға артық? Қаншаға кем?
21 21 2 Геометриялық фигуралар
Заттардың қандай айырмашылығы бар? (1) 1 Заттардың қандай айырмашылығы бар? (1) Топтық жұмыс
22 22 Заттардың қандай айырмашылығы бар? (2) 1 Заттардың қандай айырмашылығы бар? (2) Әдістемелік нұсқау хат Оқушының тәжірибесі
23 23 Нүкте. Сызық. Сәуле 1 Нүкте. Сызық. Сәуле Дидактикалық материалдар Өзіндік жұмыс
24 24 Кесінді. Сынық сызық 1 Кесінді. Сынық сызық Топтық жұмыс
25 25 Кеңістік фигуралары 1 Кеңістік фигуралары Оқушының тәжірибесі
26 26 Жазық фигуралар 1 Жазық фигуралар Математиканы оқу әдістемесі Топтық жұмыс
27 27 Жазық фигуралардың модельдері (1) 1 Жазық фигуралардың модельдері (1) Әдістемелік нұсқау хат Оқушының тәжірибесі
28 28 Жазық фигуралардың модельдері (2) 1 Жазық фигуралардың модельдері (2) Дидактикалық материалдар Өзіндік жұмыс
29 29 3 Шамалар және өлшемдер
Заттарды ұзындығы бойынша салыстыру 1 Заттарды ұзындығы бойынша салыстыру
30 30 Ұзындықты қалай өлшейміз? 1 Ұзындықты қалай өлшейміз? Әдістемелік нұсқау хат
31 31 Заттарды массасы бойынша салыстыру 1 Заттарды массасы бойынша салыстыру Дидактикалық материалдар
32 32 Массаны қалай өлшейміз? 1 Массаны қалай өлшейміз?
33 33 Заттарды көлемі бойынша салыстыру 1 Заттарды көлемі бойынша салыстыру
34 34 Көлемді қалай өлшейміз? 1 Көлемді қалай өлшейміз? Математиканы оқу әдістемесі
35 35 Шамалар және олардың қасиеттері 1 Шамалар және олардың қасиеттері Әдістемелік нұсқау хат
36 36 Математикалық әткеншек 1
2-тоқсан 32 сағат
37 1 4 20-ға дейінгі сандарды қосу және азайту
Қосу кестесін құрастырамыз 1 Әдістемелік нұсқау хат
38 2 Қосу кестесі 1 Қосу кестесі Дидактикалық материалдар Топтық жұмыс
39 3 Қосудың шаршы түріндегі кестесі 1 Қосудың шаршы түріндегі кестесі Оқушының тәжірибесі
40 4 Қосу мен азайтудың байланысы 1 Қосу мен азайтудың байланысы Өзіндік жұмыс
41 5 Қосу кестесімен шығарамыз 1 Қосу кестесімен шығарамыз Математиканы оқу әдістемесі Топтық жұмыс
42 6 Қосудың ауыстырымдылық қасиеті 1 Қосудың ауыстырымдылық қасиеті Әдістемелік нұсқау хат Оқушының тәжірибесі
43 7 Екі таңбалы сандар 1 Екі таңбалы сандар Дидактикалық материалдар Топтық жұмыс
44 8 Екі таңбалы сандарды салыстыру 1 Екі таңбалы сандарды салыстыру Оқушының тәжірибесі
45 9 Ондықпен санау 1 Ондықпен санау Өзіндік жұмыс
46 10 Дөңгелек сандарды қосамыз және азайтамыз 1 Дөңгелек сандарды қосамыз және азайтамыз Математиканы оқу әдістемесі Топтық жұмыс
47 11 Сандық сәуленің көмегімен қосу және азайту 1 Сандық сәуленің көмегімен қосу және азайту Әдістемелік нұсқау хат
48 12 20-ға дейінгі сандарды қосу 1 20-ға дейінгі сандарды қосу Дидактикалық материалдар
49 13 20-ға дейінгі сандарды азайту 1 20-ға дейінгі сандарды азайту
50 14 Санды өрнек 1
51 15 5 Сандар және заңдылықтар
Екі-екіден сана 1 Математиканы оқу әдістемесі
52 16 Екі-екіден қосып және азайтып санаймыз 1 Екі-екіден сана Әдістемелік нұсқау хат Топтық жұмыс
53 17 Санның жартысы 1 Екі-екіден қосып және азайтып санаймыз Дидактикалық материалдар Оқушының тәжірибесі
54 18 Заңдылықтар (1) 1 Санның жартысы Өзіндік жұмыс
55 19 Заңдылықтар (2) 1 Заңдылықтар (1) Топтық жұмыс
56 20 Басқатырғыш тапсырмалар 1 Заңдылықтар (2) Әдістемелік нұсқау хат Оқушының тәжірибесі
57 21 Басқатырғыштар, ребустар 1 Басқатырғыш тапсырмалар Дидактикалық материалдар Топтық жұмыс
58 22 6 Шамаларды өлшеу
Ұзындықты өлшеу 1 Ұзындықты өлшеу Оқушының тәжірибесі
59 23 Тіктөртбұрыштың қабырғаларын өлшеу 1 Тіктөртбұрыштың қабырғаларын өлшеу Өзіндік жұмыс
60 24 Шаршының қабырғаларын өлшеу 1 Шаршының қабырғаларын өлшеу Математиканы оқу әдістемесі Топтық жұмыс
61 25 Шамалар. Масса 1 Шамалар. Масса Әдістемелік нұсқау хат Оқушының тәжірибесі
62 26 Шамалар. Көлем 1 Шамалар. Көлем Дидактикалық материалдар
63 27 Біздің айналамыздағы өлшемдер 1 Біздің айналамыздағы өлшемдер
64 28 Қысқы математикалық ойындар 1 Қысқы математикалық ойындар
65 29 1 Сандарға амалдар қолдану
20-ға дейінгі сандарды салыстыру 1 Екі амалды өрнектер
66 30 Екі амалды өрнектер 1 Жақшасы бар өрнектегі амалдар реті Математиканы оқу әдістемесі Топтық жұмыс
67 31 Жақшасы бар өрнектегі амалдар реті 1 Өзара кері амалдар Әдістемелік нұсқау хат Оқушының тәжірибесі
68 32 Өзара кері амалдар 1 Дидактикалық материалдар
3-тоқсан 32 сағат
69 1 2 Шамалар. Уақытты бағдарлау
Оқиғаларды өту кезеңіне қарай орналастыру 1 Оқиғаларды өту кезеңіне қарай орналастыру Математиканы оқу әдістемесі Өзіндік жұмыс
70 2 Минут 1 Минут Әдістемелік нұсқау хат Топтық жұмыс
71 3 Өзіндік жұмыс 1 Өзіндік жұмыс Дидактикалық материалдар Оқушының тәжірибесі
72 4 Сағат 1 Сағат Топтық жұмыс
73 5 Уақытты анықтау 1 Уақытты анықтау Оқушының тәжірибесі
74 6 Апта күндеріАй 1 Апта күндеріАй Өзіндік жұмыс
75 7 Ұзындық. Масса. Көлем 1 Ұзындық. Масса. Көлем
76 8 Бақылау жұмысы 1
77 9 3 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу
Теңдік және теңсіздік 1
78 10 Тура және тура емес теңдіктер 1 Топтық жұмыс
79 11 Белгісізі бар теңдік 1 3 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу
Теңдік және теңсіздік Әдістемелік нұсқау хат Оқушының тәжірибесі
80 12 Бөліктер және бүтін 1 Тура және тура емес теңдіктер Дидактикалық материалдар Өзіндік жұмыс
81 13 Әріпті өрнек 1 Белгісізі бар теңдік Топтық жұмыс
82 14 Әріпті өрнектегі әріптің мәні 1 Бөліктер және бүтін Оқушының тәжірибесі
83 15 Санды өрнектерді салыстыру 1 Әріпті өрнек Математиканы оқу әдістемесі
84 16 Өзіндік жұмыс 1 Әріпті өрнектегі әріптің мәні Әдістемелік нұсқау хат
85 17 Әріпті өрнектерді салыстыру 1 Санды өрнектерді салыстыру Дидактикалық материалдар
86 18 Теңдеу 1
87 19 Белгісіз қосылғышы бар теңдеуді шешу 1
88 20 Бақылау жұмысы 1 Белгісіз азайтқышы бар теңдеуді шешу Математиканы оқу әдістемесі
89 21 Белгісіз азайтқышы бар теңдеуді шешу 1 Белгісіз азайғышы бар теңдеу
90 22 Белгісіз азайғышы бар теңдеу 1 Теңдеуді шешу Әдістемелік нұсқау хат
91 23 Теңдеуді шешу 1 Есеп дегеніміз не? Дидактикалық материалдар
92 24 Есеп дегеніміз не? 1 Есептің графикалық моделі Топтық жұмыс
93 25 Есептің графикалық моделі 1 Қосу амалына берілген есептер Оқушының тәжірибесі
94 26 Қосу амалына берілген есептер 1 Азайту амалына берілген есептер Математиканы оқу әдістемесі Өзіндік жұмыс
95 27 Азайту амалына берілген есептер 1 Өзіндік жұмыс Әдістемелік нұсқау хат Топтық жұмыс
96 28 Өзіндік жұмыс 1 Кері есепті құрастыру және шығару Дидактикалық материалдар Оқушының тәжірибесі
97 29 Кері есепті құрастыру және шығару 1 Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге
арналған есептер Топтық жұмыс
98 30 Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге
арналған есептер 1 Белгісіз азайтқышы бар теңдеуді шешу
99 31 Айырмалық салыстыруға арналған есептер 1
100 32 Бақылау жұмысы 1
4-тоқсан 32 сағат
101 1 Әртүрлі есеп шығар
Математикалық Наурыз 1 Әдістемелік нұсқау хат
102 2 4 Күнделікті өмірдегі есептеулер
Ақша. Теңге 1 Монеталар Дидактикалық материалдар
103 3 Монеталар 1 Баға
104 4 Баға 1
105 5 Ақшаны ұсақтау 1 Ақша. Теңге Математиканы оқу әдістемесі
106 6 Монеталармен төлеу 1 Монеталар Әдістемелік нұсқау хат Топтық жұмыс
107 7 Өзіндік жұмыс 1 Баға Дидактикалық материалдар Оқушының тәжірибесі
108 8 Есеп шығару. Ақшаны қалай төлейміз? 1 Ақшаны ұсақтау Өзіндік жұмыс
109 9 Саудаға қатысты есептер 1 Монеталармен төлеу Топтық жұмыс
110 10 Қымбат — арзан 1 Өзіндік жұмыс Математиканы оқу әдістемесі Оқушының тәжірибесі
111 11 5 Жиын және логика элементтері
Пиктограмма 1 Топтық жұмыс
112 12 Диаграмма және пиктограмма құру 1 Диаграмма және пиктограмма құру Оқушының тәжірибесі
113 13 Бақылау жұмысы 1 Бақылау жұмысы
114 14 Логикалық есеп шығару 1 Логикалық есеп шығару
115 15 Кестенің көмегімен есеп шығару 1 Кестенің көмегімен есеп шығару Әдістемелік нұсқау хат
116 16 Логикалық есептер шығарамыз 1 Логикалық есептер шығарамыз Дидактикалық материалдар
117 17 Жиын дегеніміз не? 1 Жиын дегеніміз не?
118 18 Жиындарды салыстыру. Тең жиындар 1 Жиындарды салыстыру. Тең жиындар
119 19 Жиын. Бос жиын 1 Диаграмма және пиктограмма құру Математиканы оқу әдістемесі
120 20 Комбинациялау 1 Бақылау жұмысы Әдістемелік нұсқау хат
121 21 Өзіндік жұмыс 1 Жиын. Бос жиын Дидактикалық материалдар
122 22 Ұзындық. Өлшеу және салыстыру 1 Комбинациялау Өзіндік жұмыс
123 23 Масса. Өлшеу және салыстыру 1 Өзіндік жұмыс Топтық жұмыс
124 24 Көлем. Өлшеу және салыстыру 1 Ұзындық. Өлшеу және салыстыру Математиканы оқу әдістемесі Оқушының тәжірибесі
125 25 6 Нысандардың орналасуы және бағыты
Қисық сызық. Тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар
Бақылау жұмысы 1 Масса. Өлшеу және салыстыру Әдістемелік нұсқау хат Топтық жұмыс
126 26 Түзу. Кесінді. Сынық сызық 2 Көлем. Өлшеу және салыстыру Әдістемелік нұсқау хат Оқушының тәжірибесі
127 27 Кесінділерді өлшеу. Фигураларды салу 2 Жиын. Бос жиын Дидактикалық материалдар Өзіндік жұмыс
128 28 Өзіндік жұмыс 2 Комбинациялау
129 29 Нүктелі қағазға фигураларды сызамыз 2 Өзіндік жұмыс
130 30 Фигураларды салыстыру 2 Ұзындық. Өлшеу және салыстыру Математиканы оқу әдістемесі
131 31 Заттардың орналасуы 2 Әдістемелік нұсқау хат
132 32 Бақылау жұмысы
Математикалық марафон 1 Дидактикалық материалдар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *