Жаңа Дене шынықтыру 4-сынып Қысқа мерзім жоспары Күнтізбелік тақырыптық жоспары ҚМЖ КТЖ Жаңа бағдарлама бойынша

Дене шынықтыру 4 сынып

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1-бөлім – Жүгіру, секіру және лақтыру
Қауіпсіздік ережесі
Қысқа қашықтыққа жүгіру 4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну
Ұзындыққа секіру негіздері 4.3.2.1 Дене қызметімен айналысқан кезде, денені қыздыру және босаңсыту қажеттілігін көрсетеді және талқылайды
4.3.3.1 Дене қимылдарын орындау кезінде немесе орындағаннан кейін белгілі бір физикалық өзгерістерді көру үшін бірқатар бақылау стратегияларын қолданады
Лақтырудың түрлерімен тәжірибелер 4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді
Жеңіл атлетика элементтері бар эстафета 4.1.1.1 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде негізгі қозғалыс машықтарын түсінеді және көрсетеді
4. 3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары
2-бөлім – Жеңілдетілген спорттық ойындар
Волейбол доптарымен ойындар 4.2.8.1 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылықтарын бағалайды.
Спорттық ойындар 4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді
4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі
Техникасы жеңіл тапсырмалар 4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анықтайды және ұйымдастырады.
4.2.3.1 Түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, идеяларды, ресурстар кеңістік айрмашылығын білу.
Топтағы негізгі жұмыстар 4. 3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары
2-тоқсан
3-бөлім – Гимнастиканың негізгі элементтері Қауіпсіздік ережесі
Жалпы дамытуға арналған жаттығулар 4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
4.3.2.1 Дене қызметімен айналысқан кезде, денені қыздыру және босаңсыту қажеттілігін көрсетеді және талқылайды
Акробатиканың жеңіл элементтері 4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді
Жеңіл гимнастикалық құралдармен жаттығулар 4.1.5.1 Қолданылатын бірқатар іс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды көрсете және түсіндіре отырып, өзінің және басқаларының іс-қимылдарды орындауына ортақтасады
4.1.4.1. Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын салыстырады
Гимнастикалық құралдарға бағытталған тапсырмалар 4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі
4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді
4-бөлім – Қазақ ұлттық ойындар Қазақтың қозғалмалы ойындары 4.2.7.1. Топтық және дербес дене қимылдарында патриоттық сезімін, өзара іс қимылдар мен адал бәсекелестікті көрсетеді
4. 3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары
Ұлттық зияткерлік ойындар
4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді
4.2.6.1. Белгілі бір тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін бірқатар композициялық идеяларды анықтайды және құрайды
3-тоқсан
5-бөлім – Шаңғы/кросс/коньки даярлық негіздері
Қауіпсіздік ережесі
Тапсырма арқылы дене шынықтыру компоненттерін дамыту 4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
4.3.3.1 Дене қимылдарын орындау кезінде немесе орындағаннан кейін белгілі бір физикалық өзгерістерді көру үшін бірқатар бақылау стратегияларын қолданады
Аэробикалық жаттығудың пайдасы 4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну
4.1.4.1. Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын салыстырады
Қашықтықтан өту тапсырмалары 4.1.5.1 Қолданылатын бірқатар іс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды көрсете және түсіндіре отырып, өзінің және басқаларының іс-қимылдарды орындауына ортақтасады
4.1.3.1 Қимылды орындаудың уақыт, кеңістік және бір қалыптылық туралы түсініктерін көрсететін бірқатар тиімді машықтарды және жүйеліліктерді түсінеді және қолдана біледі
6-бөлім –
Бірлескен және шытырман тапсырмалар арқылы оқыту Басқалармен ынтымақтастық және көшбасшылық 4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі
Шытырман және бірлескен тапсырмалар арқылы оқыту
4.2.8.1 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылықтарын бағалайды.
4.1.4.1. Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын салыстырады
Ойындардағы қиялды дамыту 4.2.3.1 Түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, идеяларды, ресурстар кеңістік айрмашылығын білу.
4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді
Баскетбол элементтері бар ойындар 4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анықтайды және ұйымдастырады.
4.2.6.1. Белгілі бір тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін бірқатар композициялық идеяларды анықтайды және құрайды
4-тоқсан
7-бөлім –Қарым-қатынас орнату үшін ойындар Қауіпсіздік ережесі
Допты игеру дағдыларын дамыту
4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
4.2.8.1 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылықтарын бағалайды.
Доппен жасалатын жаттығуларды құрастыру 4.2.6.1. Белгілі бір тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін бірқатар композициялық идеяларды анықтайды және құрайды
4.2.4.1 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде ережелер мен құрылымдық тәсілдерді жасайды және қолданады
Ойындардағы топтық іс-әрекеттер 4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді
4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді
Доппен түрлендірілген ойындар 4.1.6.1 Жаттығулардың әр түрін орындау кезінде тәуекелдерді қысқарту және туындайтын қиындықтарды еңсеру қабілеттілігін көрсетіп орындалатын жаттығулардың күрделілігінің деңгейін тани біледі
8-бөлім –Денсаулық туралы білім алу және практика арқылы машықтандыру
Қозғалмалы ойындар дене шынықтырудың компоненті ретінде
4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну
Жүгіру дағдылары мен денсаулықты нығайту
4.1.3.1 Қимылды орындаудың уақыт, кеңістік және бір қалыптылық туралы түсініктерін көрсететін бірқатар тиімді машықтарды және жүйеліліктерді түсінеді және қолдана біледі
4.1.5.1 Қолданылатын бірқатар іс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды көрсете және түсіндіре отырып, өзінің және басқаларының іс-қимылдарды орындауына ортақтасады
Денсаулықты нығайтуға арналған ойындар мен эстафеталар 4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді
4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІ БОЙЫНША
4-СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЛАР ЖИНАҒЫ

1-тоқсан 24 сағат

№1 сабақ

Пән: Дене шынықтыру Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 4-сынып Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.
Қысқа қашықтыққа жүгіру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 4.3.4.1 денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдау және қолдану
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Көптеген оқушылар: Жеке және топтық жаттығулары арқылы таңғы гимнастикалық жаттығуларды орындайды
Кейбір оқушылар: Қозғалмалы ойындармен эстафеталар негізінде төзімділікті дамытады
Тілідік мақсаттар Пәндік лексика және терминология
Мыналарды қамтиды:
• қауіпсіздік техникасы, тәуекелдер;
• физикалық қасиеттері, қозғалыс дағдылары
• жүгіру, секіру, лақтыру
• таңғы гигиеналық гимнастика
• төзімділік, күш, жылдамдық, икемділік
• дәлдік, бақылау
• эстафеталар, жеделдету, командалық жұмыс
Диалогқа/жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері
Талқылауға арналған сұрақтар:
• Бұл оқу тапсырмасы қандай қасиеттерді дамытады?
• Ұсынылған ойын барысында қандай пайдалы қасиеттер пайда болды?
• Біз қозғалмалы қызметпен айналысатын кезде дене температурасымен не болады?
• Лақтыру кезінде оң және сол қол қалай дұрыс жұмыс істеуі керек?
• Команда бойынша жолдастарыңызға қандай көмек көрсеттіңіз?
• Бұл тапсырмада бұлшық еттің қандай топтары жұмыс істеді?
Жетістік критерийлері Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыстар Сабақ барысында жаттығуларды орындау, сын есімді анықтауға арналған әдебиеттік оқу пәннен алған білімдерін пайдаланады.
АКТ қолдану дағдылары БАҚ және мультимедиялық құралдарды пайдалану;
Дерекқордан және интернеттен ақпаратты іздеу;
Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және постер, топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер, слайд, флипчарт.
Бастапқы білім Оқушылар өткен сыныптарда, сондай-ақ сабақтан тыс іс-әрекеттерде алған қарапайым жалпы дамыту жаттығуларын орындауда жүгіру, секіру, лақтыру дағдылары мен білімідері бар.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Ресурстар
Сабақтың басы
Жаңа топ құру

Психологиялық ахуал қалыптастыру:
Атқаума. Бір топ бала алаңға немесе дене шынықтыру залына жиналады да, ортаға екі бала шығады. Бірінші бала өзінің сол қолымен оң қолының білегінен мықтап ұстайды, екінші бала да осылай істейді. Бұдан соң екі бала бос тұрған оң қолдарымен бірінің білегінен бірі ұстап, айқасқан 4 қолдың басынан «орындық» жасайды да, соған үшінші баланы аяғын салбыратып отырғызады.
Атқаума, атқаума,
Арқар атқан қай тауда?
— деп оны көтеріп алып жүреді де, бір жұмсақтау жер кездескенде:
Атқаума, атқаума,
Арқар атқан ақ тау ма?
Көк тау ма?
Көк тау болса, Көп тау ма?
Ал тастадық бұл тауға,
— деп қол үстінде отырған баланы жерге тастап жібереді. Отырған бала жығылмай, ептілікпен ғана тез ыршып түсу үшін әрқашан сақ және жинақы отыруы керек. Жығылып қалса, ұпай тартады, жығылмай кетсе, қолдың үстіне әлгі екі баланың бірі отырады. Ойын осы тәртіппен жүре береді. Қолдың үстінде отырған ойыншыны «Лақтырып» тастауға, әдейлеп жығуға болмайды. Мұнда шапшаңдық пен ептілік керек.Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Тапсырманы орындаған оқушыны ауызша мадақтау,
толықтыру жасау, бағыттау.

Атқаума ойыны
Сабақтың ортасы
Ширату тапсырмасы (Жұптық, ұжымдық жұмыс)
(Б, К) Қозғалмалы ойындардағы қауіпсіздік ережелері бойынша нұсқама.
(Ж, К, ҚБ) Түрлі қалыптан тура бағытта жүгіру. Жүгіру жолында паралелді үш сызық сызылады. Алғашқы екеуінің (А, В) — сөрелік сызық бір-бірінен арақашықтығы 5-7 м, үшіншісі (С) – мәрелік, (В) сызығынан 15-20м қашықтықта орналасады.

Оқушылар екі топқа бөлінеді: мысалы, «қызылдар» және «көктер». «Қызылдар» сөрелік сызықтың біреуіне, ал «көктер» екіншісіне орналасады. В сызығында орналасқан команданың оқушылары отырған немесе жатқан қалыпта болады, А сызығында орналасқан команданың ойыншылары жоғарғы сөрелік қалыпта болады. Белгі бойынша екі команданың қатысушылары жүгіруді бастайды. В сызығынан шығатын ойыншылардың міндеті А командасының ойыншыларына жеткізбей, сөреге тезірек жету. Әр ұсталған ойыншы үшін командаға 1 ұпай беріледі.
Ойын бірнеше рет қайталанады. Келесі жүгірісті өткізу үшін ойыншылар орындарымен ауысады.
Көп ұпай жинаған команда жеңіске жетеді.
Дескрипторы:
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Тапсырманы орындаған оқушыны ауызша мадақтау,
толықтыру жасау, бағыттау.

Сергіту сәті
Сергіту сәті. Мен қазақпын.

Оқушылар би билеп сергіп қалады.
Сабақтың соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
(Т, Ж, ҚБ) Сыныпты екі топқа бөлу, ойынға қатысушылар бір тізбекке тұрады. Тізбектің басына бірінші команданың ойыншылары тұрады, олардан кейін екінші команданың ойыншылары орналасады.
Әр ойыншы алдында тұрған ойыншының белінен ұстайды. Бірінші ойыншы – «басы», соңғы ойыншы — «құйрығы». Мұғалімнің белгісі бойынша «басы» «құйрығына» жетіп алуға тырысады. Белгіленген уақыттан кейін командалар ойындарымен ауысады.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)

Тапсырманы орындаған оқушыны ауызша мадақтау,
толықтыру жасау, бағыттау.

Тапсырманы орындаған оқушыны ауызша мадақтау,
толықтыру жасау, бағыттау.

Кері байланыс парағы
Қосымша ақпарат
Саралау. Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз? Дереккөздер: Кейбір оқушылар басқа сыныптастарына қарағанда анағұрлым
күрделі дереккөздермен жұмыс істей
алады.
Бағалау. Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Бағалау парақтары
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен сабақжоспарымды орындап үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағалау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.

№2 сабақ

Пән: Дене шынықтыру Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 4-сынып Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Қысқа қашықтыққа жүгіру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 4.3.4.1 денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдау және қолдану
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Көптеген оқушылар: Жеке және топтық жаттығулары арқылы таңғы гимнастикалық жаттығуларды орындайды
Кейбір оқушылар: Қозғалмалы ойындармен эстафеталар негізінде төзімділікті дамытады
Тілідік мақсаттар Пәндік лексика және терминология
Мыналарды қамтиды:
• қауіпсіздік техникасы, тәуекелдер;
• физикалық қасиеттері, қозғалыс дағдылары
• жүгіру, секіру, лақтыру
• таңғы гигиеналық гимнастика
• төзімділік, күш, жылдамдық, икемділік
• дәлдік, бақылау
• эстафеталар, жеделдету, командалық жұмыс
Диалогқа/жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері
Талқылауға арналған сұрақтар:
• Бұл оқу тапсырмасы қандай қасиеттерді дамытады?
• Ұсынылған ойын барысында қандай пайдалы қасиеттер пайда болды?
• Біз қозғалмалы қызметпен айналысатын кезде дене температурасымен не болады?
• Лақтыру кезінде оң және сол қол қалай дұрыс жұмыс істеуі керек?
• Команда бойынша жолдастарыңызға қандай көмек көрсеттіңіз?
• Бұл тапсырмада бұлшық еттің қандай топтары жұмыс істеді?
Жетістік критерийлері Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыстар Сабақ барысында жаттығуларды орындау, сын есімді анықтауға арналған әдебиеттік оқу пәннен алған білімдерін пайдаланады.
АКТ қолдану дағдылары БАҚ және мультимедиялық құралдарды пайдалану;
Дерекқордан және интернеттен ақпаратты іздеу;
Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және постер, топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер, слайд, флипчарт.
Бастапқы білім Оқушылар өткен сыныптарда, сондай-ақ сабақтан тыс іс-әрекеттерде алған қарапайым жалпы дамыту жаттығуларын орындауда жүгіру, секіру, лақтыру дағдылары мен білімідері бар.
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы Шаттық шеңбері
Дене мүшелерімен амандасу (көзбен, қол алысып, құлақпен, аяқпен амандасу)
Мұғалім: — Екі көз не үшін керек?
Оқушы: — Жақсыларды көру үшін.
Мұғалім: — Екі құлақ не үшін керек?
Оқушы: — Ақыл – кеңес тыңдау үшін.
Мұғалім: — Екі қол не үшін керек?
Оқушы: — Елге көмек беру үшін.
Мұғалім: — Екі аяқ не үшін қажет?
Оқушы: — Шетте жүрсең,
Туған жерге жету үшін
Мүғалім: — Ал басың не үшін керек?
Окушы: — Бәрін-бәрін ойлау үшін.
Дұрыс балалар, олай болса мен сендердің құлақтарың, көздерің, қолдарың мен аяқтарыңа саулық тілеймін.
Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
(Ұ) «Допты қағып ал» тәсілі бойынша сыныпқа сұрақтар қоямын.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
(Ж, Тәж., ҚБ) Ойынның алдында сыныпты 5-7 оқушыдан бірнеше командаға бөліңіз.Оқушылар бір-бірінің қолынан ұстап, шынжыр құрайды. Шынжырдың алдында «жүргізуші» тұрады. Ол барлық оқушыларды соңынан ертіп жүгіреді. Жүгіру кезінде ойын алаңында шұғыл бұрылыстар жасап, кедергілерден секіріп өтіп, түрлі пішіндерді көрсетеді. Қалып қойған ойыншылар ойыннан шығады.

Оқушыларды топтарға бөлуге арналған суреттер.

Сұраққа жауап берген оқушыны мадақтау,толықтыру жасау, тиімді кері байланыс орнату.

Алдыңғы білімді еске түсіру тапсырмалары
Сабақтың ортасы (Ж, К, ҚБ) Оқушылар «Командалық дақтау» ойынын ойнады. Сынып екі топқа бөлінеді. Бірінші топ рет бойынша саналып, волейбол алаңының сыртына, бүйір сызықтарына біркелкі орналасады.
Екінші топтың ойыншылары өз еркімен сызылған 3-4 шағын шеңберлері бар алаңның ішінде орналасады. Мұғалім санды атайды, аталған номерлі ойыншы алаңға жүгіріп шығып қарсыластарға қолын тигізуге тырысады. 10-15 секундтан кейін келесі сан аталады. «Қуғыншыдан» қашып құтылу үшін ойыншылар сызылған қорғаушы шеңберлердің ішіне кіруге болады. Әр шеңберде бір адамнан артық болмауы керек. Шеңберге ойыншы кірген кезде, ішінде тұрғаны ішінен шығуы керек. Алаңда бір «қуғыншы» болу қажет.
Дескрипторы:
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. Тапсырманы орындаған оқушыны мадақтау,толықтыру жасау, тиімді кері байланыс орнату.

Оқулық
Жұмыс
дәптерлері,
Оқулық
Сабақтың соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.
Ой толғаныс кезеңі.
(Ж, К, ҚБ) «Шай, шай,құтқаршы!» қимыл-қозғалыс ойынын ойнатыңыз. Жүргізуші» (дене дайындығына байланысты бір немесе екі) ойын алаңының ортасында болады, ал қалған ойыншылар әр жаққа қарай жүгіреді. «Жүргізуші» ойнайтындарды қуып жетелеп, ұстап алған болса, олар сол жерде тұрып қалулары керек. Ұсталған жерде тұрып, «шай, пай құтқаршы» деп айқайлайды. Ұсталмаған ойыншылар оларды қолын тигізіп қайта жандандырып, құтқарып алады. оларға қолдарымен қатысты, бұл ойыншылар ұстап алынған жерде тоқтайды, қолдарына қуып, «шай, шай, пайда»деп Айтады. Ойыншылар, олар ұстап мүмкін «, ал жүзеге ұшынан» пойманных, дотронувшись дейін оларға қолмен. Жүргізушінің міндеті ойыншыларды мүмкіндігінше көбірек ұстап, қалған оқушыларды ұстап алуларына жол бермеу.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)

Тапсырманы орындаған оқушыны мадақтау,
толықтыру жасау, тиімді кері байланыс орнату.

Оқушылар сабақтан алған әсерлерін кері байланыс парағы тапсырмалары арқылы білдіре алады.
Қосымша ақпарат
Саралау. Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз? Дереккөздер: Кейбір оқушылар басқа сыныптастарына қарағанда анағұрлым
күрделі дереккөздермен жұмыс істей
алады.
Бағалау. Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Бағалау парақтары
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен сабақжоспарымды орындап үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағалау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.

№3 сабақ

Пән: Дене шынықтыру Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 4-сынып Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Ұзындыққа секіру негіздері
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 4.3.2.1 дене қызметімен айналысқан кезде, денені қыздыру және босаңсыту қажеттілігін көрсету және талқылау
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Көптеген оқушылар: Жеке және топтық жаттығулары арқылы таңғы гимнастикалық жаттығуларды орындайды
Кейбір оқушылар: Қозғалмалы ойындармен эстафеталар негізінде төзімділікті дамытады
Тілідік мақсаттар Пәндік лексика және терминология
Мыналарды қамтиды:
• қауіпсіздік техникасы, тәуекелдер;
• физикалық қасиеттері, қозғалыс дағдылары
• жүгіру, секіру, лақтыру
• таңғы гигиеналық гимнастика
• төзімділік, күш, жылдамдық, икемділік
• дәлдік, бақылау
• эстафеталар, жеделдету, командалық жұмыс
Диалогқа/жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері
Талқылауға арналған сұрақтар:
• Бұл оқу тапсырмасы қандай қасиеттерді дамытады?
• Ұсынылған ойын барысында қандай пайдалы қасиеттер пайда болды?
• Біз қозғалмалы қызметпен айналысатын кезде дене температурасымен не болады?
• Лақтыру кезінде оң және сол қол қалай дұрыс жұмыс істеуі керек?
• Команда бойынша жолдастарыңызға қандай көмек көрсеттіңіз?
• Бұл тапсырмада бұлшық еттің қандай топтары жұмыс істеді?
Жетістік критерийлері Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыстар Сабақ барысында жаттығуларды орындау, сын есімді анықтауға арналған әдебиеттік оқу пәннен алған білімдерін пайдаланады.
АКТ қолдану дағдылары БАҚ және мультимедиялық құралдарды пайдалану;
Дерекқордан және интернеттен ақпаратты іздеу;
Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және постер, топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер, слайд, флипчарт.
Бастапқы білім Оқушылар өткен сыныптарда, сондай-ақ сабақтан тыс іс-әрекеттерде алған қарапайым жалпы дамыту жаттығуларын орындауда жүгіру, секіру, лақтыру дағдылары мен білімідері бар.
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы Сергіту жаттығуы
«Кездесу» ойыны
Жай әуенмен екі шеңбер болып қарама –қарсы айналады, әуен тоқтаған кезде бір-біріне қарап, баланың қасиетін айтады.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
«Соқыртеке» — ұлттық ойын. Ойын үйде де, далада да ойнала береді. Ойын үйде де, далада да ойнала береді. Ойыншылар шеңбер құрып, дөңгелене турады да, ортада көзі байланған бір адамды қалдырады. Соқыр теке — сол. Қалған ойыншылар соқыр текені қолымен түртіп қойып, одан айнала қашып журеді. Ал соқыр теке сол түрткен адамды ұстап алып, тануға тиісті. Егер ол устаган кісіні таныса, оның көзін байлап, соңы соқыр теке жасайды. Өйтпеген жағдайда соқыр теке ойыны apы қарай жалғаса береді.
Ойынға қатынасушылар жиылып, алқа-қотан тұрғаннан кейін, бір қыздың, не жігіттің көзін байлап, қолына бір метрдей жас шыбық беріп, ортаға шығарады. Ол:
Қараңғыда көзім жоқ,
Тиіп кетсе сөзім жоқ.
Қайда кеттің қалқа жан,
Жетектейтін өзің жоқ.
Қолға түскен құтылмас,
Қала бермек көзім боп,
— деп таяғын өзі болжаған тықыр, дыбыс естілген жаққа қарай соза береді. Айнала трған ойнаушылар қашып жүріп:
Соқыр — соқырақ,
Оң көзіңе топырақ.
Топырағын алайын,
Тотияйын салайын
Саған бір ем табайын,
—деп келіп, «Соқыр текеге» тиіп қашып жүреді. Осылай ойнап жүргенде «соқыр текенің» қолына түскен ойнаушы ұтылады да, екеуі орын ауыстырады.
«Соқыр теке» мен оны түрткілеп қашып жүрушілердің өрісін мөлшерлеп сызып қояды

Оқушыларды топтарға бөлуге арналған суреттер.

Сұраққа жауап берген оқушыны мадақтау,толықтыру жасау, тиімді кері байланыс орнату.

Алдыңғы білімді еске түсіру тапсырмалары
Сабақтың ортасы (Ж, К, ҚБ) Ойын алаңының ортасында үлкен шеңбер сызылады (диаметрі 2-3 м), осы шеңберден жан-жаққа бір-бірінен арақашықтығы бірдей 8-10 сәуле-сызықтары сызылады. Әр сәуленің ұзындығы
2,5-3м. Сәулелердің ұзындығы бірдей болуы керек, ал сәуле кішкентай шеңбермен (диаметрі 15-20 см) аяқталады. Сәулелерді түрлі-түсті жасауға болады.
Ойыншы тұрған әр кішкентай шеңберге шайба (ағаштан жасалған шеңбер, мұз, тегіс тас және т.б.) қойылады.
Мұғалімнің белгісі бойынша, барлық ойыншылар оң аяқтарында секіре өзінің шайбасын үлкен шеңберге кіргізуге тырысады. Шеңбердің сызығынан өткеннен кейін екі аяқта тұрып, шамалы демалуға болады. Осыдан кейін әр ойыншы өзінің шайбасын кері қарай, сол аяқта секіріп, өз сызығының бойымен итере апарады.
Кіші шеңберге бірінші болып жеткен ойыншы жеңіске жетеді.
Дескрипторы:
. Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Тапсырманы орындаған оқушыны мадақтау,толықтыру жасау, тиімді кері байланыс орнату.

Белсенді оқу тапсырмалары.

Сабақтың соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Ойынның нұсқалары: әр кіші шеңберде бір ойыншы емес, 3-5 адамнан тұратын команда болуы мүмкін. Бұндай жағдайда ойын эстафета ретінде өткізіледі. Соңғы ойыншысы шайбаны кіші шеңберге бірінші алып келген команда жеңіске жетеді;
Ойыншылар шайбаны аяқтарымен емес, имек таяқпен жүргізеді, онда сәулелер 8-10м дейін ұзарады.
Ойынды өткізіп болғаннан кейін оқушылармен болған қателіктерді және оларды жою жолдары жайлы талқылаңыз.
Егер тапсырманы орындау барысында орындау қиын болса, секіретін аяқты ауыстыруға болады.
Сұраңыз: Осы тапсырманы орындау үшін сыныптастарыңызға қандай дене қыздыру жаттығуларының түрлерін ұсынар едіңіз? Берілген тапсырмада қандай бұлшық ет топтары іске қосылды?
ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-бірін бағалау.

Тапсырманы орындаған оқушыны мадақтау,
толықтыру жасау, тиімді кері байланыс орнату.

Түрлі түсті
суреттері бар
журналдар,
флипчарт, желім

Оқушылар
сабаққа кері байланысты ауызша айтады.
Қосымша ақпарат
Саралау. Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз? Дереккөздер: Кейбір оқушылар басқа сыныптастарына қарағанда анағұрлым
күрделі дереккөздермен жұмыс істей
алады.
Бағалау. Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Бағалау парақтары
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен сабақжоспарымды орындап үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағалау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.

№4 сабақ

Пән: Дене шынықтыру Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 4-сынып Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Ұзындыққа секіру негіздері
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 4.3.3.1 дене қимылдарын орындау кезінде немесе орындағаннан кейін белгілі бір физикалық өзгерістерді көру үшін бір қатар бақылау стратегияларын қолдану
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Көптеген оқушылар: Жеке және топтық жаттығулары арқылы таңғы гимнастикалық жаттығуларды орындайды
Кейбір оқушылар: Қозғалмалы ойындармен эстафеталар негізінде төзімділікті дамытады
Тілідік мақсаттар Пәндік лексика және терминология
Мыналарды қамтиды:
• қауіпсіздік техникасы, тәуекелдер;
• физикалық қасиеттері, қозғалыс дағдылары
• жүгіру, секіру, лақтыру
• таңғы гигиеналық гимнастика
• төзімділік, күш, жылдамдық, икемділік
• дәлдік, бақылау
• эстафеталар, жеделдету, командалық жұмыс
Диалогқа/жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері
Талқылауға арналған сұрақтар:
• Бұл оқу тапсырмасы қандай қасиеттерді дамытады?
• Ұсынылған ойын барысында қандай пайдалы қасиеттер пайда болды?
• Біз қозғалмалы қызметпен айналысатын кезде дене температурасымен не болады?
• Лақтыру кезінде оң және сол қол қалай дұрыс жұмыс істеуі керек?
• Команда бойынша жолдастарыңызға қандай көмек көрсеттіңіз?
• Бұл тапсырмада бұлшық еттің қандай топтары жұмыс істеді?
Жетістік критерийлері Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыстар Сабақ барысында жаттығуларды орындау, сын есімді анықтауға арналған әдебиеттік оқу пәннен алған білімдерін пайдаланады.
АКТ қолдану дағдылары БАҚ және мультимедиялық құралдарды пайдалану;
Дерекқордан және интернеттен ақпаратты іздеу;
Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және постер, топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер, слайд, флипчарт.
Бастапқы білім Оқушылар өткен сыныптарда, сондай-ақ сабақтан тыс іс-әрекеттерде алған қарапайым жалпы дамыту жаттығуларын орындауда жүгіру, секіру, лақтыру дағдылары мен білімідері бар.
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы Сергіту жаттығуы
«Мен ақылды баламын» әр бала өздерінің жақсы қасиеттерін атап, қалай өсіп келе жатқандарын айтады. Мыс: Мен Балнұр, балдай тәтті үйдің еркесімін. Мен Асқар, барлығынан біліміммен барлығынан асып түссем деймін т.б.
Айтжүргін — ойынында жиналған жастар дөңгеленіп отырып, тізелерін бүгіп, аяқтарын жартылай алға созады. Осы кезде ортаға көпшіліктің қалауы бойынша біреуі шығып, беліндегі белдігін алып отырғандардың біреуінің бүгулі тізесінің қуысына тыққан кезде отырған адам қолма-қол белдікті ұстай алып арлы-берлі «айтжүргін» «айтжүргін»деп басқалардың аяғының арасына жылдамдатып жүгірте береді. Осы кезде ортадағы адам белдікті жылдам суырып алып, іздеушінің арқасынан белдікті жылдам суырып алып, іздеушінің арқасынан гүрсілдетіп ұрып-соғып есінен тандырады. Бір кезде өлдім-талдым дегенде белдікті біреуінің аяғының арасынан ұстай алғанда, өзінің шабан қимылдауының, орашолақтығының кесірінен ұстатып алған адам ортаға шығып айыбын ән айту, домбыра тарту немесе би билеу арқылы өтейді де, әрі қарай ойынды сол жүрізетін болады. (Мұндай айып кезінде орындаушының өз қалауы бойынша кез келген ән-күй, би орындалады
Жаңа топ құру
Жұмыс ережесін келісу
Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
Уақытты үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап береміз!
Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз!
Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)

Оқушыларды топтарға бөлуге арналған суреттер.

Сұраққа жауап берген оқушыны мадақтау,толықтыру жасау, тиімді кері байланыс орнату.
Сабақтың ортасы (Ж, ЖЖ, ҚБ) Бормен немесе таяқшамен сөре сызығын белгілеу керек. Барлық оқушылар жұптарға бөлінеді. Бірінші жұп сөре сызығына шығады. Бірінші ойыншы ұзындыққа секіреді, барынша алысқа. Оның секіру ұзындығын бормен белгілейді. Екінші оқушы қарсы бағытта, қарсыласы секіріп түскен жерден секіреді. Тек секірген сызыққа жетіп қана қоймай, бірнеше сантиметрге алысырақ секіруге тырысады. Егер екінші ойыншының қолынан келсе, жұптағы жеңімпаз аталады, ал егер келмесе, бірінші ойыншы жеңімпаз болады. Одан кейін бірінші кезеңнің жеңімпаздары жұптарды құрайды және ең епті екі секіруші қалғанша жалғасады.
Дескрипторы:
Жеңіл атлетикамен байланысты физикалық қасиеттерді талқылайды және көрсетеді.
Тапсырманы орындаған оқушыны мадақтау,толықтыру жасау, тиімді кері байланыс орнату.

Сергіту сәті Сергіту сәті «Қызыл гүлім – ай»

Оқушылар сергіту сәтін жасайды.
Сабақтың соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
(Т, Ж, ҚБ) Оқушылар кіші топтарға бөлінеді. Белгі бойынша, біріншілері белгіленген кедергіге (конус, нығыздалған доп, гимнастикалық орындық немесе мат, резеңке жіп және т.б.) дейін бір аяқта секіріп барады да, оның үстінен бір орыннан ұзындыққа секіру әдісі бойынша секіреді. Фишканы айналып, кері қарай тура жүгіріп келіп, эстафетаны келесі қатысушыға береді. Тапсырманы дұрыс және тез орындаған команда жеңіске жетеді.

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)

Тапсырманы орындаған оқушыны ауызша мадақтау,
толықтыру жасау, бағыттау.

Тапсырманы орындаған оқушыны ауызша мадақтау,
толықтыру жасау, бағыттау.

Кері байланыс парағы
Қосымша ақпарат
Саралау. Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз? Дереккөздер: Кейбір оқушылар басқа сыныптастарына қарағанда анағұрлым
күрделі дереккөздермен жұмыс істей
алады.
Бағалау. Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Бағалау парақтары
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен сабақжоспарымды орындап үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағалау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *